cắt tóc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

cắt tóc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Làm móng, cắt tóc, chăm sóc sắc đẹp chắc chắn phải có

Manicure, hairstyle, facials are musts.

OpenSubtitles2018. v3

Thợ cắt tóc của cổ.

Her barber.

OpenSubtitles2018. v3

Thêm hai người nữa là mở tiệm cắt tóc được rồi.

Two more, and we could have had a barbershop quartet.

OpenSubtitles2018. v3

Đó cũng là năm cô cắt tóc ngắn giống công nương Diana.

That was the year she’d cut her hair short like Princess Diana.

Literature

Chỉ có những người Na-xi-rê, như Sam-sôn, mới không cắt tóc.—Dân số 6:5; Quan xét 13:5.

Only those set aside as Nazirites, such as Samson, did not cut their hair. —Numbers 6:5; Judges 13:5.

jw2019

Người Na-xi-rê phải hứa nguyện không uống rượu và cắt tóc.

Nazirites were under a vow that included a ban on drinking alcoholic beverages and on cutting their hair.

jw2019

Con không muốn cắt tóc.

No, I don’t want a haircut.

OpenSubtitles2018. v3

Cắt tóc đi.

Get a haircut.

OpenSubtitles2018. v3

Cứ vào thứ bảy cách tuần chúng tôi đến tiệm cắt tóc của bác Mike

Mike’s barbershop every other Saturday.

ted2019

Sẽ sao nếu anh cắt tóc của mình?

What if you cut your hair?

OpenSubtitles2018. v3

Hôm nay anh đẹp trai quá, mới cắt tóc hả?

You look handsome today, did you get your hair cut?

OpenSubtitles2018. v3

Vậy sao em hỏi về chuyện cắt tóc?

And when you asked if I’d had my hair cut?

OpenSubtitles2018. v3

Ông cắt tóc bà ấy, bắt bà ấy khỏa thân đi dọc con phố khắp cả kinh thành.

You cut off her hair and marched her naked through the streets in front of the whole city.

OpenSubtitles2018. v3

thật buồn cười là cô đang định tới tiệm cắt tóc.

You know, it’s funny because I was actually on my way to the salon.

OpenSubtitles2018. v3

Bởi vì… ai mà còn muốn cắt tóc khi mà họ 60 chứ?

Because… who wants to be cutting hair when they’re 60?

OpenSubtitles2018. v3

Ông ấy cắt tóc cho bố cháu và…

He cuts my dad’s hair.

OpenSubtitles2018. v3

Sao cắt tóc ngắn vậy?

Why did you cut the hair?

OpenSubtitles2018. v3

Con có nên cắt tóc?

Should I get matching bangs?

OpenSubtitles2018. v3

Nàng công chúa và anh thợ cắt tóc?

” The princess and the barber? “

OpenSubtitles2018. v3

Cắt tóc và bấm lỗ tai.

Cutting hair and piercing ears.

OpenSubtitles2018. v3

Em không biết cắt tóc kiểu gì nên cạo cho xong.

You said I should get rid of the hair in my eyes .

OpenSubtitles2018. v3

Cô đã nói nếu muốn cắt tóc ai đó thì cắt ở nhà cơ mà!

I told you that if you’re going to do people’s hair, do it at home !

QED

Anh chưa bao giờ cắt tóc mình.

I have never cut my hair.

OpenSubtitles2018. v3

Hắn cắt tóc cổ chiều nay, và hẹn hò tối nay.

He cut her hair this afternoon, made a date for tonight.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn cắt tóc à?

Did you cut your hair?

Tatoeba-2020. 08

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *