bơi ếch trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

bơi ếch trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bơi ếch hay mà.

Breaststroke is great.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu và bạn gái thường tập bơi ếch!

You and your girlfriend used to practice the breaststroke!

OpenSubtitles2018. v3

Em biết không, anh thích bơi ếch.

You know, I love breaststroke.

OpenSubtitles2018. v3

Em thích bơi ếch, bơi sải, bơi bướm hay bơi ngửa?

Do you like to swim breaststroke, front crawl, butterfly or backstroke?

OpenSubtitles2018. v3

Jessica Adele Hardy (sinh 12 tháng 3 năm 1987) là một kình ngư người Mỹ có sở trường về bơi ếchbơi tự do.

Jessica Adele Hardy (born March 12, 1987) is an American competition swimmer who specializes in breaststroke and freestyle events.

WikiMatrix

Chúng tôi muốn anh lên đó trong 2 ngày và thay vì bơi nhanh, hãy bơi thật chậm. thay vì bơi sải anh hãy bơi ếch.

We want you to walk up the mountain in two days’ time, and instead of swimming fast, swim as slowly as possible.

ted2019

Chúng tôi muốn anh lên đó trong 2 ngày và thay vì bơi nhanh, hãy bơi thật chậm. thay vì bơi sải anh hãy bơi ếch.

We want you to walk up the mountain in two days’time, and instead of swimming fast, swim as slowly as possible .

QED

Bơi bướm là kiểu bơi mới nhất được đưa vào thi đấu, bơi bướm lần đầu xuất hiện năm 1933, khởi nguồn hình thành từ kiểu bơi ếch.

It is the newest swimming style swum in competition, first swum in 1933 and originating out of the breaststroke.

WikiMatrix

Có lẽ cậu có thể mang một cô nàng nhỏ bé xuống vào một đêm và tất cả các chàng trai có thể luyện tập bơi ếch.

Maybe you can bring the little woman down one night and all the boys can practice the breaststroke.

OpenSubtitles2018. v3

Có một truyền thống dạy bơi lâu dài ở Hà Lan và Bỉ, từ bơi ếch trong tiếng Hà Lan thậm chí được dịch là kiểu bơi nhà trường (schoolslag).

There is a long tradition of swimming lessons in the Netherlands and Belgium, the Dutch translation for the breaststroke swimming style is even schoolslag (schoolstroke).

WikiMatrix

Tôi ngừng bơi kiểu ếch và thả nổi, cố gắng lấy lại sức.

I stopped to dog paddle and float, trying to regain my strength.

LDS

Trong khi các kiểu Bơi trườn sấp, Bơi ếch, Bơi ngửa có thể tương thích cho người mới tập bơi, thì bơi bướm là kiểu khó, đòi hỏi kỹ thuật cũng như thể lực thật tốt.

While other styles like the breaststroke, front crawl, or backstroke can be swum adequately by beginners, the butterfly is a more difficult stroke that requires good technique as well as strong muscles.

WikiMatrix

Trong môn bơi, có 5 quốc gia cử các vận động viên tham gia thi đấu tại 8 nội dung, trong đó có 5 nội dung tự do (100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, và tiếp sức 4 × 100 m) và một nội dung bơi ngửa (100 m), bơi ếch (200 m) và bơi hỗn hợp (3 × 100 m).

In swimming, five nations sent their swimmers to participate in 8 events, 5 of freestyle (100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, and 4 × 100 m relay) and one of each backstroke (100 m), breaststroke (200 m) and medley (3 × 100 m).

WikiMatrix

Morgan trở lại với Thế vận hội năm 1992 tại Barcelona, một lần nữa tìm được thành công bằng cách giành tám huy chương vàng trong các môn bơi ngửa, bơi bướm, bơi tự do, và và bơi hỗn hợp cũng như 2 huy chương bạc trong nội dung bơi ếch.

Morgan returned for the 1992 Games in Barcelona, again finding success by winning eight golds in backstroke, butterfly, freestyle, and medley events, as well as silver in two breaststroke distances.

WikiMatrix

Tại Thế vận hội Mùa hè 1992 ở Barcelona: Alma Qeramixhi thi đấu bảy môn phối hợp; Kristo Robo thi đấu súng ngắn bắn nhanh 25 mét; Enkelejda Shehu thi đấu 25 mét súng ngắn; Frank Leskaj thi đấu 50 mét bơi tự do, 100 mét bơi tự do, và 100 mét bơi ếch; Sokol Bishanaku và Fatmir Bushi thi đấu cử tạ hạng cân dưới 67.5kg, và Dede Dekaj hạng cân dưới 110kg.

In the 1992 Barcelona Summer Olympics: Alma Qeramixhi competed in the heptathlon; Kristo Robo in the 25 metre rapid fire pistol; Enkelejda Shehu in the 25 metre pistol; Frank Leskaj in the 50 metre freestyle, 100 metre freestyle, and 100 metre breaststroke; Sokol Bishanaku and Fatmir Bushi in the under 67.5kg weightlifting; and Dede Dekaj in the under 110kg weightlifting.

WikiMatrix

Trong lượt bơi chung kết 50-m ếch, Hardy giành vàng với thời gian 30.03.

In the 50-meter breaststroke, Hardy won gold in a time of 30.03.

WikiMatrix

Tất cả chúng điều gặp nhiều khó khăn bơi và rồi con ếch biến thành đảo Sekudu, hai con còn lại là heo và voi trở thành một hòn đảo lớn đó là đảo Ubin. ^ “Legends of Pulau Ubin”.

All three creatures had difficulties swimming, and while the frog turned into Pulau Sekudu, both the pig and the elephant turned into a larger island, Pulau Ubin.

WikiMatrix

Tại World Cup bơi lội vào ngày 17 tháng 10, Hardy phá kỷ lục nội dung 50-m ếch (bể ngắn) kỷ lục mà cô lập được từ tháng 4 năm 2008 với thời gian 29.45 giây.

At the World Cup on October 17, Hardy broke her own 50-meter breaststroke (short course) record set in April 2008 with a time of 29.45.

WikiMatrix

Tuy nhiên, riêng loài ếch Hochstetter đẻ trứng của nó trong các ao hồ nông và có nòng nọc sinh sống tự do, mặc dù chúng không bơi hay kiếm ăn quá xa nơi nở ra, trước khi biến thái thành ếch trưởng thành.

However, Hochstetter’s frog lays its eggs in shallow ponds and has free-living tadpoles, although they do not swim far from the place of hatching, or even feed, before metamorphosing into adult frogs.

WikiMatrix

Và khi có đủ độ ẩm trong đất vào mùa xuân, con ếch sẽ trồi mình lên mặt đất và tập hợp xung quanh các hồ bơi lớn, ao tù với số lượng cực lớn.

And when there’s enough moisture in the soil in the spring, frogs will dig themselves to the surface and gather around these large, vernal pools in great numbers.

ted2019

Trước đây người ta cho rằng L. limborgi có sự phát triển trực tiếp (trứng nở thành ếch nhỏ nhưng đã định hình đầy đủ), nhưng các quan sát kỹ càng hơn cho thấy nó có giai đoạn ấu trùng bơi tự do nội dinh dưỡng; và điều này có lẽ cũng đúng với loài có quan hệ họ hàng gần là L. hascheanus.

Before, L. limborgi was assumed to have direct development (eggs hatching as tiny, full-formed frogs), but more careful observations have showed it has free-swimming but endotrophic larvae; this probably applies to the closely related L. hascheanus, too.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.