Top 20 bi-weekly nghĩa là gì mới nhất 2021

Top 20 bi-weekly nghĩa là gì mới nhất 2021
BIWEEKLY | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

1. BIWEEKLY | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

Tác giả: dictionary.cambridge.org

Ngày đăng: 27/4/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 62604 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: 1. happening or appearing every two weeks or twice a week: 2. happening or…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 27 thg 10, 2021 biweekly ý nghĩa, định nghĩa, biweekly là gì: 1. happening or appearing every two weeks or twice a week: 2. happening or appearing every two …… xem ngay

"Bi-weekly" nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

2. “Bi-weekly” nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

Tác giả: www.studytienganh.vn

Ngày đăng: 1/1/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 11972 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về “Bi-weekly” nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ vựng Bi-weekly trong Tiếng Anh có nghĩa là một tuần hai lần, hai tuần một lần – được định nghĩa trong từ điển Cambridge là tính từ diễn tả một sự kiện hoặc …Every week or weekly: Hàng tuầnEvery day or daily: Hàng ngàyEvery month or monthly: Hàng thángEvery year or yearly: Hàng năm… xem ngay

3. Nghĩa của từ Biweekly – Từ điển Anh – Việt – Soha tra từ

Tác giả: tratu.soha.vn

Ngày đăng: 30/5/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 82404 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ Biweekly – Từ điển Anh – Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: twice monthly, once every two weeks, fortnightly. Lấy từ « http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Biweekly ». Từ điển: Thông dụng | Cơ khí & công trình | Xây …… xem ngay

Biweekly là gì, Nghĩa của từ Biweekly | Từ điển Anh - Việt

4. Biweekly là gì, Nghĩa của từ Biweekly | Từ điển Anh – Việt

Tác giả: www.rung.vn

Ngày đăng: 29/8/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 56783 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Biweekly là gì: / baɪ’wikli /, Tính từ & phó từ: một tuần hai lần, hai tuần một lần, Danh từ: tạp chí (báo…) ra hai tuần một kỳ, Nghĩa…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 10 thg 8, 2015 Biweekly là gì: / baɪ’wikli /, Tính từ & phó từ: một tuần hai lần, hai tuần một lần, Danh từ: tạp chí (báo…) ra hai tuần một kỳ, Nghĩa…… xem ngay

5. biweekly nghĩa là gì trong Tiếng Việt? – English Sticky

Tác giả: englishsticky.com

Ngày đăng: 4/5/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 45429 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về biweekly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: biweekly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm biweekly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của biweekly…. xem ngay

"biweekly" có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ) | HiNative

6. “biweekly” có nghĩa là gì? – Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ) | HiNative

Tác giả: hinative.com

Ngày đăng: 17/2/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 18190 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Định nghĩa biweekly

Khớp với kết quả tìm kiếm: 22 thg 2, 2018 Biweekly means Every other week. So if you meet someone biweekly, then you”ll meet up with them this week and the week after next week…. xem ngay

"biweekly means every 2wks or twice a wk?" có nghĩa là gì?

7. “biweekly means every 2wks or twice a wk?” có nghĩa là gì?

Tác giả: hinative.com

Ngày đăng: 24/6/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 40103 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Định nghĩa biweekly means every 2wks or twice a wk? It can mean both. If you want to avoid being ambiguous (and you should), you should say either “twice a week,” “(once) every two weeks,” or “every other week” depending on your meaning. For the same reasons avoid using words like biannual and biennial, too.|It can mean both, but I think people will usually use it to mean every other week.

Khớp với kết quả tìm kiếm: 16 thg 12, 2015 Định nghĩa biweekly means every 2wks or twice a wk? It can mean both. If you want to avoid being ambiguous (and you should), you should say …… xem ngay

Từ: biweekly - Toomva.com

8. Từ: biweekly – Toomva.com

Tác giả: toomva.com

Ngày đăng: 15/8/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 62030 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: biweekly /’bai’wi:kli/ nghĩa là: một tuần hai lần, hai tuần một lần… Xem thêm chi tiết nghĩa của từ biweekly, ví dụ và các thành ngữ liên quan.

Khớp với kết quả tìm kiếm: biweekly /’bai’wi:kli/ nghĩa là: một tuần hai lần, hai tuần một lần… Xem thêm chi tiết nghĩa của từ biweekly, ví dụ và các thành ngữ liên quan…. xem ngay

Từ điển Anh Việt "bi-weekly" - là gì?

9. Từ điển Anh Việt “bi-weekly” – là gì?

Tác giả: vtudien.com

Ngày đăng: 25/3/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 54404 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về “bi-weekly” là gì? Nghĩa của từ bi-weekly trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ ‘bi-weekly’ trong tiếng Việt. bi-weekly là gì? … payments are made every half-month (total of 26 payments) as opposed to monthly payments…. xem ngay

10. biweekly

Tác giả: tudien.me

Ngày đăng: 7/8/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 21220 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Từ biweekly nghĩa là gì, định nghĩa & ý nghĩa của từ biweekly – Từ điển Anh Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cùng tìm hiểu nghĩa của từ: biweekly nghĩa là một tuần hai lần…. xem ngay

11. bi-weekly nghĩa là gì?

Tác giả: www.xn--t-in-1ua7276b5ha.com

Ngày đăng: 4/4/2021

Đánh giá: 2 ⭐ ( 81406 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về bi-weekly nghĩa là gì?. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của cụm từ: hai tuần một lần, một tuần 2 lần. Ví dụ 1: Anh ta phải đi tái khám định kỳ 2 tuần một lần vì bệnh da liễu. (He has to follow-up his treatment …… xem ngay

12. Định nghĩa Biweekly là gì? – Filegi.com

Tác giả: filegi.com

Ngày đăng: 24/3/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 27964 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Biweekly là thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh có nghĩa tiếng Việt là Hai tuần một lần. Nghĩa của từ Biweekly. What is the Biweekly Definition and meaning

Khớp với kết quả tìm kiếm: Biweekly là thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh có nghĩa tiếng Việt là Hai tuần một lần. Nghĩa của từ Biweekly. What is the Biweekly Definition …… xem ngay

13. Nghĩa của từ

Tác giả: vix.vn

Ngày đăng: 12/1/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 86514 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tra từ ‘biweekly’ – Nghĩa của từ ‘biweekly’ là gì | Từ Điển Anh- Việt [vix.vn]. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Phiên bản mới: Vi-X-2020 |Nghĩa của từ : biweekly: |bi·week·ly || ‚baɪ’wiːklɪ * n. – publication … | Từ điển Anh – Việt | Từ điển Anh – Anh | Từ điển Việt …… xem ngay

biweekly tiếng Anh là gì? - Từ điển Anh-Việt

14. biweekly tiếng Anh là gì? – Từ điển Anh-Việt

Tác giả: tudienso.com

Ngày đăng: 24/6/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 57401 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: biweekly trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng biweekly (có phát âm) trong tiếng Anh chuyên ngành.

Khớp với kết quả tìm kiếm: biweekly trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng biweekly (có phát âm) trong tiếng Anh chuyên …… xem ngay

Bi-weekly Mortgage là gì?

15. Bi-weekly Mortgage là gì?

Tác giả: sotaydoanhtri.com

Ngày đăng: 17/1/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 13180 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bi-weekly Mortgage khái niệm, ý nghĩa, ví dụ mẫu và cách dùng Khoản vay thế chấp thanh toán hai tuần một lần trong Kinh tế của Bi-weekly Mortgage / Khoản vay thế chấp thanh toán hai tuần một lần

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bi-weekly Mortgage khái niệm, ý nghĩa, ví dụ mẫu và cách dùng Khoản vay thế chấp thanh toán hai tuần một lần trong Kinh tế của Bi-weekly Mortgage / Khoản …… xem ngay

16. biweekly – Ebook Y Học – Y Khoa

Tác giả: phacdochuabenh.com

Ngày đăng: 2/4/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 38316 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ biweekly, biweekly là gì, Từ điển anh việt y khoa, Dịch trực tuyến, Online, Tra từ, Nghĩa tiếng việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ biweekly – biweekly là gì. Dịch Sang Tiếng Việt: Danh từ tạp chí (báo…) ra hai tuần một kỳ. Từ điển chuyên ngành y khoa…. xem ngay

17. Bi Weekly Là Gì Trong Tiếng Việt? (Từ Điển Anh – thiepcuoi.vn

Tác giả: thiepcuoi.vn

Ngày đăng: 28/4/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 38988 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: 19 thg 7, 2021 Các từ bỏ liên quan. Từ đồng nghĩa. adjectivetwice monthly, once every two weeks, fortnightly. Bạn đang xem: Bi weekly là gì.

biweekly nghĩa là gì | Từ điển Anh Việt - Memo.vn

18. biweekly nghĩa là gì | Từ điển Anh Việt – Memo.vn

Tác giả: memo.vn

Ngày đăng: 20/3/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 72126 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: biweekly | Nghĩa của từ biweekly ✅ biweekly là gì ✅ Từ điển Anh Việt

Khớp với kết quả tìm kiếm: biweekly | Nghĩa của từ biweekly ✓ biweekly là gì ✓ Từ điển Anh Việt. … biweekly. /”bai”wi:kli/. Tính từ. một tuần hai lần; hai tuần một lần…. xem ngay

19. Dịch Nghĩa của từ bi-weekly

Tác giả: capnhatkienthuc.com

Ngày đăng: 11/3/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 78578 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Dịch Nghĩa của từ bi-weekly – Tra Từ bi-weekly là gì ? – Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha – Dịch Trực Tuyến, Online Vietnamese Dictionary. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Dịch Nghĩa của từ bi-weekly – Tra Từ bi-weekly là gì ? … Dịch Nghĩa bi-weekly Translate, Translation, Dictionary, Oxford … bi-static radar equation…. xem ngay

Every other week là gì - Ttmn.mobi

20. Every other week là gì – Ttmn.mobi

Tác giả: ttmn.mobi

Ngày đăng: 19/7/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 90164 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Even though it is usually better to be concise, there are a lot of situations in English where you’ll find an expression can convey what you want to say better than a single word can, For instance, you can call a man “laconic,” or you can refer to him as “a man of few words

Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 6, 2021 Ergo, the word biweekly has actually two meanings. You have sầu the one you’d expect, “taking place once every two weeks…. xem ngay

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.