HĐQT và vai trò trong hệ thống kiểm soát nội bộ DN

HĐQT và vai trò trong hệ thống kiểm soát nội bộ DN
Board of Directors – BOD theo định nghĩa trong những văn bản pháp quy của Mỹ là những người được chỉ định ( bầu ) bởi những cổ đông, đại diện thay mặt cho họ để thực thi vai trò giám sát hoạt động giải trí .Một thuật ngữ khác, Board of management – BOM là những người thực thi quản lý và điều hành trực tiếp công ty. Ban này có CEO là người điều hành quản lý cao nhất, những nghành nghề dịch vụ chuyên biệt có CIO ( công nghệ thông tin ), CFO ( kinh tế tài chính ), COO ( hoạt động giải trí ) … Xét theo định nghĩa pháp lý của Nước Ta, BOD phải được hiểu tương tự vai trò của HĐQ, trong khi BOM có vai trò của ban giám đốc .
Trong nội dung bên dưới, để tránh lầm lẫn, người đọc nên hiểu ban giám đốc là HĐQT, còn ban điều hành quản lý hay người điều hành quản lý công ty là ban giám đốc theo cách định nghĩa pháp lý của Nước Ta .

Một công ty đại chúng được sở hữu bởi nhiều cổ đông và thường thì họ có rất ít khả năng tác động trực tiếp tới các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. Thay vào đó, nhiệm vụ này được giao cho những người quản lý điều hành chuyên nghiệp với khả năng cần thiết để quyết định xem các nguồn lực của công ty sẽ được sử dụng như thế nào. Sự tách biệt này giữa người sở hữu và người quản lý điều hành công ty có thể nảy sinh những xung đột lợi ích tiềm tàng, khi mà những người quản lý điều hành có thể hành động vì lợi ích của mình hơn là làm lợi cho các cổ đông. Xung đột lợi ích tiềm tàng khác cũng có thể phát sinh giữa thành viên quản trị, các chủ nợ, người làm công hay khách hàng. Mục tiêu của quản trị công ty là ngăn ngừa và giảm thiểu những xung đột về lợi ích này thông qua việc áp dụng các chính sách quản trị nội bộ phù hợp.

Hệ thống quản trị nội bộ nhắm tới hai tiềm năng chính : Một là, loại trừ những xung đột về quyền lợi. Thực tế, có nhiều kiểu xung đột về quyền lợi sống sót trong một công ty, nhưng hầu hết những mạng lưới hệ thống quản trị nội bộ được thiết lập là nhắm tới những xung đột giữa những người quản trị quản lý và những cổ đông. Hai là, nhắm tới quyền lợi cao nhất của cổ đông và NĐT khi sử dụng những gia tài của công ty .
Các mạng lưới hệ thống quản trị nội bộ sẽ độc lạ nhờ vào vào thiên nhiên và môi trường pháp lý, văn hóa truyền thống hay nghành mà công ty đang hoạt động giải trí. Tuy nhiên, có một điểm cốt lõi mà những mạng lưới hệ thống quản trị nội bộ cùng nhắm đến. Một mạng lưới hệ thống quản trị nội bộ hiệu suất cao sẽ :

– Xác định rõ quyền của các cổ đông và các NĐT khác.

– Xác định rõ và thông tin cho cổ đông và những NĐT về nghĩa vụ và trách nhiệm của những người quản trị điều hành quản lý và thành viên hội đồng quản trị .

– Đưa ra những nguyên tắc hành xử rõ ràng và minh bạch trong các giao dịch giữa những người quản lý điều hành, các thành viên HĐQT và các cổ đông.

– Công bố một cách đúng mực và minh bạch những yếu tố tương quan tới hoạt động giải trí, hiệu suất cao, rủi ro đáng tiếc và tình hình kinh tế tài chính của công ty .
Theo Bộ phận tư vấn và nghiên cứu và phân tích CTCK TP. Hà Nội – HSSC
Đầu tư sàn chứng khoán

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.