Certificate Of Incorporation là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Certificate Of Incorporation là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Certificate Of Incorporation
Tiếng Việt Giấy Chứng Nhận Thành Lập Công Ty
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Certificate Of Incorporation là gì?

Giấy ghi nhận xây dựng là một tài liệu pháp lý hay giấy phép tương quan đến việc xây dựng một công ty hay tập đoàn lớn. Đây là giấy phép xây dựng công ty do chính quyền sở tại tiểu bang cấp hay ở một số ít khu vực pháp lý, do tổ chức triển khai hay công ty phi chính phủ cấp. Ý nghĩa đúng mực của nó phụ thuộc vào vào mạng lưới hệ thống pháp lý mà nó được sử dụng .

  • Certificate Of Incorporation là Giấy Chứng Nhận Thành Lập Công Ty.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Certificate Of Incorporation nghĩa là Giấy Chứng Nhận Thành Lập Công Ty.

Ở Hoa Kỳ, giấy ghi nhận xây dựng là một phần cấu thành chính của những văn bản hiến pháp về xây dựng. Đây là tài liệu do một tổ chức triển khai mới được tổ chức triển khai lập và nộp cho văn phòng nhà nước để ĐK và tài liệu này chính thức chỉ ra sự sống sót của tập đoàn lớn. Vì những nhu yếu so với giấy ghi nhận xây dựng do luật tiểu bang tạo ra, nên nó hoàn toàn có thể khác nhau giữa những tiểu bang .

Definition: A certificate of incorporation is a legal document/license relating to the formation of a company or corporation. It is a license to form a corporation issued by state government or, in some jurisdictions, by non-governmental entity/corporation. Its precise meaning depends upon the legal system in which it is used.

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Sau đây là một ví dụ về luật tiểu bang (New York) xác định giấy chứng nhận thành lập.

“Giấy chứng nhận thành lập” bao gồm (A) bản gốc giấy chứng nhận thành lập hoặc bất kỳ công cụ nào khác được nộp hoặc cấp theo bất kỳ quy chế nào để hình thành một công ty trong nước hay nước ngoài như đã được sửa đổi, bổ sung hay điều chỉnh lại bằng chứng chỉ sửa đổi, sáp nhập hay hợp nhất hay các chứng chỉ khác hay công cụ được nộp hay phát hành theo bất kỳ quy chế nào; hay (B) một hành động hay điều lệ đặc biệt tạo ra một công ty trong nước hay nước ngoài, như đã được sửa đổi, bổ sung hay điều chỉnh lại [NY CLS Bus Corp § 102].

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách những thuật ngữ tương quan Certificate Of Incorporation

  • Company
  • Corporation
  • Giấy Chứng Nhận Thành Lập Công Ty tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Certificate Of Incorporation là gì? (hay Giấy Chứng Nhận Thành Lập Công Ty nghĩa là gì?) Định nghĩa Certificate Of Incorporation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Certificate Of Incorporation / Giấy Chứng Nhận Thành Lập Công Ty. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *