bạn có khỏe không trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

bạn có khỏe không trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Chào Mimi! Bạn có khỏe không?

Hello Mimi ! How are you ?

Tatoeba-2020. 08

26 Thật ra, lẽ đôi khi bạn không cảm thấy khỏe khoắn, và bạn có thể muốn khóc sướt mướt, dù bạn không muốn.

26 True, there may be times when you don’t feel well, and perhaps you find yourself giving way to tears, even when you wish you wouldn’t.

jw2019

Bạn có thể không làm cho thân thể bạn mạnh khỏe được, nhưng bạn có thể đến bác sĩ!

You may not be able to make yourself well, but you can call the Doctor!

Literature

23 Lạc quan làm bạn khỏe hơn không?

27 “Show Yourselves Thankful

jw2019

Lạc quan làm bạn khỏe hơn không?

Can Optimism Improve Your Health?

jw2019

Vì thế nghiên cứu này làm tôi tự hỏi: Nếu thay đổi cách nhìn của bạn về stress thì bạn có khỏe mạnh hơn không?

So this study got me wondering: Can changing how you think about stress make you healthier?

ted2019

Họ cũng hỏi: “Bạn có tin rằng stress hại cho sức khỏe của bạn không?”

They also asked, “Do you believe that stress is harmful for your health?

ted2019

Thình lình, bạn không có sức khỏe hay sức sống.

Suddenly, you have no strength or vitality.

jw2019

Bạn sẽ sức khỏe hoàn hảo. Không còn bệnh tật và đau yếu.

You will have perfect health; no one will be sick or infirm.

jw2019

Thời gian khỏe mạnh là số năm bạn sống mà không có bệnh tật, bạn thấy khỏe mạnh, thấy tràn đầy sức sống, bạn hoàn toàn thích thú tận hưởng cuộc sống.

Now, health span is the number of years of your life when you’re free of disease, you’re healthy, you’re productive, you’re zestfully enjoying life.

ted2019

Thông tin địa lý thể làm bạn khỏe mạnh được không?

Can geographic information make you healthy?

ted2019

Hỡi những người làm chồng, bạn có xem sức khỏe thiêng liêng của vợ bạn quan trọng giống như thế không?

(Matthew 13:36-43) Husbands, is the spiritual welfare of your wife of the same importance to you?

jw2019

Bạn có khỏe mạnh về thể chất và cảm xúc không?

Do you enjoy good health, physically and emotionally?

jw2019

cho là của 10.000 người đi, bạn có thể cho biết ai khỏe mạnh và ai không?

let’s say, 10,000 people, you’ll be able to tell who’s healthy and who’s not?

ted2019

Nếu thiếu dinh dưỡng thì bạn sẽ không có sức khỏe tốt. Muốn dinh dưỡng tốt thì bạn cần chế độ ăn uống bổ dưỡng và cân bằng.

Good health is impossible without good nutrition, and for good nutrition you need a healthy, balanced diet.

jw2019

lẽ bạn có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, ngăn cản bạn không làm được những gì bạn có thể làm trong thánh chức, hoặc thể bạn đang vật lộn với sự thiếu tự trọng.

You may have a serious health problem that limits what you can do in the ministry, or you may be struggling with low self-respect.

jw2019

Sức khỏe và hạnh phúc—Bạn có thể được không?

Health and Happiness —Can They Be Yours?

jw2019

Bạn có cần sơn hào hải vị để sống khỏe mạnh không?

Do you need fancy meals to stay alive and in good health?

jw2019

Nhưng nếu bạn không có đủ sức khỏe để tiếp khách hay do việc gì đó, đừng cảm thấy khó chịu về việc mình hạn chế khách khứa .

But if you don’t feel up to having guests or you have other concerns, don’t feel guilty about restrictions on visitors .

EVBNews

Bạn có mong muốn đời sống với sức khỏe tốt cho chính bạn và những người thân của bạn không?

Do you desire life in good health for yourself and your loved ones?

jw2019

Cho dù thức ăn của bạn có ngọt hay không, thì đường vẫn là đường, và quá nhiều carbohydrate thể khiến sức khỏe bạn gặp vấn đề.

Whether your food tastes sweet or not, sugar is sugar, and too many carbs can be a problem.

ted2019

Nếu bạn có vấn đề về sức khỏekhông đủ sức để rao giảng lâu thì thời biểu rao giảng mỗi ngày một ít giờ xem ra thích hợp nhất.

If you have health problems and your energy does not allow for long days in the ministry, a schedule that calls for spending a little time each day may be best.

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *