bó hoa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

bó hoa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi suýt quên đưa ông bó hoa.

I almost forgot to give you the bouquet.

OpenSubtitles2018. v3

“Cảm ơn cô vì bó hoa và chai rượu!”

“Thanks for the wine and flowers!”

Literature

Gửi cho cô ấy một bó hoa động viên tới bệnh viện.

Let’s send her a supportive bouquet of flowers to the hospital.

OpenSubtitles2018. v3

Cô ôm bó hoa đó trông đẹp lắm.

Tou look nice with these flowers.

OpenSubtitles2018. v3

Cậu mang tới một bó hoa I- rít màu xanh

You’ d bring a bouquet of blue irises

opensubtitles2

Cảm ơn vì bó hoa.

Thanks for the flowers.

OpenSubtitles2018. v3

Đầu tiên, anh ấy nghĩ rằng nhóm quảng cáo “bó hoa” thành công hơn.

At first, he thinks that the “bouquet” ad group is more successful.

support.google

Hãy quên chuyện bó hoa đi…

Forget the bouquet

QED

Vậy mà tôi chỉ có bó hoa này.

I’m just here to talk to her.

OpenSubtitles2018. v3

Bó hoa đẹp quá.

Nice bouquet.

OpenSubtitles2018. v3

Một hôm, cô ấy lại đây một mình với 1 bó hoa, và xin một yêu cầu nhỏ.

One day, she came alone with flowers to ask a favour.

OpenSubtitles2018. v3

Em sẽ để bó hoa này vào nước.

I’m gonna put these in some water.

OpenSubtitles2018. v3

Con có thể giữ bó hoa được không?

Can I keep the bouquet?

QED

Và cám ơn vì bó hoa.

And for the flowers.

OpenSubtitles2018. v3

Đây là một bó hoa bina nhỏ cho cô, để xin lỗi.

Oh, here’s a little spinach for you, by way of apology. Hey …

OpenSubtitles2018. v3

Anh đã nghĩ mình nên mang theo cả bó hoa nhưng sau đó lại thấy kì cục quá

I thought about getting a full bouquet, but I thought that was weird.

OpenSubtitles2018. v3

Một bó hoa trong tay tôi.

Bunch of flowers in my hand.

OpenSubtitles2018. v3

và những bó hoa nhựa.

And artificial flowers.

OpenSubtitles2018. v3

Bó hoa gì?

What bouquet?

OpenSubtitles2018. v3

Gửi anh ta 1 bó hoa to để dọa!

Maybe we can send him some big, big flowers and scare him!

OpenSubtitles2018. v3

Virginia, bó hoa chính là lời xin lỗi.

Virginia, the flowers were an apology.

OpenSubtitles2018. v3

Em có thể làm những bó hoa cho lễ Phục Sinh giống như Tanner đã làm.

You can make your own Easter bundles like Tanner.

LDS

Khi cậu rời đi, cậu cầm theo bó hoa và giấu nó vào trong áo cậu

When you’ d leave, you‘ d take a flowerAnd pin it to your lapel

opensubtitles2

Cám ơn cậu về bó hoa.

Thank you for the flowers!

tatoeba

Một hôm, cô ấy lại đây một mình với 1 bó hoa, và xin một yêu cầu nhỏ.

One day, she came alone with flowers to ask a favor.

QED

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.