certainly tiếng Anh là gì?

certainly tiếng Anh là gì?
certainly tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng certainly trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ certainly tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm certainly tiếng Anh
certainly
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ certainly

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: certainly tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

certainly tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ certainly trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ certainly tiếng Anh nghĩa là gì.

certainly /’sə:tnli/

* phó từ
– chắc, nhất định
=a well conducted people’s war will certainly be successful+ một cuộc chiến tranh nhân dân có sự lãnh đạo đúng đắn nhất định sẽ thắng
– hẳn thế, hẳn đi, hẳn là thế, tất nhiên, dĩ nhiên (dùng trong câu trả lời)
=may I visit him? – yes, certainly+ tôi có thể đến thăm ông ta được không? tất nhiên là được

Thuật ngữ liên quan tới certainly

Tóm lại nội dung ý nghĩa của certainly trong tiếng Anh

certainly có nghĩa là: certainly /’sə:tnli/* phó từ- chắc, nhất định=a well conducted people’s war will certainly be successful+ một cuộc chiến tranh nhân dân có sự lãnh đạo đúng đắn nhất định sẽ thắng- hẳn thế, hẳn đi, hẳn là thế, tất nhiên, dĩ nhiên (dùng trong câu trả lời)=may I visit him? – yes, certainly+ tôi có thể đến thăm ông ta được không? tất nhiên là được

Đây là cách dùng certainly tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ certainly tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

certainly /’sə:tnli/* phó từ- chắc tiếng Anh là gì?
nhất định=a well conducted people’s war will certainly be successful+ một cuộc chiến tranh nhân dân có sự lãnh đạo đúng đắn nhất định sẽ thắng- hẳn thế tiếng Anh là gì?
hẳn đi tiếng Anh là gì?
hẳn là thế tiếng Anh là gì?
tất nhiên tiếng Anh là gì?
dĩ nhiên (dùng trong câu trả lời)=may I visit him? – yes tiếng Anh là gì?
certainly+ tôi có thể đến thăm ông ta được không? tất nhiên là được

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *