bao nhiêu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

bao nhiêu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bao nhiêu người có quyền dùng nó?

How many people have access to this stuff?

OpenSubtitles2018. v3

Anh đoán số tiền đó là bao nhiêu?

How did you arrive at that number?

OpenSubtitles2018. v3

Ngài có thể nói dài bao nhiêu tuỳ thích.

You can take as long or as short as you like.

OpenSubtitles2018. v3

bao nhiêu người? Hãy gọi chúng ra đây!

Let’s say hello to your friends .

OpenSubtitles2018. v3

Bao nhiêu người trong các bạn muốn có điện thoại Stacks free nào?

How many of you guys want some free Stacks phones, huh?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta đâu có thay đổi bao nhiêu.

We haven’t changed that much.

OpenSubtitles2018. v3

Và lâu nhất là bao nhiêu?

And what’s your longest account?

OpenSubtitles2018. v3

Ngài Turner sẽ báo cho ngài biết ông ấy sẵn sàng trả bao nhiêu.

Mr Turners told you how much he’s willing to pay

OpenSubtitles2018. v3

Vậy quán mình kiếm được bao nhiêu mỗi tháng?

How much does the bar make every month?

OpenSubtitles2018. v3

bao nhiêu phòng?

How many rooms?

OpenSubtitles2018. v3

Thật à, anh đã tốn bao nhiêu cho nó?

Really, how much did you pay for it?

opensubtitles2

Chúng ta đã chi ra bao nhiêu cho trận chiến Afghanistan năm nay?

What did we spend in Afghanistan this year ?

QED

Và nếu có tìm ra được, sẽ có bao nhiêu người ta để Roy giết trong lúc đấy?

And even if they do, I mean, how many people are we going to let Roy kill in the meantime?

OpenSubtitles2018. v3

Bao nhiêu năm thì khó nói lắm.

Oh… years very hard to tell.

OpenSubtitles2018. v3

Lượng thấm bao nhiêu phụ thuộc vào một số các nhân tố.

The exact value depends on many factors .

WikiMatrix

Anh còn bao nhiêu thế?

How much have you got?

OpenSubtitles2018. v3

Anh nói bao nhiêu lần rồi, anh không hay nhắn tin.

How many times do I have to tell you, I don’t text.

OpenSubtitles2018. v3

Anh đã giao tới Bologna biết bao nhiêu xe tải thứ hàng này.

I delivered truckloads of these to Bologna.

OpenSubtitles2018. v3

Và chúng ta học hỏi được từ ông biết bao nhiêu!

And how we have learned from him !

LDS

Được rồi, thế phạm vi tìm kiếm của ta rộng bao nhiêu?

Okay, so how big is our search zone?

OpenSubtitles2018. v3

Cậu biết chung tôi có bao nhiêu thời gian nghỉ trong Nghị viện không?

Do you know how much time we get off in the senate?

OpenSubtitles2018. v3

Có biết bao nhiêu điều lạ các ngươi đã chứng kiến và các ngươi muốn hỏi câu này?

After all the things you have seen, this is your question?

OpenSubtitles2018. v3

Bao nhiêu ạ?# ngàn cho mỗi tên. # cho tên đã giết anh trai tổng thống Reynold

How much? $#, # apiece. $#, # for the animal who killed President Reynold’ s brother

opensubtitles2

Những yếu tố nào giúp chúng ta quyết định học bao nhiêu đoạn trong mỗi buổi học?

What factors determine how much material to cover during a Bible study?

jw2019

Bao nhiêu lần tôi phải dùng từ ” não ” nữa đây?

How many times do I have to use the word ” idiot “?

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.