Các dạng câu tường thuật trong tiếng Anh và cách chuyển đổi

Các dạng câu tường thuật trong tiếng Anh và cách chuyển đổi

Câu tường thuật trong tiếng Anh là gì? câu tường thuật dạng câu hỏibài tập câu tường thuật nâng cao là những một trong những vấn đề được quan tâm nhất khi học tiếng Anh. Câu tường thuật là một điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Phần lớn những người học tiếng Anh khi học đến phần sẽ gặp khó khăn trong việc chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp và ngược lại do chưa nắm bắt rõ định nghĩa câu tường thuật, các loại câu tường thuật và chưa có phương pháp luyện tập bài tập ngữ pháp về câu tường thuật chuẩn.

Câu tường thuật tiếng Anh là gì?

Câu tường thuật trong tiếng Anh gọi là Reported Speech, là loại câu gián tiếp dùng để thuật lại lời nói hoặc một câu chuyện của một người khác. Hay nói đơn giản là chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp bằng hình thức tường thuật.

Download Now : Tài liệu ngữ pháp tiếng Anh

Các loại câu tường thuật trong tiếng Anh cơ bản

Ở mức căn bản, chúng ta có 3 loại câu tường thuật đó là câu tường thuật của câu phát biểu, câu tường thuật dạng câu hỏi và câu tường thuật câu mệnh lệnh.

Loại 1: Câu tường thuật của câu phát biểu

Cấu trúc câu: S + say(s)/said hoặc tell(s)/told + (that) + S + V.

Đây là loại câu tường thuật trong tiếng Anh thông dụng, thường để thuật lại những lời nói, câu chuyện của một người khác đã nói. Có 4 bước để tạo ra câu tường thuật ở loại này.

Bước 1:  Chọn động từ giới thiệu say hoặc tell (Quá khứ: Said hoặc told)

Lưu ý: Động từ giới thiệu trong câu gián tiếp thường được chia ở thì quá khứ và liên từ “that” có thể được lược bỏ.

VD: He told her (that) he didn’t love her anymore.

Bước 2:

CácH lùi thì trong câu tường thuật

Thông thường chúng ta sẽ lùi một thì so với thì được sử dụng trong câu trực tiếp. Các bạn xem chi tiết trong bảng dưới đây.

Tường thuật trực tiếp  Tường thuật gián tiếp (tương đương)
Simple present (Hiện tại đơn) Simple past (Quá khứ đơn)
Present continuous (Hiện tại tiếp diễn) Past continuous (Quá khứ tiếp diễn)
Simple past (Quá khứ đơn)  Past perfect (Quá khứ hoàn thành)
Present perfect (Hiện tại hoàn thành)  Past perfect (Quá khứ hoàn thành)
Past perfect (Quá khứ hoàn thành) Past perfect (Quá khứ hoàn thành)
Present perfect continuous (Hiện tại hoàn thành tiếp diễn) Past perfect continuous (Quá khứ hoàn thành tiếp diễn)
Past continuous (Quá khứ tiếp diễn) Past perfect continuous (Quá khứ hoàn thành tiếp diễn)
Future (Tương lai đơn) Present conditional (Điều kiện ở hiện tại)
Future continuous (Tương lai tiếp diễn) Conditional continuous (Điều kiện tiếp diễn)

Lưu ý:

– Modal verbs:

 • Can → Could
 • May → Might
 • Must → Must / Had to

– Không lùi thì với những modal verbs : might, could, would, should, ought to .
– Không lùi thì khi Động từ tường thuật ( say / tell ) ở hiện tại hay câu tường thuật chỉ một thực sự hiển nhiên, một chân lý .

VD:

Daniel said : “ You can go with him to the university ”. → Daniel said I could go with him to the university .
She said : “ I have seen that girl ”. → She said she had seen that girl .

Bước 3: Đổi đại từ nhân xưng, đại từ và tính từ sở hữu

Trong câu trực tiếp Trong câu tường thuật
Đại từ nhân xưng I
We
You
He, She
They
I, we
Đại từ sở hữu  Mine
Ours
Yours
His, hers
Theirs
Mine, Ours
Tính từ sở hữu My
Our
Your
His, her
Their
My, Our
Tân ngữ Me
Us
You
Him, her
Them
Me, us

Lưu ý: khi tường thuật câu nói của chính mình thì các đại từ, tính từ trên không đổi.

Bước 4: Đổi các từ chỉ về nơi chốn và thời gian cho phù hợp

Dưới đây là bảng những từ chỉ nơi chốn, thời hạn thông dụng nhất trong tiếng Anh mà chúng tôi đã tổng hợp lại cho bạn :

DIRECT (Trực tiếp) INDIRECT (Gián tiếp)
This
Thes e
Here
Now
Today
Yesterday
The day before yesterday
Tomorrow
The day after tomorrow
Ago
This week
Last week
Next week
That
Thos e
There
Then ; at the time
That day
The day before ; the previous day
Two days before
The day after ; the next / following day
Two days after ; in two days ’ time
Before
That week
The week before ; the previous week
The week after ; the following / next week

Loại 2: Câu tường thuật dạng câu hỏi

Câu tường thuật dạng câu hỏi gồm có 2 loại đó là câu hỏi Yes/No question và Wh-Question.

Yes/No Question

Câu hỏi Yes / No question là dạng câu hỏi đơn thuần trong tiếng Anh, thường khởi đầu bắt động từ TO BE hoặc trợ động từ .
Các bước làm vẫn tương tự như như câu tường thuật dạng câu phát biểu, tuy nhiên cần quan tâm những điều sau :

 • Sử dụng động từ trình làng “ ask ” hoặc inquire, wonder, want to know, .. + liên từ .
 • Sử dụng “ If ” hoặc “ whether ” ngay sau động từ ra mắt của mệnh đề chính để biểu lộ ý nghĩa có hoặc không .

S + asked (+object) + if/whether + subject + V.

VD: He said, “Do you like strawberry?” (Anh ấy nói, “Bạn có thích dâu không?”)

→ He asked me if/whether I like strawberry. (Anh ấy hỏi tôi là tôi có thích dâu không.)

Wh-Question

Câu tường thuật dạng câu hỏi Wh- là loại câu bắt đầu bắt các từ nghi vấn như Who, When, What,… Cách làm vẫn tương tự như 4 bước chuyển sang câu mệnh lệnh trong tiếng Anh, tuy nhiên cần lưu ý những điều sau:

 • Lặp lại từ để hỏi sau động từ ra mắt
 • Đổi trật tự câu thành câu trần thuật

S + asked (+Object) + What/When/… + Subject +Verb

VD: My mother said, ‘What time do you go to the bed?’ (Mẹ tôi nói, ‘Mấy giờ bạn sẽ đi ngủ?’)

My mother want to know what time I go to the bed. ( Mẹ tôi muốn biết mấy giờ tôi sẽ đi ngủ. )

Loại 3: Câu tường thuật dạng câu mệnh lệnh

Câu tường thuật loại câu mệnh lệnh khẳng định chắc chắn cấu trúc như sau :

S + told + O + to-infinitive.

VD: – “Please call me, Mary.” Tom said. (Tom nói: “Hãy gọi tôi nhé Mary”.)

        Tom told Mary to call him. (Tom bảo Mary hãy gọi cho anh ấy.)

Câu tường thuật loại câu mệnh lệnh phủ định có dạng:

S + told + O + not to-infinitive.

VD:Don’t eat in bus!” the driver said. (“Không ăn trên xe buýt”, tài xế nói.)

        The driver told the passengers not to eat in bus. (Tài xế nói với những người hành khách không ăn trên xe buýt.)

Một số động từ phổ biến khi tường thuật câu mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct, ….

Câu tường thuật ở dạng câu điều kiện ở lời nói gián tiếp:

a.Điều kiện có thật, có thể xảy ra (điều kiện loại 1):

– Chúng ta vận dụng quy tắc chung của lời nói gián tiếp ( lùi thì ) .

VD: He said, “If I have much money, I’ll travel around the world.” -> He said (that) If he had much money, he would travel around the world.

b.Điều kiện không có thật/giả sử (điều kiện loại 2, loại 3):

– Chúng ta giữ nguyên, không đổi .

VD: ”If I had two wings, I would fly everywhere”, he said -> He said If he had two wings, he would fly everywhere.

Bài tập về câu tường thuật, có kèm đáp án

 1. “ Open the door, ” she said to them .

– She told them … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

 1. “ Where are you going ? ” he asked her .

– He asked her where … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 1. “ Bring it back if it doesn’t fit ”, I said to them .

– I told … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

 1. “ Is it going to be a fine day today ? ” I asked my mother .

– I asked her … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

 1. “ I’ll phone you tomorrow, ” he told Jack .

– He told Jack that …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

 1. “ I’m very sorry I gave you the wrong number, ” said Paul to Mary .

– Paul apologized … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

 1. “ Breakfast will not be served after 9.30, ” said the notice .

– The notice said that … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 1. “ Linda, please don’t tell anyone my new number phone, ” said Mary .

– Mary asked … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

ĐÁP ÁN:

 1. She told them to open the door .
 2. He asked her where she was going .
 3. I told them to bring it back if it didn’t fit .
 4. I asked my mother whether / if it was going to be a fine day that day .
 5. He told Jack that he would phone him the following day .
 6. Paul apologized to Mary for giving her the wrong number .
 7. The notice said that breakfast would not be served after 9.30 .
 8. Mary asked Linda not to tell anyone her new number phone .

Complete English – Chinh phục tiếng Anh tiếp xúc tổng lựcXem thêm Cuốn sách “ Complete English ” – Giải pháp tự học tại nhà giúp bạn tự tin tiếp xúc tiếng Anh chỉ sau 3 tháng. Ngoài ra bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những khóa học lúc bấy giờ của Jaxtina tại đây !

Jaxtina chúc bạn học tập tốt!

Dành cho bạn:

Bạn đang tìm một trung tâm tiếng Anh uy tín và đảm bảo chất lượng giảng dạy? Jaxtina English Center – lựa chọn đúng nhất dành riêng cho bạn! Đăng ký nhận tư vấn miễn phí ngay hôm nay!

Dành cho bạn :

  Bạn đang tìm một TT tiếng Anh uy tín và bảo vệ chất lượng giảng dạy ? Jaxtina English Center – lựa chọn đúng nhất dành riêng cho bạn !

  3.1 / 5 – ( 77 bầu chọn )

  admin

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *