Dương vật người trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Dương vật người trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành về chiều dài khi cương cứng của dương vật người trưởng thành.

Scientific studies have been performed on the erect length of the adult penis.

WikiMatrix

Ngậm dương vật của người lùn còn may mắn hơn đấy.

It’s even better luck to suck a dwarf’s cock.

OpenSubtitles2018. v3

Nó không có trong dương vật của con người, nhưng hiện diện trong các dương vật của các loài linh trưởng khác, chẳng hạn như khỉ đột và tinh tinh.

It is absent in the human penis, but present in the penises of other primates, such as the gorilla and chimpanzee.

WikiMatrix

Vào tháng 7 năm 2011 bảo tàng lấy dương vật của con người đầu tiên của nó, một trong bốn người hứa sẽ hiến dương vật của mình cho bảo tàng này.

In July 2011, the museum obtained its first human penis, one of four promised by would-be donors.

WikiMatrix

Trong một cảnh đặc biệt gây tranh cãi, Lena hôn dương vật đang mềm của người tình.

In one particularly controversial scene, Lena kisses her lover’s flaccid penis.

WikiMatrix

Nhiều phụ nữ rất thích tư thế doggie bởi vì nó làm cho cả người đàn ông nhỏ nhất cảm thấy lớn hơn, và người phụ nữ có thể làm sự thâm nhập sâu hơn bằng cách nhấn ngược vào dương vật của người đàn ông

( Woman ) Many woman enjoy doggie style because it makes even the smallest man feel larger, and the woman can deepen penetration even further by pressing backwards onto the man’s penis.

OpenSubtitles2018. v3

Tỉ lệ kích thước dương vật so với cơ thể lớn nhất của vương quốc động vật thuộc về loài hà biển (barnacle) ốm yếu, đoạn video này sẽ cho bạn thấy dương vật của người sẽ trông thế nào nếu có tỷ lệ như của con hà.

The biggest penis-to-body-size ratio in the animal kingdom actually belongs to the meager beach barnacle, and this video is actually showing you what the human penis would look like if it were the same size as that of a barnacle.

ted2019

Lúc này người đàn ông bỏ dương vật từ trong pijama ra và đút vào trong âm đạo của người phụ nữ…

Which is when the man removes his penis from his pajamas and thrusts it into a woman’s vagina…

OpenSubtitles2018. v3

Sigmund Freud tin rằng ái vật tình dục ở nam giới bắt nguồn từ sự sợ hãi vô thức từ bộ phận sinh dục của người mẹ, từ nỗi sợ bị thiến, từ sự tưởng tượng ra hình ảnh người mẹ cắt đứt dương vật của một người đàn ông.

Sigmund Freud believed that sexual fetishism in men derived from the unconscious fear of the mother’s genitals, from men’s universal fear of castration, and from a man’s fantasy that his mother had had a penis but that it had been cut off.

WikiMatrix

thumbnail|Cắt bỏ hoàn toàn dương vật Trong các nền văn minh cổ đại, việc cắt bỏ dương vật của con người đôi khi được sử dụng để chứng tỏ ưu thế hoặc sự thống trị đối với kẻ thù.

In ancient civilizations, the removal of the human penis was sometimes used to demonstrate superiority or dominance over an enemy.

WikiMatrix

Dương vật có thể là một cấy ghép từ người khác hiến tặng, hoặc nó có thể được nuôi trồng nhân tạo, mặc dù dương vật nuôi nhân tạo vẫn chưa được cấy vào một con người.

The penis may be an allograft from a human donor, or it may be grown artificially, though the latter has not yet been transplanted onto a human.

WikiMatrix

Trong nền văn hoá Baruya, có một nghi thức bí mật trong đó các cậu bé sẽ bú dương vật của những người đàn ông trưởng thành và uống tinh dịch của họ, “nhằm mục đích có thêm nam tính trước hôn nhân”.

In Baruya culture, there is a secret ritual in which boys give fellatio to young males and drink their semen, to “re-engender themselves before marriage”.

WikiMatrix

Hình ảnh Giá trị của một con người không chỉ là dương vật của anh ta.

A man’s value isn’t just in his penis.

OpenSubtitles2018. v3

Dương vật được cấy ghép đến từ một người nam chết não 22 tuổi.

The transplanted penis came from a brain-dead 22-year-old male.

WikiMatrix

Trong kỷ nguyên hiện đại, việc cắt bỏ dương vật của con người cho bất kỳ hoạt động như vậy là rất hiếm (với một số ngoại lệ được liệt kê dưới đây), và các tài liệu tham khảo để loại bỏ dương vật hầu như luôn luôn biểu tượng.

In the modern era, removing the human penis for any such activity is very rare (with some exceptions listed below), and references to removal of the penis are almost always symbolic.

WikiMatrix

Năm 1989, nữ họa sĩ người Pháp, Orlan, vẽ phiên bản nam của bức tranh (dương bản) với tên gọi L’origine de la guerre (Cội nguồn chiến tranh), thể hiện cận cảnh dương vật cương cứng của người đàn ông.

In 1989, French artist Orlan created the cibachrome L’origine de la guerre (The Origin of War), a male version of L’origine du monde showing a penile erection.

WikiMatrix

Này mọi người ai muốn cái bánh dương vật này?

Hey, everybody, who wants penis cake?

OpenSubtitles2018. v3

23 Người bị hoạn vì có tinh hoàn giập hoặc người bị cắt dương vật đều không được gia nhập dân của Đức Giê-hô-va.

23 No man who has been castrated by having his testicles crushed or who has had his male organ cut off may come into the congregation of Jehovah.

jw2019

Mà làm sao để đánh giá được ai là tốt từ trong số những con người luôn có dương vật quay ngược chiều với đầu gối chứ?

How do you know the good ones from the ones who’ll push their penis against your knee?

OpenSubtitles2018. v3

Trước tiên, một học thuyết về việc tại sao con người lại mất đi xương của dương vật.

First, a theory about why humans have lost the penis bone.

Literature

Dương vật của nó linh hoạt như bàn tay con người.

It actually has a level of dexterity in its penis much akin to what we have with our hands.

ted2019

Không lâu trước đây, ý nghĩ một người phụ nữ dùng dương vật giả để chơi với bạn tình nam có thể gây sốc.

( Man ) Not so long ago, the idea of a woman using a strap-on dildo to penetrate her male partner would have been shocking.

OpenSubtitles2018. v3

Hiển nhiên, các trụ thờ—đá hoặc đá được đẽo hình một biểu tượng về dương vật—tượng trưng cho Ba-anh, người nam trong sự giao hợp.

Apparently, the sacred pillars —rocks or hewn stones in the form of a phallic symbol— represented Baal, the male part of the sexual union.

jw2019

Quân đôi khi được biết đến để cắt đứt dương vật của kẻ thù để đếm số người chết, cũng như cho các tước hiệu.

Armies were sometimes known to sever the penises of their enemies to count the dead, as well as for trophies.

WikiMatrix

Các nhà sinh vật học, đại dương học và những người khác đang nghiên cứu để biết thêm về địa cầu và đời sống trên đất.

Biologists, oceanographers, and others are adding to the knowledge about our globe and life on it.

Xem thêm: Get on là gì

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.