sốt xuất huyết trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

sốt xuất huyết trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sốt xuất huyết, và nó không truyền nhiễm.

It’s dengue fever, and it’s not contagious.

OpenSubtitles2018. v3

Các nguy cơ của bệnh sốt xuất huyết

Particular Dangers of DHF

jw2019

Chúng ta cần thời gian để biết có vắc-xin điều trị bệnh sốt xuất huyết hay không.

Time will tell whether vaccines can provide any relief from dengue.

jw2019

Khi bệnh đanga lan tràn, thì bệnh sốt xuất huyết cũng lan tràn theo.

As dengue has spread, so has DHF.

jw2019

Nếu bị sốt xuất huyết, bạn hãy nghỉ ngơi đầy đủ và uống nhiều nước.

If you contract dengue, get plenty of rest and drink lots of fluids.

jw2019

Đó là về liệu pháp di truyền chữa sốt xuất huyết.

It’s about genetic therapy for dengue fever.

OpenSubtitles2018. v3

Nhiều người lầm tưởng bệnh sốt xuất huyết chỉ là bệnh cúm thông thường.

Many mistake it for a case of the flu.

jw2019

Mexico chỉ là một trong hơn 100 quốc gia có dịch sốt xuất huyết xảy ra thường xuyên.

Mexico is just one of more than 100 countries where dengue is now endemic.

jw2019

• Trạng thái sốc và mạch nhảy chậm (hội chứng sốc của sốt xuất huyết)

• Shock with weak pulse ( dengue shock syndrome )

jw2019

Phát hiện và đối phó với bệnh sốt xuất huyết

Identifying and Coping With Dengue

jw2019

Muỗi mang mầm bệnh sốt rét, sốt xuất huyếtsốt vàng da

Mosquitoes carry malaria, dengue, and yellow fever

jw2019

Và bệnh sốt xuất huyết đang phát tán một cách chóng mặt

And dengue fever has grown in speed quite phenomenally .

QED

Triệu chứng đặc trưng của sốt xuất huyết:

Symptoms more specific for DHF

jw2019

Triệu chứng chung của bệnh đanga và sốt xuất huyết:

Symptoms of both dengue fever and dengue hemorrhagic fever (DHF)

jw2019

Sốt xuất huyết—Mối đe dọa ngày càng gia tăng

Dengue —A Growing Menace

jw2019

Sốt xuất huyết Crimean–Congo (CCHF) là một bệnh do vi-rút.

Crimean–Congo hemorrhagic fever (CCHF) is a viral disease.

WikiMatrix

Siêu vi gây bệnh sốt xuất huyết Marburg là một loại cùng họ với siêu vi Ebola.

Marburg Hemorrhagic Fever is caused by a virus that is related to Ebola.

jw2019

Tổ chức WHO ước lượng mỗi năm có 500.000 người phải nhập viện vì bệnh sốt xuất huyết.

WHO estimates that yearly, 500,000 cases of DHF require hospitalization.

jw2019

Để đối phó với dịch sốt xuất huyết, chúng ta đã chi 84 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước .

To cope with the epidemic of dengue fever, VND84 billion has been allocated from the State budget .

EVBNews

Sốt do nhiễm vi rút Lassa gây sốt xuất huyết thường xuyên xuất hiện bởi ức chế miễn dịch.

Lassa fever causes hemorrhagic fever frequently shown by immunosuppression.

WikiMatrix

Bệnh sốt xuất huyết thường bị chẩn đoán sai vì nó có các triệu chứng giống như bệnh cúm.

Dengue is commonly misdiagnosed because of its flulike symptoms.

jw2019

Vì thế bạn không muốn bị sốt xuất huyết 1 lần và bạn chắc chắc không muốn bị lần nào nữa.

So you don’t want dengue once, and you certainly don’t want it again .

QED

Vậy có một chuyện bạn thắc mắc là những con muỗi đi đâu, thì bệnh sốt xuất huyết theo đó.

So the one thing you’ll find is that where the mosquito goes, dengue will follow .

QED

Siêu vi khuẩn sốt xuất huyết Crimean-Congo (CCHFV) là một thành viên của chi Orthonairovirus, họ Nairoviridae của RNA.

The Crimean-Congo hemorrhagic fever orthonairovirus (CCHFV) is a member of the genus Orthonairovirus, family Nairoviridae of RNA viruses.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.