Both & Both of trong tiếng Anh: Nhận biết cách sử dụng chính xác

Both & Both of trong tiếng Anh: Nhận biết cách sử dụng chính xác
Both và Both of là những từ được sử dụng khác thông dụng trong tiếng Anh. Mặc dù có nghĩa tương tự như nhau nhưng chúng lại không hề thay thế sửa chữa cho nhau được. Đây cũng là nguyên do khiến những người nhầm lẫn khi sử dụng 2 từ này. trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cùng bạn khám phá chi tiết cụ thể hơn để tránh những lỗi sai cơ bản .

Phân biệt Both và Both of

I. Giống nhau

Both và Both of đều mang nghĩa là cả 2 và đều đứng trước những từ the, my, this, these, …
Ex : Both of my parents are lawyers. ( Cả cha mẹ tôi đều là luật sư )

or: Both my parents are lawyers. (Cả bố mẹ tôi đều là luật sư)

II. Khác nhau

Sự nhầm lẫn giữa 2 từ này được phân biệt đơn cử như sau :

1. Both

a. Ý nghĩa

Both /bəʊθ/: cả 2, cả cái này lẫn cái kia

Both có vai trò vừa là một tính từ vừa có vai trò là đại từ. Song, đôi lúc nó lại là 1 phó từ .
Ex : His sisters were both married. ( Hai chị gái của cậu ấy đều đã cưới )

Both và Both of

b. Cách sử dụng

Nó được sử dụng để nói về 2 người hoặc 2 vật nào đó .
Ex : Linda has two brothers : both live in Thành Phố New York .
( Linda có hai người anh trai đều sống ở Thành Phố New York )

c. Vị trí

Trong câu, đều có vị trí làm chủ ngữ hoặc tân ngữ .

d. Cấu trúc

  • Đối với danh từ

Both + Nsố nhiều xác định + Vsố nhiều

Ex : Both books are on the table .
( Cả 2 quyển sách đều ở trên bàn )

Both + từ hạn định + Nsố nhiều

– Các từ hạn định, gồm : some, the, my, a, an, …
Ex : Both these books are very cheap .
( Cả hai quyển sách này đều rất rẻ )

  • Đối với đại từ

Đại từ + Both

Ex : My brother saw them both yesterday .
( Anh trai tôi đã nhìn thấy họ ngày ngày hôm qua )

  • Đứng 1 mình trong vai trò 1 đại từ tránh sự lặp lại

Ex : Harry and Ron are my brothers. Both are very smart .
( Harry và Ron là anh trai tôi. Cả 2 người đều rất mưu trí )

  • Câu trả lời ngắn

Ex : A : Are you studying đánh tennis on Wednesday or Saturday ?
B : Both !
A : Bạn đang học đánh tennis vào thứ Tư hay thứ Bảy ?
B : Cả hai .
➔ Rút gọn câu trong tiếp xúc hàng ngày để tạo cảm xúc thân thiện. Tuy nhiên, cách nói này chỉ dùng cho những trường hợp chuyện trò không được sang chảnh .

  • Cấu trúc Both…and

Both…and…: vừa…vừa…, cả…lẫn…

Ex : I like both cats and dogs .
( Tôi thích cả mèo lẫn chó )
Manh wants to drink both milk-tea and coca-cola .

(Mạnh muốn uống cả trà sữa lẫn coca-cola)

* * Chú ý :
– Trong câu phủ định, ta sẽ không sử dụng Both .
Ex : Both my parents aren’t going to Canada .
Either my parents aren’t going to Canada .
Trước Both không sử dụng ‘ the ’ .
Ex : Both the children are playing chess in the living-room .
The both the children are playing chess in the living-room .

2. Both of

a. Cách dùng

Mang nghĩa là cả hai, dùng để miêu tả 2 sự vật hay hiện tượng kỳ lạ nào đó trong câu .
Ex : Simson will invite both of us for his birthday’s party .
( Simson sẽ mời cả chúng tôi cho bữa tiệc sinh nhật )

Phân biệt Both và Both of trong tiếng Anh

b. Cấu trúc

Both of + từ hạn định + Nsố nhiều

Ex : A prize was given to both of the students .
( Một giải thường đã được nhận từ cả hai học viên )

Both of + Đại từ chỉ đối tượng

Ex : She needs to speak to both of you .
( Cô ấy cần nói với cả tôi )
* * Chú ý : Both of + the N ( s )
Ex : Both of the parents were sick .
( Cả cha mẹ đều ốm )

Phân biệt Both, Either and Neither

Both : cả cái này lẫn cái kia ➔ the two alternatives
Ex : She can speak both English and French .
( Cô ấy hoàn toàn có thể nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp )
Either : cái này hoặc cái kia ➔ one of the two alternatives
Ex : She can speak either English or French .
( Cô ấy hoàn toàn có thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp )
Neither : không cái này cũng không cái kia ➔ None
Ex : She can speak neither English nor French .
( Cô ấy không hề nói tiếng Anh và tiếng Pháp )

Một số ví dụ khác

  1. They both want to stay at home and not go to school.
  2. Shyn and her brother both work in the same building.
  3. Both of them have agreed to do it.
  4. Both of us can play guitar very well.
  5. Watson both sings and dances extremely.

Trên đây là những kiến thức dùng để phân biệt Both và Both of. Hy vọng bạn đã có thể nhận biết 2 từ này dễ dàng và chính xác. Hãy thử vận dụng kiến thức để cho mình những ví dụ giúp nhớ lâu hơn.

Chúc bạn học thật tốt và đạt kết quả cao trong học tập!

Xem thêm:

Học tiếng Anh –

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *