By All Means Là Gì – By All Means Có Nghĩa Là Gì

By All Means Là Gì – By All Means Có Nghĩa Là Gì

Thành ngữ đi với giới từ “by” khá phổ biến và quen thuộc, hôm nay chúng ta cũng học và ghi nhớ những cụm từ này nhé.

Bạn đang xem: By all means là gì

By all means: chắc chắnVí dụ:All the persecutions and territories will end by all means.Tất cả các cuộc đàn áp khủng bố trên thế giới chắc chắn sẽ kết thúc.

By and by: ngay bây giờVí dụ:You get used to it by and by.Bạn sẽ quen ngay với nó thôi.

By and large: nhìn chung, nói chung, rốt cục

There are a few small things that I don’t like about my job, but by and large it’s very enjoyable. Có vài điều nho nhỏ tôi không thích trong việc làm, nhưng nhìn chung nó rất mê hoặc .

By chance: tình cờVí dụ:I saw Sarah and Marry by chance in a flower shop.Tôi tình cờ nhìn thấy Sarah và Marry ở trong một tiệm hoa.

By degrees: từ từDon’t worry. You could do it by degrees.Đừng lo. Bạn có thể làm từ từ.

Xem thêm: Disposable Income Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

By heart: thuộc lòngI know this city by heart.Tôi thuộc nằm lòng thành phố này.

By land: đường bộVí dụ:We used to go to school by land.Chúng tôi thường đi bộ tới trường.

By mistake: nhầm lẫnVí dụ:I’ve paid this bill twice by mistake.Tôi đã trả nhầm hóa đơn này hai lần rồi.

By no means: hoàn toàn không, không gìVÍ dụ:It is by no means certain that we’ll finish the project by June.Không có gì để chắc chắn rằng chúng ta sẽ kết thúc dự án vào tháng Sáu.

By oneself: một mìnhVí dụ:I will fix my problems by myself.Tôi sẽ tự giải quyết các vấn đề của mình.

By sight: biết mặtVí dụ:I’ve never known her by sight.

Xem thêm: Bae Là Gì – ý Nghĩa Của Từ Bae Chính Xác Nhất

Tôi chưa bao giờ biết mặt cô ấy.

By the way: tiện thểVí dụ:Are you going to the super market now? – By the way, could you buy me a hamburger?Cậu đi siêu thị bây giờ à? – Nhân tiện, cậu mua giúp tớ cái bánh humberger được không?

Thuần Thanh biên tập

*Your browser does not tư vấn the video tag. Please tăng cấp to lastest version

*
*
*

Vợ tôn kính chồng như núi cao, chồng trân trọng vợ như châu báu, đó là đạo nghĩa vợ chồng – DKN NEWS

*

Vợ tôn kính chồng như núi cao, chồng trân trọng vợ như châu báu, đó là đạo nghĩa vợ chồng – DKN NEWS

Chuyên mục: Your browser does not tư vấn the video tag. Please tăng cấp to lastest versionYour browser does not tư vấn the video tag. Please tăng cấp to lastest versionYour browser does not tư vấn the video tag. Please tăng cấp to lastest versionYour browser does not tư vấn the video tag. Please tăng cấp to lastest versionChuyên mục : Hỏi Đáp

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.