bắp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

bắp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Ông ta nhồi bắp cải vào trong con thỏ rồi ông ta ăn sạch.

He stuffs the cabbage in the rabbit and the rabbit in the fox, and he eats all of them.

OpenSubtitles2018. v3

Người chơi có thể chọn những chiếc xe được chia thành 3 nhóm: Tuners, Muscles (xe cơ bắp), và Exotics (siêu xe).

Players can choose from many licensed cars divided into three classes as follows: Tuners, Muscles, and Exotics.

WikiMatrix

Khi đó não bộ và các cơ bắp sẽ sẵn sàng để thực hiện mục đích của bạn.

Your brain and muscles are perfectly poised to help you achieve this goal .

ted2019

Bắp rang và sữa vẫn là hai thứ được đặt chung lại.

Popcorn and milk are the only two things that will go into the same place.

Literature

Tác dụng phụ bao gồm: Tăng cân do giữ nước thêm cho cơ bắp Chuột rút / căng cơ tiềm năng Đau bụng Bệnh tiêu chảy Chóng mặt Huyết áp cao do tiêu thụ thêm nước Sử dụng creatine bởi người lớn khỏe mạnh với liều lượng bình thường không gây hại cho thận; tác dụng của nó đối với thận ở người già và thanh thiếu niên chưa được hiểu rõ vào năm 2012.

Side effects include: Weight gain due to extra water retention to the muscle Potential muscle cramps / strains / pulls Upset stomach Diarrhea Dizziness High blood pressure due to extra water consumption Use of creatine by healthy adults in normal dosages does not harm kidneys; its effects on the kidney in elderly people and adolescents were not well understood as of 2012.

WikiMatrix

Kỹ năng thể chất, bao gồm kỹ năng hoạt động cơ bắp tinh xảo .

Physical skills, including fine motor skills .

EVBNews

Có muốn phết bơ lên bắp rang không?

Want butter on your popcorn?

OpenSubtitles2018. v3

Và khi tới Marwood nhảy sang anh ta bị bao vây bởi ong bắp cày chích vào mặt và mắt anh ta.

And when Marwood made the jump, he was covered with wasps stinging him in the face and eyes .

QED

Chúng tôi sử dụng máy khuếch đại sinh học, để khuếch đại những tín hiệu thần kinh— cơ bắp.

We’re using a biological amplifier to amplify these nerve signals — muscles .

ted2019

Một số nghiên cứu nhỏ cho thấy rằng tổng số creatine cơ bắp ở người ăn chay thấp hơn đáng kể so với người không ăn chay, như mong đợi vì thực phẩm có nguồn gốc động vật là nguồn chính của creatine.

Some small studies suggest that total muscle creatine is significantly lower in vegetarians than non-vegetarians, as expected since foods of animal origin are the primary source of creatine.

WikiMatrix

Collagen chiếm 1-2% của các mô cơ, và chiếm 6% trọng lượng của cơ bắp, cơ gân.

Collagen constitutes one to two percent of muscle tissue and accounts for 6% of the weight of strong, tendinous, muscles.

WikiMatrix

Tại Hoa Kỳ, bánh mì bắp ở Bắc và Nam khác nhau bởi vì họ thường sử dụng các loại bột bắp và các tỷ lệ đường và trứng.

In the United States, northern and southern cornbread are different because they generally use different types of corn meal and varying degrees of sugar and eggs.

WikiMatrix

Kam-lui, mang bắp cải lại đây.

Kam-lui, give me the cabbages.

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ loài được biết đến nhiều nhất của chi này là loài Cabbage Moth (nhậy cải bắp), M. brassicae.

Perhaps the best known species is the Cabbage Moth, M. brassicae.

WikiMatrix

Để vượt qua mùa đông trên đồng cỏ này, thỉnh thoảng đầu óc phải thắng cơ bắp.

To get through the winter on these prairies, sometimes brain beats brawn.

OpenSubtitles2018. v3

Do dòng người lao động Trung Quốc tràn vào, người dân địa phương của Hambantota thậm chí còn bắt đầu kinh doanh và bán rau Trung Quốc như bắp cải Trung Quốc, tổng hợp thịt và cải xoăn cho nhà bếp của họ.

Due to the influx of Chinese workers, Hambantota locals have even begun doing business growing and selling Chinese vegetables such as Chinese cabbage, choy sum, and kale for their kitchens.

WikiMatrix

Vào đầu tháng 8 năm 2015, Morata đã được loại trừ trong một tháng do cơ soleus rách ở bắp chân trái của mình trong quá trình đào tạo, và đã ngồi ngoài cho 2015 Siêu cúp bóng đá Ý.

In early August 2015, Morata was ruled out for a month due to a soleus muscle tear in his left calf during training, and was sidelined for the 2015 Supercoppa Italiana.

WikiMatrix

1 lớp đậu bắp, 1 lớp mứt.

A layer of ladyfingers, then a layer of jam.

OpenSubtitles2018. v3

Ông cố gắng diễn đạt rằng không có sự mất đi của năng lượng trong sự chuyển động của cơ bắp, bắt nguồn từ suy luận là không cần một “lực sống” nào để lay chuyển cơ bắp.

He tried to demonstrate that no energy is lost in muscle movement, motivated by the implication that there were no vital forces necessary to move a muscle.

WikiMatrix

bắp ngực cậu có vẻ gồ ghề.

And your pecs are uneven.

OpenSubtitles2018. v3

Lưng thẳng và đùi cơ bắp và dốc.

The back is straight and the croup muscular and sloping.

WikiMatrix

Bạn hãy lưu ý đến sự tương phản sau: Một tế bào não có thể điều khiển 2.000 thớ thịt ở bắp đùi của một lực sĩ, nhưng các tế bào não điều khiển thanh quản có thể tập trung vào chỉ 2 hay 3 thớ thịt mà thôi.

Note this contrast: One brain cell can direct 2,000 fibers of an athlete’s calf muscle, but brain cells for the voice box may concentrate on only 2 or 3 muscle fibers.

jw2019

Điều làm cho Bắp Cải Được Chạm Khắc từ Miếng Ngọc Bích tuyệt vời như vậy là nhờ nhà điêu khắc bậc thầy vô danh này đã sử dụng yếu điểm của ngọc bích—hai màu, các vết nứt, và những gợn vân—để làm cho bắp cải càng giống thật hơn.

What makes the Jadeite Cabbage so amazing is that this anonymous master carver used the weaknesses of the jade—the two colors, the cracks, and the ripples—to make the cabbage all the more lifelike.

LDS

Kalyvas viết: “Liên minh đòi hỏi một giao dịch giữa các diễn viên supralocal và địa phương, trong đó cung cấp cựu sau này với cơ bắp bên ngoài, do đó cho phép họ để giành chiến thắng lợi địa phương quyết định, để đổi lấy các cựu dựa vào các cuộc xung đột địa phương để tuyển dụng và tạo động lực cho những người ủng hộ và có được sự kiểm soát, tài nguyên và thông tin địa phương – ngay cả khi chương trình nghị sự tư tưởng của họ trái ngược với chủ nghĩa địa phương “.

Kalyvas writes: “Alliance entails a transaction between supralocal and local actors, whereby the former supply the later with external muscle, thus allowing them to win decisive local advantage, in exchange the former rely on local conflicts to recruit and motivate supporters and obtain local control, resources, and information- even when their ideological agenda is opposed to localism”.

WikiMatrix

Tôi nghĩ rằng kỉ luật là một điều gì đó giống như là cơ bắp.

I think self-discipline is something, it’s like a muscle.

ted2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.