By means of cách dùng

By means of cách dùng

Bạn là người mê hồn tiếng anh muốn tìm hiểu và khám phá về tiếng anh nhiều hơn hay muốn hiểu ý nghĩa của nó vậy thì ngày hôm nay mình sẽ cùng những bạn tìm hiểu và khám phá chúng không ít tất cả chúng ta cũng sẽ bổ trợ thêm những kỹ năng và kiến thức mà chưa từng có thì sao ! Từ ngày hôm nay mình muốn mang đến cho những bạn là một loại danh từ vì mấy thời điểm ngày hôm nay tất cả chúng ta đã khám phá quá nhiều về phrasal verb rồi có vẻ như những bạn cũng chán lắm thay đổi xíu nhé. Từ này rất quen thuộc với những bạn phần nhiều tất cả chúng ta đều dùng chúng cho những lớp học tiếng anh, khi trong lớp bạn đang không hiểu ý nghĩa của từ mà giáo viên đang nói thì bạn sẽ lập tức giơ tay và hỏi : Excusse me, What does it mean ? đúng không nào. Vậy từ ngày hôm nay mà tất cả chúng ta sẽ khám phá chính là từ mean vì nó khá phổ cập do đó mình muốn cùng những bạn tìm hiểu và khám phá nghĩa của nó sâu hơn, vậy thì vào bài thôi nào ! ! !Nội dung chính

 • 1. Mean trong tiếng Anh là gì?
 • 2. Các nghĩa của từ mean:
 • 3. Một số câu thành ngữ liên quan đến mean:
 • 4. Mean còn ở dạng so sánh hơn và so sánh nhất:
 • 5. Cách dùng mean:
 • Video liên quan

mean trong tiếng Anh

mean trong tiếng Anh

Bạn đang đọc: By means of cách dùng

1. Mean trong tiếng Anh là gì?

Mean

Cách phát âm: /miːn/

Loại từ: động từ hoặc danh từ

2. Các nghĩa của từ mean:

mean trong tiếng Anh

mean trong tiếng Anh

Mean: Nghĩa

 • My younger brother was quite interested in the classroom lesson today, so I asked me the meaning of the word Accent .

 • Hôm nay đi học về em của tôi khá thú vị về bài học kinh nghiệm trên lớp nên đã hỏi tôi nghĩa của từ Accent .

 • I wanted to ask the teacher about the meaning of the book he gave me this morning, but unfortunately I didn’t catch up because the teacher left .

 • Tôi muốn hỏi giáo viên về nghĩa của cuốn sách mà giáo viên đưa tôi sáng nay nhưng không may tôi đã không đuổi kịp vì giáo viên đã về .

Mean: Khoảng giữa, trung độ, trung gian

 • The mean my house and Lisa’s house is being constructed a very large shopping center that looks very luxurious .

 • Khoảng giữa nhà của tôi và nhà của Lisa đang được kiến thiết xây dựng một TT shopping rất lớn trông rất sang trọng và quý phái .

 • Before that my father bought this house through a mean good because they were very close, so it sold it at a very low price .

 • Trước đó bố tôi đã mua căn nhà này trải qua một người tốt vì họ rất thân với nhau nên bán với giá rất rẻ .

Means (số nhiều ): Phương tiện, biện pháp, cách thức

 • Means of this company is through social networks, If there is a problem with the system, the value of their products will drop .

 • Phương tiện truyền thông online của công ty này đều trải qua mạng xã hội, nếu như mạng lưới hệ thống gặp yếu tố gì thì giá trị mẫu sản phẩm của họ sẽ rớt giá .

 • For to earn one’s living by honest means So she buys the highest quality products to serve her customers .

 • Để kiếm sống bằng cách lương thiện nên cô ấy đã mua những mẫu sản phẩm chất lượng để Giao hàng người mua .

3. Một số câu thành ngữ liên quan đến mean:

mean trong tiếng Anh

mean trong tiếng Anh

by all manner of means: Bằng bất cứ giá nào

 • I will buy Blackpink’s concert tickets by all manner of means .

 • Tôi sẽ mua vé concert của Blackpink bằng bằng mọi giá .

 • By all manner of means I will also not yield to anyone in the upcoming English competition .

 • Bằng bất kỳ giá nào tôi cũng sẽ không nhường ai vào cuộc thi tiếng anh sắp tới .

by fair means or foul: Bằng mọi cách cho dù tốt hay xấu

by some means or other: Bằng cách này hay là cách khác

4. Mean còn ở dạng so sánh hơn và so sánh nhất:

So sánh hơn: meaner

So sánh nhất: meanest

 • The mean annual temperature is 38 degrees .

 • Nhiệt độ trung bình hằng năm là 38 độ

 • a mean house in a mean street at Bright 1568

 • Một căn nhà tiều tuỵ trong một thành phố tồi tàn tại 1568 Bright

5. Cách dùng mean:

Mean có nhiều ý nghĩa khác nhau. Vì vậy cách sử dụng cũng sẽ khác nhau :

Mean có nghĩa là là gì thì sau Mean động từ phải chia dưới dạng Verb ing hoặc một mệnh đề, một danh từ.

Mean + V-ing/ Noun/ That+ mệnh đề

This sign means go on: Biển báo này có nghĩa là đi tiếp

Mean mang ý nghĩa dự tính, mong ước làm gì thì Mean được dùng như sau :

Mean + to V=intend + to V

 • We haven’t mean to study history tonight .

 • Chúng tôi không có dự tính học lịch sử dân tộc tối nay

by means of: Bằng phương pháp

 • We survey the market by means of research method that we learned at the undergraduate level .

 • Chúng tôi khảo sát thị trường bằng chiêu thức nghiên cứu và điều tra mà chúng tôi đã học ở bậc ĐH .

 • Instead of using the tăng cấp method for a faster computer I will do another by means of delete all .

 • Thay vì sử dụng chiêu thức tăng cấp cho một máy tính nhanh hơn, tôi sẽ triển khai cách khác bằng cách xóa tổng thể .

Means of transportation: Các phương tiện vận chuyển

 • Shoppee’s means of transportation facilities are varied so we have a wide range to choose from .

 • Các phương tiện đi lại luân chuyển của shoppee đều rất phong phú vì vậy chúng tôi có nhiều lựa chọn .

 • The means of transportation I like the most is the bus because it is very convenient and reduces toxic emissions a lot to the environment .

 • Phương tiện đi lại tôi thích nhất là xe buýt vì nó rất thuận tiện và giảm được khí thải ô nhiễm rất nhiều ra môi trường tự nhiên .

 • I often use means of transportation when I want to go to my school every Sunday .

 • Tôi thường sử dụng những phương tiện đi lại luân chuyển khi tôi muốn đến trường của tôi vào những ngày chủ nhật .

Hi vọng với bài viết này, StudyTiengAnh đã giúp bạn hiểu hơn về từ mean trong tiếng Anh ! ! !

Video liên quan

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.