SỰ KHáC BIỆT GIỮA TỈNH Và BANG | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ – KHÁC – 2022

SỰ KHáC BIỆT GIỮA TỈNH Và BANG | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ – KHÁC – 2022
ự độc lạ giữa tỉnh và bang nhờ vào vào vương quốc mà họ là thành viên. Bây giờ, bạn có khi nào tự hỏi tại ao một ố vương quốc có những tỉnh là

Tỉnh so với Bang

Sự độc lạ giữa tỉnh và bang nhờ vào vào vương quốc mà họ là thành viên. Bây giờ, bạn có khi nào tự hỏi tại sao một số ít vương quốc có những tỉnh là đơn vị chức năng địa lý nhỏ hơn trong khi những vương quốc khác có tiểu bang ? Đó chỉ là sự độc lạ về danh pháp hay những tỉnh có cấu trúc quản trị khác với những bang ? Các tiểu bang ở Hoa Kỳ có giống với những tỉnh ở Canada không ? Sự độc lạ thực tiễn giữa một tỉnh và tiểu bang là gì ? Bạn sẽ có câu vấn đáp cho những câu hỏi này sau khi đọc bài viết này. Bài viết này xem xét những đặc thù của hai đơn vị chức năng địa lý để tìm ra sự độc lạ giữa một tỉnh và một bang. Nếu tra từ điển, tỉnh được định nghĩa là một đơn vị chức năng của vương quốc được tạo ra với quan điểm hành chính. Mặt khác, một tiểu bang cũng được định nghĩa là một chủ quyền lãnh thổ nhỏ hơn cộng lại để tạo thành một liên bang, ví dụ điển hình như Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những định nghĩa này không làm rõ tình hình. Hãy bàn luận về chủ đề này chi tiết cụ thể hơn .

State là gì?

Bang là một chủ quyền lãnh thổ nhỏ hơn của một vương quốc hợp thành một liên bang. Trong trường hợp của Hoa Kỳ, thực trạng là duy nhất. Theo nghĩa, những vương quốc được xây dựng tiên phong, và chúng thực sự độc lập về thực chất và chấp thuận đồng ý sống sót thống nhất dưới hình thức liên bang. Do đó, tất cả chúng ta có Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và những bang ở đây tự trị hơn những bang ở bất kể vương quốc nào khác. Không có sự nghiêng về chính trị nào trong trường hợp những bang ở Hoa Kỳ vì lòng trung thành với chủ của họ là với cơ quan chính phủ liên bang. Tuy nhiên, quyền của những bang được xác lập rõ hơn trong trường hợp của những bang ở Mỹ .

Hoa Kỳ có các tiểu bang

Tỉnh là gì?

Tỉnh là một đơn vị chức năng của vương quốc được tạo ra theo quan điểm hành chính. Nói về Canada, đó là cơ quan chính phủ TW được hình thành sớm hơn. Đạo luật hiến pháp năm 1867 đã xây dựng những đơn vị chức năng địa lý nhỏ hơn là những tỉnh được coi là những đơn vị chức năng thường trực của quốc gia với những cơ quan hành chính riêng không liên quan gì đến nhau hoạt động giải trí dưới sự quản trị của chính quyền sở tại TW. Không chỉ Canada mới có những tỉnh. Có một ví dụ nổi bật khác về Trung Quốc là một vương quốc có nhiều tỉnh chứ không phải tiểu bang. Ngay cả Ấn Độ trước khi giành độc lập cũng từng có những tỉnh nhưng chúng đã được đổi thành những bang trải qua một luật đạo theo hiến pháp. Nói riêng về Canada, một số ít tỉnh như Quebec và Montreal có lòng trung thành với chủ ( hoặc tối thiểu là nghiêng về phía Pháp ), trong khi có những tỉnh khác trung thành với chủ với chủ quyền lãnh thổ của Nữ hoàng. Khi nói đến mức độ tự chủ, chúng tôi thấy rằng mức độ tự chủ ít hơn trong trường hợp của những tỉnh ở Canada. Quyền của những tỉnh không được xác lập rõ ràng so với những tỉnh ở Canada .

Canada có các tỉnh

Sự khác biệt giữa Tỉnh và Bang là gì?

Có sự khác biệt giữa quyền lực của một tỉnh và một bang. Tuy nhiên, có những lĩnh vực chưa được xác định ở cả Hoa Kỳ và Canada tạo ra vấn đề khi mô tả sự phân chia quyền lực giữa chính quyền trung ương và các tỉnh hoặc bang.

• Định nghĩa Tỉnh và Tiểu bang:

• Tỉnh được định nghĩa là một đơn vị chức năng của một vương quốc được tạo ra theo quan điểm hành chính .• Một tiểu bang cũng được định nghĩa là một chủ quyền lãnh thổ nhỏ hơn hợp thành một liên bang, ví dụ điển hình như Hoa Kỳ .

• Lòng trung thành:

• Các tỉnh bộc lộ lòng trung thành với chủ với chính quyền sở tại TW. Tuy nhiên, ở Canada, bạn hoàn toàn có thể thấy 1 số ít tỉnh có lối sống nghiêng về Nữ hoàng Anh hoặc Pháp .

• Các vương quốc trung thành với chủ với chính phủ nước nhà TW .

• Mức độ tự chủ:

• Các tỉnh nằm dưới quyền của chính quyền trung ương. Thông thường, mặc dù họ có thể đưa ra các quyết định ở cấp tỉnh, nhưng họ phải tuân theo các quy tắc của chính quyền trung ương.

Xem thêm: Get on là gì

• Các vương quốc tự chủ hơn. Họ hoàn toàn có thể có những luật khác nhau. Đó là nguyên do tại sao bạn thấy rằng nhiều lúc điều gì đó được đồng ý là tội phạm ở một bang của Hoa Kỳ lại không được đồng ý là tội phạm ở bang khác. Họ rất độc lập. Tuy nhiên, họ cũng phải tuân theo chính quyền sở tại TW của quốc gia .Như bạn hoàn toàn có thể thấy, cả tỉnh và bang đều có những điểm độc lạ khiến chúng trở thành những thực thể khác nhau mặc dầu cả hai đều là những đơn vị chức năng thường trực của một vương quốc .Hình ảnh Lịch sự :

  1. Hoa Kỳ bởi Người dùng: Wapcaplet (CC BY-SA 3.0)
  2. Canada qua Wikicommons (Miền công cộng)

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *