Bộ Công Thương tiếng Anh là gì?

Bộ Công Thương tiếng Anh là gì?
Bộ công thương là một trong những cơ quan Nhà nước có công dụng vô cùng quan trọng trong mạng lưới hệ thống cỗ máy những cơ quan Nhà nước. Vậy, Bộ Công thương là gì ? Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công thương thế nào ?

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề: Bộ công thương tiếng Anh là gì?

Khái niệm Bộ Công thương?

Bộ công thương là cơ quan của nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực thi công dụng quản trị Nhà nước về công nghiệp và thương mại, gồm có những ngành nghề và lình vực : cơ khí, luyện kim, điện, nguồn năng lượng mới, nguồn năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật tư nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến tài nguyên, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước ; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, tăng trưởng thị trường ngoài nước, quản trị thị trường, thực thi thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế tài chính quốc tế, quản trị cạnh tranh đối đầu, vận dụng những biện phảp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền hạn người tiêu dùng ; quản trị nhà nước những dịch vụ công trong những ngành, lịch vực thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị nhà nước của Bộ .

Một số nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Công thương

– Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Chính phủ, của bộ và các nghị quyết, dự án, đề án, chương trình tổng kết theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

– Trình nhà nước, Thủ tướng nhà nước phê duyệt và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng dài hạn, trung hạn, thường niên, chương trình tiềm năng vương quốc, chương trình vương quốc và những dự án Bất Động Sản, khu công trình quan trọng quốc gia thuộc những ngành, nghành do bộ quản trị theo pháp luật của pháp lý .
– Phê duyệt kế hoạch, quy hoạch, chương trình tăng trưởng những ngành, nghành thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị Nhà nước của bộ, những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư theo phân cấp và chuyển nhượng ủy quyền của nhà nước, Thủ tướng nhà nước ; kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai sau khi được phê duyệt .
– Về nguồn năng lượng gồm có : điện, than, dầu khí, nguồn năng lượng mới, nguồn năng lượng tái tạo và những nguồn năng lượng khác ; sử dụng nguồn năng lượng tiết kiệm chi phí và hiệu suất cao :
+ Quản lý Nhà nước theo thẩm quyền về góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cá dự án Bất Động Sản nguồn năng lượng ; tổng hợp báo cáo giải trình tình hình sản xuất, kinh doanh thương mại về nghành nguồn năng lượng .
+ Công bố hạng mục những khu công trình nguồn năng lượng thuộc quy hoạch tăng trưởng điện lực, công nghiệp than, dầu khí, nguồn năng lượng mới và nguồn năng lượng tái tạo để lôi cuốn góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng .
+ Phê duyệt và quản trị việc triển khai quy hoạch tăng trưởng điện lực, quy hoạch nguồn năng lượng mới và nguồn năng lượng tái tạo của những tỉnh, thành phố thường trực TW ; phê duyệt quy hoạch bậc thang thủy điện .
+ Phê duyệt kế hoạch khai thác sớm tại những mỏ dầu khí ; kế hoạch đại cương tăng trưởng mỏ dầu khí ; kế hoạch thu dọn mỏ dầu khí ; quyết định hành động tịch thu mỏ dầu khí trong trường hợp nhà thầu không thực thi tăng trưởng mỏ và khai thác dầu khí theo thời hạn lao lý đã được phê duyệt ; quyết định hành động được cho phép đốt bỏ khí sát cánh ; quyết định hành động gia hạn quá trình tìm kiếm thăm dò dầu khí theo lao lý được cho phép đốt bỏ khí sát cánh ; quyết định hành động gia hạn quy trình tiến độ tìm kiếm thăm dò dầu khí theo pháp luật của hợp đồng dầu khí ; triển khai những trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý về dầu khí .
+ Chỉ đạo lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết cụ thể những vùng than ; quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng than bùn trên khoanh vùng phạm vi cả nước ; đề án cung ứng than cho những xí nghiệp sản xuất nhiệt điện .
+ Tổ chức đàm phán để ký kết những văn kiện, tài liệu trong nghành nguồn năng lượng ( Hợp đồng BOT, bảo lãnh nhà nước, Hiệp định ) theo pháp luật của pháp lý và chuyển nhượng ủy quyền của nhà nước .
+ Quản lý Nhà nước về sử dụng nguồn năng lượng tiết kiệm ngân sách và chi phí và hiệu suất cao theo pháp luật của pháp lý .
– Về điều tiết điện lực :
+ Xây dựng những pháp luật về quản lý và vận hành thị trường điện lực cạnh tranh đối đầu và tổ chức triển khai thực thi .
+ Chỉ đạo thiết kế xây dựng kế hoạch cung ứng điện, kiểm tra và giám sát tình hình phân phối điện và quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống điện để bảo vệ cân đối cung – cầu điện ; nghiên cứu và điều tra, đề xuất kiến nghị và quản trị những giải pháp triển khai cân đối cung – cầu về điện ; hướng dẫn điều kiện kèm theo, trình tự ngừng cấp điện, cắt điện hoặc giảm mức tiêu thụ điện ; điều kiện kèm theo, trình tự đấu nối vào mạng lưới hệ thống điện vương quốc .
+ Xây dựng khung giá của mức giá kinh doanh nhỏ điện trung bình, chính sách kiểm soát và điều chỉnh giá và cơ cấu tổ chức biểu giá kinh doanh nhỏ điện ; tổ chức triển khai thực thi chính sách, chủ trương về giá điện .
+ Quy định khung giá phát điện, khung gia bán sỉ điện, phê duyệt giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ trợ mạng lưới hệ thống điện, phí điều độ quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống điện và phí quản lý thanh toán giao dịch thị trường điện lực ; giá điện cho nguồn năng lượng mới, nguồn năng lượng tái tạo .

+ Giải quyết khiếu nại và tranh chấp trên thị trường điện lực.

… ..

Địa chỉ Bộ công thương hiện nay

Địa chỉ : Số 54 – đường Hai Bà Trưng, thành phố TP. Hà Nội .
Tel : 024.2220.2222
Fax : 024 3826 4696 ; 024 2220 2525 .
E-Mail : [email protected]

Bộ công thương tiếng Anh là gì?

Bộ công thương tiếng Anh là Ministry of industry and trade và được định nghĩa the ministry of industry and trade is an agency of the government of the socialist republic of Vietnam, performing the function of state management over industry and commerce .

Một số từ tiếng anh liên quan tới Bộ công thương

Account : Tài khoản .
Administration / administrative : Hành chính, quản trị .
Advertisement : Quảng cáo .
Annual general meeting : Hội nghị toàn thể hàng năm .
Account of : Thay mặt, đại diện thay mặt .
Any other business : Doanh nghiệp khác .
As soon as possible : Càng nhanh càng tốt .
Automated teller machine : Máy rút tiền tự động hóa .

For the attention of: Gửi cho ai.

Approximately : Xấp xỉ .
Authorized version : Phiên bản chuyển nhượng ủy quyền .

Như vậy, Bộ công thương tiếng Anh là gì? Đã được chúng tôi phân tích cụ thể trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trình bày một số nội dụng khác như địa chỉ của bộ công thương, chức nang nhiệm vụ của bộ công thương tới quý bạn đọc.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *