cane tiếng Anh là gì?

cane tiếng Anh là gì?
cane tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng cane trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ cane tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm cane tiếng Anh
cane
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ cane

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: cane tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

cane tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ cane trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ cane tiếng Anh nghĩa là gì.

cane /kein/

* danh từ
– cây trúc, cây mía ((cũng) sugar cane); cây lau
– cây mây, sợi mây (để đan mặt ghế…)
– can, ba toong, gậy
– roi (để đánh)
– thỏi (sáp…)

* ngoại động từ
– đánh bằng roi, quất
– (thông tục) dùng đòn vọt để bắt (học)
– đan mây vào
=to cane the seat of a chair+ đan mây mặt ghế

Thuật ngữ liên quan tới cane

Tóm lại nội dung ý nghĩa của cane trong tiếng Anh

cane có nghĩa là: cane /kein/* danh từ- cây trúc, cây mía ((cũng) sugar cane); cây lau- cây mây, sợi mây (để đan mặt ghế…)- can, ba toong, gậy- roi (để đánh)- thỏi (sáp…)* ngoại động từ- đánh bằng roi, quất- (thông tục) dùng đòn vọt để bắt (học)- đan mây vào=to cane the seat of a chair+ đan mây mặt ghế

Đây là cách dùng cane tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ cane tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

cane /kein/* danh từ- cây trúc tiếng Anh là gì?
cây mía ((cũng) sugar cane) tiếng Anh là gì?
cây lau- cây mây tiếng Anh là gì?
sợi mây (để đan mặt ghế…)- can tiếng Anh là gì?
ba toong tiếng Anh là gì?
gậy- roi (để đánh)- thỏi (sáp…)* ngoại động từ- đánh bằng roi tiếng Anh là gì?
quất- (thông tục) dùng đòn vọt để bắt (học)- đan mây vào=to cane the seat of a chair+ đan mây mặt ghế

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.