Biên chế là gì? Những ai vẫn hưởng chế độ biên chế?

Biên chế là gì? Những ai vẫn hưởng chế độ biên chế?
Khi vào thao tác tại cơ quan Nhà nước, nhiều người vẫn coi đó là được vào “ biên chế ”. Tuy nhiên có phải vậy không ? Nên hiểu biên chế thế nào cho đúng ?

Biên chế là gì? Áp dụng với đối tượng nào?

Mặc dù biên chế là từ được khá nhiều người dùng cũng như xuất hiện khá nhiều trong các văn bản về cán bộ, công chức, viên chức nhưng tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức hay trong các văn bản về tinh giản biên chế… không hề có định nghĩa cụ thể biên chế là gì.

Tuy nhiên, dù không có định nghĩa cụ thể nhưng khoản 1 Điều 3 Nghị định 108/2014/NĐ-CP có quy định biên chế trong tinh giản biên chế được sử dụng tại Nghị định này được hiểu gồm:

“ Biên chế ” sử dụng trong Nghị định này được hiểu gồm : biên chế cán bộ, biên chế công chức, số lượng người thao tác trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng được cấp có thẩm quyền giao theo pháp luật của pháp lý .

Từ lao lý này, những đối tượng người tiêu dùng lúc bấy giờ vận dụng biên chế gồm biên chế cán bộ, biên chế công chức, số lượng người thao tác trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng được cấp có thẩm quyền giao theo pháp luật của pháp lý .
Trong đó :

Cán bộ là công dân Việt Nam được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm theo nhiệm kỳ trong cơ quan Nhà nước… trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008).

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan Nhà nước, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức 2019).

Riêng viên chức thì trong định nghĩa nêu tại Điều 2 Luật Viên chức và những văn bản khác tương quan đến đối tượng người dùng này đều không đề cập đến biên chế mà viên chức được tuyển dụng và thao tác tại đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo chính sách hợp đồng thao tác .

Nhưng thông thường, viên chức ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn sẽ được coi là biên chế. Theo đó, hiện nay, chỉ có ba trường hợp viên chức sau đây được hưởng biên chế:

– Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020 nếu cung ứng điều kiện kèm theo ;
– Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức ;
– Người được tuyển dụng làm viên chức tại vùng có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính, xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả .
Như vậy, hoàn toàn có thể hiểu biên chế là số lượng người thao tác trong cơ quan Nhà nước, mang đặc thù không thay đổi, lâu dài hơn, vô thời hạn và được duy trì việc làm, chính sách lương, phụ cấp đến khi nghỉ hưu và vận dụng với cán bộ, công chức cùng 03 đối tượng người tiêu dùng viên chức nêu trên .
bien che la gi
Biên chế là gì? (Ảnh minh họa)Biên chế là gì ? ( Ảnh minh họa )

 

Khi nào cán bộ, công chức, viên chức bị tinh giản biên chế?

Mặc dù biên chế thường được xem là “ bảo vệ ” cho cán bộ, công chức, viên chức có việc làm đến khi nghỉ hưu với những chính sách lương, phụ cấp không thay đổi nhưng vẫn có trường hợp bị tinh giản biên chế – đưa ra khỏi biên chế .
Các đối tượng người tiêu dùng bị đưa ra khỏi biên chế là người dôi dư ; không phân phối được nhu yếu việc làm của vị trí việc làm ; cơ quan, đơn vị chức năng không hề sắp xếp, sắp xếp công tác làm việc khác và những người này sẽ được xử lý chính sách, chủ trương tương ứng .

Trong đó, các đối tượng đang hưởng chế độ biên chế giờ thuộc diện tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP gồm:

– Dôi dư do thanh tra rà soát, sắp xếp lại tổ chức triển khai cỗ máy, nhân sự theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chức năng sự nghiệp thực thi chính sách tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về trách nhiệm, kinh tế tài chính .
– Dôi dư do cơ cấu tổ chức lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm nhưng đơn vị chức năng không sắp xếp được việc làm khác .
– Chưa đạt trình độ huấn luyện và đào tạo theo nhu yếu của vị trí việc làm nhưng không có vị trí khác thay thế sửa chữa và không hề giảng dạy để chuẩn hóa trình độ, nhiệm vụ hoặc tự nguyện tinh giản, được cơ quan chấp thuận đồng ý khi cơ quan, đơn vị chức năng sắp xếp việc làm khác .
– Có trình độ không tương thích với vị trí đang thao tác nên không hoàn thành xong trách nhiệm được giao nhưng không hề sắp xếp việc làm khác hoặc tự nguyện tinh giản, được cơ quan đồng ý chấp thuận khi trước đó được sắp xếp việc làm khác .
– Có hai năm liên tục tại thời gian xét tinh giản biên chế mà :
+ Có một năm xếp loại triển khai xong trách nhiệm, một năm không triển khai xong trách nhiệm, không hề sắp xếp việc làm tương thích hoặc không triển khai xong trách nhiệm trong năm trước liền kề nhưng tự nguyện tinh giản và được chấp thuận đồng ý .
+ Có một năm xếp loại hoàn thành xong, một năm không triển khai xong nhưng không sắp xếp được việc khác tương thích hoặc không hoàn thành xong trách nhiệm trong năm trước liền kề nhưng tự nguyện tinh giản và được đồng ý chấp thuận .
+ Từng năm có tổng số ngày nghỉ bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ ốm đau tối đa, có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc năm trước liền kề có hai điều kiện kèm theo này nhưng cá thể tự nguyện tinh giản và được cơ quan đồng ý chấp thuận .
– Cán bộ, công chức, viên chức chỉ huy, quản trị thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện tinh giản và được chấp thuận đồng ý …

Như vậy, nếu thuộc các trường hợp bị tinh giản biên chế này thì cán bộ, công chức, viên chức đang được hưởng “biên chế” sẽ bị đưa ra khỏi biên chế.

Xem thêm …

Trên đây là quy định về biên chế là gì? Nếu còn thắc mắc các vấn đề liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, độc giả có thể liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế, tính lương hưu thế nào?

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *