cho dù trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

cho dù trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Cho dù anh có nói gì thì em vẫn lại nhắc lại chuyện đó.

You always bring it back to that.

OpenSubtitles2018. v3

Cho dù khó khăn xảy đến trong đời,

When the trials of life arise,

jw2019

cho dù không có râu… trông anh cũng không quá tệ đối với một người da trắng.

And even without whiskers… you wouldn’t look half bad. For a white man.

OpenSubtitles2018. v3

Ổng cũng sẽ không thèm quan tâm cho dù tôi có cưỡng hiếp cô.

He won’t even care if I rape you.

OpenSubtitles2018. v3

Ông khuyến khích chúng ta nên chọn đúng, cho dù đó là con đường khó khăn hơn.

He encouraged us to choose the right, even if it is the harder path.

LDS

Cho dù tôi làm gì, không bao giờ có hơn 200 đô trong ngân hàng.

And no matter what I do, there never seems to be more than a couple of hundred dollars in the bank.

OpenSubtitles2018. v3

Cho dù là cái quái gì đi nữa, có điều tinh vi hơn nhiều.

Except it’s much more sophisticated.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ta không muốn thỏa thuận, cho dù con số có là bao nhiêu.

She doesn’t want a settlement, no matter what the figure.

OpenSubtitles2018. v3

Cho dù cháu muốn hay không.

Whether I want it or not.

OpenSubtitles2018. v3

Cho dù sao Hỏa có bầu khí quyển, rõ ràng nó mỏng hơn nhiều so với Trái Đất.

And so even though Mars has an atmosphere, we can see it’s much thinner than the Earth’s.

ted2019

Cho dù có tìm thấy gì đi nữa vẫn tốt hơn là không biết gì cả.

Whatever we find is better than knowing nothing at all.

OpenSubtitles2018. v3

Cho dù “tất cả mọi người đều đang làm điều đó,” thì sai vẫn là sai.

Even if “everyone is doing it,” wrong is never right.

LDS

Đừng lo, chị hứa sẽ không đụng chạm vào em cho dù em quá dễ thương.

Don’t worry, I promise not to touch you even though you’re way too adorable.

OpenSubtitles2018. v3

cho dù các cậu cố gắng đấu tranh đến mấy, cặp đôi cần cặp đôi.

And no matter how hard you try to fight it, couples need other couples.

OpenSubtitles2018. v3

Họ nói rằng họ nhớ Joel, cho dù họ chưa từng gặp cháu.

They tell me that they miss Joel, even though they never met him.

ted2019

Các anh mỗi người có đủ tiền để sống trong sáu tháng, cho dù các anh đi đâu.

You each have enough money to stake you for six months, wherever you go.

OpenSubtitles2018. v3

Anh ấy không thông minh hơn cho dù sau khi đã chết.

You don’t get smarter after you die.

OpenSubtitles2018. v3

Bố và mẹ, cho dù cô ấy là ai thì cũng đang ly dị

You and my mom, whoever she is, you’re getting divorced.

OpenSubtitles2018. v3

Hắn dạy cậu rất tốt, cho dù đó chỉ xuất phát từ cá nhân của hắn.

Your tutor has taught you well, despite his ill intentions.

OpenSubtitles2018. v3

Đúng, và cho dù có số tuổi kỳ quái đi nữa, cậu vẫn là một con người.

Yes, and despite your freakish age, you’re also a human.

OpenSubtitles2018. v3

Không phải tất cả mọi người khi cho rất nhiều—đều có tinh thần này.

Not all individuals who giveeven generously— have a giving spirit.

jw2019

Cho dù đó là người cô kết hôn.

In spite of who you’re marrying.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng cho dù tôi có mặc đồ này, thì tôi cũng vẫn bị nhìn thấy thôi.

Even in these clothes, I’ll be seen.

OpenSubtitles2018. v3

Cho dù có là 1 vị vua khác.

If there’s even going to be another King.

OpenSubtitles2018. v3

Cho dù gặp nhiều chấn thương, Angus vẫn thi đấu đến năm 40 tuổi.

Despite a series of injuries, Angus was still active as a player up to the age of 40.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.