cạo râu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

cạo râu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

À vâng, tôi cạo râu mỗi sáng nhưng cũng thỉnh thoảng Lúc 4h 30 tôi đã bật dậy rồi….

I shave every morning, but sometimes by, like, 4:30, I’ll have a thing.

OpenSubtitles2018. v3

Muốn cạo râu thôi hả?

Care for a shave?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi dám chắc là hắn đã cạo râu bằng nước lạnh từ hồi còn nhỏ.

I’ll bet you he’s been shaving in cold water since he was a kid.

OpenSubtitles2018. v3

Kem cạo râu.

Shaving cream.

OpenSubtitles2018. v3

Bọn tớ sẽ chế nhạo cậu cho đến khi nào cậu cạo râu.

We’re gonna make fun of you until you shave the beard.

OpenSubtitles2018. v3

Ta sẽ rời khỏi thành phố, nhưng ta sẽ cạo râu.

We will get out of town, but we’re gonna shave.

OpenSubtitles2018. v3

Rõ ràng cạo râu là ý của cô.

Apparently, the shave was your idea.

OpenSubtitles2018. v3

“Hãy cạo râu và tóc con”

Shave Your Head and Your Beard

jw2019

Anh ấy có cạo râu không?

He became a barber.

WikiMatrix

Hãy cạo râu và tóc con rồi dùng cân chia chúng thành từng phần.

Shave your head and your beard, and then take scales to weigh and divide the hair into portions.

jw2019

“Không, đừng nói với tôi cậu đã thường xuyên cạo râu thế nào.

“No, don’t tell me how often you scraped your face this morning.

ted2019

Tao phải cạo râu mới được.

Ugh, I gotta shave this shit.

OpenSubtitles2018. v3

Đức Giê-hô-va bảo ông: “Hãy cạo râu và tóc con”.

Jehovah said to him: “Shave your head and your beard.”

jw2019

Ngài Clifford thích tự mình cạo râu.

Sir Clifford prefers to shave himself.

OpenSubtitles2018. v3

“Hãy cho anh vài phút tắm rửa, cạo râu, chỉnh đốn lại mình, và anh sẽ ở đó.”

“””Give me a few minutes to shower and shave and get my shit together, and I’ll be there.”””

Literature

Vậy là cuối cùng ngài cũng quyết định cạo râu.

So you shaved your beard after all.

OpenSubtitles2018. v3

“Ái”, Lindsey kêu lên, một vệt máu nhỏ rỉ qua lớp bọt trắng của kem cạo râu.

“””Ouch,”” Lindsey said, a fine trickle of blood beginning to spread into the white foam of the shaving cream.”

Literature

Tôi tự cạo râu lần đầu tiên sau 10 năm.

I shaved myself for the first time in 10 years.

ted2019

Tôi đang nói với cậu là cậu đã không cạo râu. ”

I’m telling you you didn’t shave. “

QED

Cô Martha kêu tôi cạo râu cho anh.

Miss Martha said I was to shave you.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi tự cạo râu cho mình.

I do my own shaving.

OpenSubtitles2018. v3

Ông chủ đã va vào anh khi anh đang cạo râu

My boss pushed me while I was shaving

opensubtitles2

Scipio Africanus rõ ràng là người đầu tiên trong số những người Rô-ma cạo râu của mình.

Scipio Africanus was apparently the first among the Romans who shaved his beard.

WikiMatrix

Hôm nay là thứ Bảy và anh đã không cạo râu.

It was Saturday and he hadn’t shaved.

Literature

Ở nhà anh chỉ dùng máy cạo râu điện thôi mà

You only use electric shavers at home

opensubtitles2

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *