Mẫu biên bản cuộc họp bằng tiếng anh

Mẫu biên bản cuộc họp bằng tiếng anh
Từ trước đến nay, so với bất kể nội dung tương quan đến hoạt động giải trí của doanh nghiệp, những công ty sẽ phải tổ chức triển khai cuộc họp. Kết quả của cuộc họp đó sẽ được ghi lại trong biên bản họp để những thành viên trong công ty thuận tiện theo dõi và thực thi. Vậy biên bản họp là gì ?
Thông qua bài viết dưới đây, chúng tôi xin giải đáp vướng mắc trên của Quý vị cũng như ra mắt cho Quý vị mẫu biên bản họp bằng tiếng anh .

Trước khi tìm hiểu mẫu biên bản cuộc họp bằng tiếng anh, Quý vị cần hiểu rõ một số khái niệm cơ bản như sau:

Biên bản họp là gì?

Biên bản họp là loại hình văn bản quan trọng ghi lại ý kiến của người tham gia về những vấn đề được thảo luận trong cuôc họp. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp đưa ra quyết định về chiến lược kinh doanh và các nội dung quan trọng khác của doanh nghiệp.

Biên bản họp gồm những nội dung gì?

Theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp 2020, biên bản họp thường có những nội dung cơ bản gồm :
– Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp ;
– Thời gian và khu vực họp ;
– Chương trình và nội dung họp ;
– Họ tên chủ tọa và thư ký ;
– Tóm tắt diễn biến cuộc họp và những quan điểm phát biểu của những thành viên tham gia về từng yếu tố trong nội dung chương trình họp ;
– Số lượng thành viên tham gia và tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
– Các yếu tố đã được trải qua và tỷ suất phiếu biểu quyết trải qua tương ứng ;
– Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký .

Vai trò của biên bản họp

Tiếp theo nội dung mẫu biên bản cuộc họp bằng tiếng anh  là những vai trò của biên bản họp:

Do biên bản họp ghi chép lại những vấn đề đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong cuộc họp, đặc biệt quan trọng là quan điểm của thành viên về những yếu tố quan trọng của công ty do đó nó được coi là cơ sở để đưa ra quyết định hành động, kiến thiết xây dựng và thực thi những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp trong tương lai .
Vì vậy, trong nhiều trường hợp, pháp lý pháp luật biên bản họp là một tài liệu bắt buộc trong hồ sơ khi làm thủ tục tương quan đến doanh nghiệp so với công ty CP, công tu nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh .
– Biên bản cuộc họp như lời nhắc nhở của những cá thể, đơn vị chức năng đã ký xác nhận trong biên bản và chuyển những cam kết của họ vào list việc làm phải triển khai .
Ngoài ra, biên bản cuộc họp sẽ giúp cho những người có tương quan trước khi khởi đầu cuộc họp tiếp theo có cùng nội dung hoàn toàn có thể theo dõi và kiểm tra tính đúng mực của việc làm cần thực thi, từ đó tạo ra tính đồng nhất và nâng cao sự hiệu suất cao khi thực thi những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trên thực tiễn .

Lưu ý khi viết biên bản họp

– Chuẩn bị sẵn mẫu biên bản cuộc họp với 1 số ít nội dung cơ bản : Thời gian, khu vực diễn ra cuộc họp ? thành phần tham gia ? nội dung chính cuộc họp ? Tóm lại cuộc họp ?
– Ghi nhanh và không thiếu : Người ghi biên bản phải ghi nhanh và luôn bảo vệ nội dung biên bản luôn vừa đủ những thông tin quan trọng và đúng nhu yếu .
– Nội dung biên bản họp phải có trọng tâm, tránh trình diễn dài dòng và lan man để người tham gia hoàn toàn có thể chớp lấy được trọng tâm của cuộc họp .
– tin tức trong biên bản phải được ghi chép đúng chuẩn diễn biến vấn đề, thông tin được cung ứng, những trao đổi trong cuộc họp. Vì vậy, để bảo vệ khách quan, độ trung thực, người ghi không thêm hoặc bớt những phản hồi, những xúc cảm xấu đi khi người tham gia góp phần cho quan điểm trong cuộc họp .
– Đồng thời, để biên bản có độ đáng tin cậy cao, người viết nên đọc và thanh tra rà soát biên bản thật kỹ. Và phải được đọc lại cho mọi người xuất hiện trong cuộc họp cùng nghe, góp ý sửa chữa thay thế nếu chưa đúng và tự giác ký vào biên bản để cùng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm .

Biên bản cuộc họp tiếng anh là gì?

Trong tiếng anh, biên bản họp được hiểu là “ meeting minutes ”. Theo đó :
Meeting minutes are notes that are recorded during a meeting. They highlight the key issues that are discussed, motions proposed or voted on, and activities to be undertaken .
Meeting minutes are recorded by a secretary or assistant, but it can be done by any appointed individual .

Một số thuật ngữ tiếng anh liên quan đến biên bản họp

– Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông công ty CP : minutes of the general meeting of shareholders of joint stock company .
– Biên bản họp của hội đồng thành viên công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn :
– Biên bản họp của hội đồng thành viên công ty hợp danh
– Thành viên tham gia cuộc họp : participants .
– Chủ trì cuộc họp : chairman of the meeting .
– Thư ký cuộc họp : secretary of the meeting .
– Nội dung cuộc họp : meeting content .
– Tỉ lệ biểu quyết : voting .
– Tổng số phiếu biểu quyết : total number of votes
– Tổng số phiếu đống ý : number of votes for approval
– Tổng số phiếu không ưng ý : number of votes for disapproval .

Mẫu biên bản cuộc họp bằng tiếng anh

COMPANY….

— — –

 

No : … … … … … … ..

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

— — — — —
… … …, date … … month … .. year … …

MEETING MINUTES

About … … … … … … .. … … … ..
I.Time, address, voting method .
Today, at … ( hour ) … … on ( date / month / year ) … … at the headquarter of company … …
Address : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
The meeting took place with the content ( 3 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

  1. Participants:

1. Mr. … … … .. – owns … …. common shares accounted for …. % charter capital of the company .
2. Mrs. … … … .. – owns … …. common shares accounted for … … % charter capital of the company .
3. … … …. Pte., Ltd – owns … … .. common shares accounted for … % charter capital of the company – Representative is Mr. … … … ..

Chairman of the meeting: Mr. …………………………

Secretary of the meeting: Ms. ……………………….

Absent : 0
Mr … … … … .. declares the number of shareholders representing 100 % the total shares with voting rights, have eligible for organizing Meeting of Shareholders .

  1. Meeting content: (7)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

III. Voting :

– Total number of votes : … … … …. Promissory note
– Number of votes for approval : … … … votes, accounts … … %
– Number of votes for disapproval : … … … … votes, accounting for … … %

  1. Conclusion of the meeting : 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
The meeting ended at … .. hour … .. day …. month … .. year … …, the meeting content was approved by the attending members and signed the minutes .
The minutes is approved by the members and takes effect from the date of signing. / .

 

SECRETARY

( Sign, write full name )

PRESIDE

( Sign, write full name

OTHER MEMBERS

( Sign, write full name )

Tải (download) mẫu biên bản cuộc họp bằng tiếng anh

Download Tại Đây

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *