bia trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

bia trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hai bia?

Two beers?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thì chỉ thích nửa lít bia và chợp mắt, nhưng tôi là dạng lười biếng.

I myself prefer a pint and a good nap. But then, I’m the lazy type.

OpenSubtitles2018. v3

Pliny the Elder viết rằng người Gaul và Iberia sử dụng bọt từ bia để sản xuất “một loại bánh mì nhẹ hơn bánh mì của các dân tộc khác.”

Pliny the Elder reported that the Gauls and Iberians used the foam skimmed from beer to produce “a lighter kind of bread than other peoples.”

WikiMatrix

Ryholt lưu ý rằng Kamose không bao giờ tuyên bố trong tấm bia thứ hai của mình bất cứ điều gì về việc tấn công bản thân Avaris, mà chỉ có “bất cứ điều gì thuộc Avaris (nkt HWT-w’rt) ví dụ: chiến lợi phẩm mà quân đội của ông đã đoạt được” như dòng 7-8 và 15 trên tấm bia đá của Kamose- chỉ nhắc đến Avaris duy nhất một lần-chứng minh: Dòng 7-8: Ta đã bố trí một đội tàu bảo vệ dũng cảm để tuần tra tới tận vùng rìa của sa mạc và với phần còn lại (của hạm đội) phía sau, nó như thể một con diều hâu đang đi săn trên lãnh thổ của Avaris.

Ryholt notes that Kamose never claims in his second stela to attack anything in Avaris itself, only “anything belonging to Avaris (nkt hwt-w’rt, direct genitive) i.e., the spoil which his army has carried off” as lines 7-8 and 15 of Kamose’s stela—the only references to Avaris here—demonstrate: Line 7-8: I placed the brave guard-flotilla to patrol as far as the desert-edge with the remainder (of the fleet) behind it, as if a kite were preying upon the territory of Avaris.

WikiMatrix

Các thành phố Hà Lan ở phía tây cũng từng có một truyền thống ủ bia lớn, nhưng trong thế kỷ 20, những nhà máy bia lớn chiếm những nhà máy nhỏ và cung cấp bằng cho họ để bán những loại bia lớn, và dừng việc sản xuất lạ.

The Dutch cities in the west used to have a long brewing tradition as well, but in the 20th century, big brewers took over many of these smaller breweries or offered them a license to sell their beer brand, while stopping their own production.

WikiMatrix

Đỗ Thị Hồng, 61 tuổi – nhà vận động tôn giáo thuộc nhóm Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn; bị bắt ngày 14 tháng Hai năm 2012 ở Phú Yên với cáo buộc là có âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân (điều 79); hiện đang bị công an tỉnh Phú Yên tạm giam.

Do Thi Hong, 61 – Hoi dong Cong luat Cong an Bia Son religious activist; arrested Feb 14, 2012 in Phu Yen for alleged subversion of the people’s administration (article 79). She is currently in the custody of the police of Phu Yen province.

hrw.org

Cho một chai bia.

One beer, please.

OpenSubtitles2018. v3

Ngoài ra, một nhà máy bia trụ sở ở Split sản xuất bia Kaltenberg Bayern có giấy phép từ nhà máy gốc ở Đức.

A brewery based in Split produces Bavarian Kaltenberg beer by licence of the original brewery in Germany.

WikiMatrix

Quá trình phục dựng lại tấm bia đá Palermo nổi tiếng, mà trên đó có ghi chép lại các sự kiện hàng năm của các vị vua bắt đầu từ triều đại thứ nhất cho đến vua Neferirkare, đã giúp đưa đến kết luận rằng Nebra và vị tiên vương trước đó là vua Hotepsekhemwy đã cai trị tổng cộng trong 39 năm.

Reconstructions of the well known Palermo Stone, a black basalt table presenting the yearly events of the kings from the beginning of the 1st dynasty up to king Neferirkare in the shape of clearly divided charts, leads to the conclusion that Nebra and his predecessor, king Hotepsekhemwy, ruled altogether for 39 years.

WikiMatrix

Các cậu muốn bia à?

You want a beer?

OpenSubtitles2018. v3

Phía trước nhà Bảo tàng có bia dẫn tích – nơi Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ và nhân dân Nghệ An khi về thăm quê năm 1957.

In front of the Museum, there is a vestiges where President Ho Chi Minh talked with officials and people of Nghe An when he visited the country in 1957 and the Vinh City Stadium.

WikiMatrix

(Tuy nhiên, do Vương Diên Chính không được đề cập trên bia mộ của phu nhân Nhâm Nội Minh của Vương Thẩm Tri, có lẽ ông sinh ra sau khi Nhâm phu nhân qua đời năm 918.)

(However, as Wang Yanzheng was not mentioned on the tombstone of Wang Shenzhi’s wife Lady Ren Neiming, he was likely born after Lady Ren’s death in 918.)

WikiMatrix

Cậu xuống nhà lấy cho bọn mình hai bia được không?

Go downstairs and get us some beers?

OpenSubtitles2018. v3

Khi tôi thấy ai đó tới từ Đức hay Nga hay Xéc bia nhiều người thế nhảy múa cùng nhau trong cùng chuyển động nó tạo ra bầu không khí rất hay.

When I see somebody from Germany or Russia or Serbia so many people dancing together in the same movement it creates an atmosphere which is very beautiful .

QED

Nhà máy bia Föroya Bjór tại Klaksvík là một nhà máy bia của gia đình Faroe, được thành lập vào năm 1888.

The brewery Föroya Bjór in Klaksvík is a Faroese family brewery, founded in 1888.

WikiMatrix

Những hũ này lọc bia để người uống không nuốt phải vỏ lúa mạch.

Those vessels strained the beer, preventing drinkers from swallowing husks of the barley from which it was brewed.

jw2019

Tôi có uống một chai bia và nó chẳng ích gì.

I had a beer and it didn’t do any good.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi dám chắc bà ta đã uống rất nhiều bia.

I’m sure a lot of beer was consumed.

OpenSubtitles2018. v3

“Định giá thông tin trong các hệ thống phức tạp: Cách tiếp cận phân tích tích hợp để đạt được hiệu suất tối ưu trong trò chơi phân phối bia.”

“Valuing information in complex systems: An integrated analytical approach to achieve optimal performance in the beer distribution game.”

WikiMatrix

Chỉ là bia thôi mà.

It’s just beer.

OpenSubtitles2018. v3

Quảng cáo cho thấy các kỹ thuật viên lấy mẫu bia và chai bia trôi nổi trong không gian, bắn ra bọt gợi nhớ đến một vụ phóng tên lửa.

The commercial shows technicians sampling the beer and beer bottles floating in space, shooting out foam reminiscent of a missile launch.

WikiMatrix

Một tấm bia thuật lại chi tiết sự bổ nhiệm này đã được phát hiện ở Koptos và chứng minh rằng Nubkhesbed thực sự là mẹ của Iset.

A stela recounting this appointment was discovered in Koptos and demonstrates that Nubkhesbed was indeed Iset’s mother.

WikiMatrix

Anh muốn làm vài cốc bia sau giờ làm không?

You wanna get a beer after work?

OpenSubtitles2018. v3

Bia là một phần trong chế độ ăn uống hàng ngày của các Pharaoh Ai Cập cách đây hơn 5000 năm.

Beer was part of the daily diet of Egyptian pharaohs over 5,000 years ago.

WikiMatrix

Các vị còn đẹp hơn. cả một cái bánh hotlog và một chai bia ở sân Wrigley Field vào ngày khai mạc.

You are more beautiful than a hot dog and a beer at Wrigley Field on opening day.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.