Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Sử Dụng Biểu Đồ Tuần Tự Là Gì

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Sử Dụng Biểu Đồ Tuần Tự Là Gì
8. Sequence Diagram : Bản vẽ tuần tự

Trong bài trước chúng ta đã biết cách sử dụng Activity Diagram để phân tích nghiệp vụ của hệ thống. Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng Sequence để thiết kế chi tiết chức năng cho hệ thống.Bạn đang xem : Biểu đồ tuần tự là gì

Sequence Diagarm là bản vẽ mô tả sự tương tác của các đối tượng để tạo nên các chức năng của hệ thống. Bản vẽ này mô tả sự tương tác theo thời gian nên rất phù hợp với việc sử dụng để thiết kế và cài đặt chức năng cho hệ thống phần mềm.Chúng ta hãy xem một ví dụ Sequence Diagram.

*Hình 1. Ví dụ Sequence Diagram cho hoạt động giải trí rút tiền ở ATM

 

1. Các thành phần của Sequence Diagram

a. Objects

Object diễn đạt một đối tượng người tiêu dùng trong mạng lưới hệ thống. Để phân biệt với Class, Object có dấu “ : ” phía trước tên của nó .*

Hình 2. Ký hiệu về đối tượng trong bản vẽ sequence Diagram

Đường gạch chấm bên dưới đối tượng người dùng biểu lộ thời hạn sống của đối tượng người tiêu dùng .

 b. Stimulus (message)

Stimulus bộc lộ thông điệp từ một đối tượng người tiêu dùng này tương tác với một đối tượng người tiêu dùng khác .Xem thêm : So Sánh Cổ Phiếu Là Gì Trái Phiếu Là Gì, Khái Niệm Về Trái Phiếu*

Hình 3. Ký hiệu về Stimulus trong bản vẽ Sequence Diagram

 c. Axes

Trục tọa độ, trục ngang thể hiện các đối tượng, trục đứng thể hiện thời gian.

Chúng ta, thuận tiện nhận thấy những đối tượng người tiêu dùng tương tác với nhau theo tuần tự những bước để hình thành nên công dụng của mạng lưới hệ thống .

2. Xây dựng Sequence Diagram

Để kiến thiết xây dựng Sequence Diagram tất cả chúng ta triển khai những bước sau :

Bước 1: Xác định chức năng cần thiết kế. Bạn dựa vào Use Case Diagram để xác định xem chức năng nào cần thiết kế.

Bước 2: Dựa vào Activity Diagram để xác định các bước thực hiện theo nghiệp vụ.

Bước 3: Đối chiếu với Class Diagram để xác định lớp trong hệ thống tham gia vào nghiệp vụ.

Bước 4: Vẽ Sequence Diagarm

Bước 5: Cập nhật lại bản vẽ Class Diagram

3. Ứng dụng Sequence Diagram

– Thiết kế những công dụng– Kiểm chứng và bổ trợ method cho những Class

– Sử dụng trong việc coding các chức năng

4. Kết luận

Chúng ta vừa tìm hiểu và khám phá xong bản vẽ Sequence Diagram, bản vẽ này giúp phong cách thiết kế những tính năng cho mạng lưới hệ thống cũng như kiểm chứng những bản vẽ trước kia như Class Diagram, Activity Diagram v.v …Chúng ta sẽ liên tục bàn về thực hành thực tế thiết kế xây dựng bản vẽ này cho ứng dụng ecommerce trong bài tiếp theo. Mời những bạn đọc tiếp .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.