cây xanh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

cây xanh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

6 Ta xây cho mình hồ nước để tưới rừng cây xanh tươi.

6 I made pools of water for myself, to irrigate a grove* of flourishing trees.

jw2019

Nó được xem là chất độc cho mọi loại cây xanh.

It is considered phytotoxic to all green plant parts.

WikiMatrix

• Làm thế nào một người có thể giống như cây xanh tươi?

• How can an individual be like a wellwatered tree?

jw2019

Chúng tôi trồng 55000 cây xanh và bụi cây.

We planted 55,000 trees and bushes in the streets.

ted2019

Chúng tôi trồng 55000 cây xanh và bụi cây.

We planted 55, 000 trees and bushes in the streets .

QED

Công viên có diện tích 50 hecta gồm 20% là mặt hồ và 60% cây xanh và vườn hoa.

The park has an area of 50 hectares, of which 20% comprises lakes and 60% trees and gardens.

WikiMatrix

Con đường có hai hàng cây xanh đẹp đẽ với hoa thơm ngạt ngào.

The path was lined with beautiful green trees and sweet-scented flowers.

LDS

Wangari Maathai, người đoạt giải Nobel từ Kenya nhờ trồng 30 triệu cây xanh.

Wangari Maathai, the Nobel prizewinner from Kenya who has planted 30 million trees .

QED

Xanhcây (xanh lông mòng và vàng

Green (Cyan and Yellow

KDE40. 1

16 Hắn như cây xanh tươi dưới ánh nắng,

16 He is a moist plant in the sunlight,

jw2019

Chúng em sẽ thu gom rác và trồng thật nhiều cây xanh ở trường học ” .

We will collect rubbish and plant trees at our schools .

EVBNews

Chúng tôi thay thế xe hơi bằng cây xanh từ đó tạo ra hệ thống rừng nhiều tầng.

We replaced these cars with trees, using which now we can make multi-layered forests.

ted2019

Tổng diện tích cây xanh trong Tehran trải dài trên 12.600 ha, chiếm hơn 20% diện tích thành phố.

The total green space within Tehran stretches over 12,600 hectares, covering over 20 percent of the city’s area.

WikiMatrix

Mẹ con tôi đi dã ngoại hoặc đi ngắm cây xanh trong vườn ươm.

We go on picnics or take walks to see the plants growing in nurseries.

jw2019

Cây xanh chỉ cần ánh nắng để hoàn tất quá trình này.

They use sunlight to do this process .

ted2019

Chúng tôi quay video chuỗi đầu vào, xanhcây, xanhcây, vàng, vàng, xanhcây.

So we’ve tracked in the video the input string, which was green, green, yellow, yellow, green.

ted2019

Cư dân Madrid có thể đến được khu vực cây xanh chỉ trong vòng 15 phút đi bộ.

Madrid’s citizens have access to a green area within a 15-minute walk.

WikiMatrix

Chúng tôi yêu nước và cây xanh.

We love water and green trees.

OpenSubtitles2018. v3

Đen và xanhcây (xanh lông mòng, vàng, đen

Black and Green (Cyan, Yellow, Black

KDE40. 1

Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ ra sao?”

For if they do these things when the wood is green, what will happen when it is dry?”

WikiMatrix

Vấn đề nảy sinh, khi bạn tạo ra một khu vực tập trung cây xanh như ở đây

The problem is when you, if you buy up a bunch of green space like this area here is all green.

QED

Các vấn đề về chất lượng không khí và cây xanh vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.

The area of air quality and plants is continuing to be researched.

WikiMatrix

Không phải vì tôi là người yêu cây xanh cuồng tín

That’s not because I’m a treehugging green person.

ted2019

Nó trở thành một loại bệnh đang thật sự giết hàng tỷ cây xanh.

And it became a disease that is really killing billions of trees.

Xem thêm: Get on là gì

ted2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.