bán chạy trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

bán chạy trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Album bán chạy nhất năm 2007 là Noel, bởi Josh Groban.

The best-selling Holiday album of 2007 was Noël, by Josh Groban.

WikiMatrix

No Angel đạt vị trí thứ 97 theo Bảng xếp hạng album bán chạy nhất thập kỷ của Billboard.

No Angel claimed No. 97 according to the Decadeend album chart by Billboard.

WikiMatrix

Number Ones là album bán chạy nhất suốt sáu trong bảy tuần sau ngày ông mất.

Number Ones was the best-selling album for six out of seven weeks that followed his death.

WikiMatrix

Cái gì là thuốc bán chạy nhất mọi thời đại khi nó được giới thiệu vài năm trước?

What was the biggest selling drug of all time when it was introduced a few years ago?

ted2019

Truyện viễn tưởng đã không còn bán chạy như ngày xưa nữa.

Sci-Fi doesn’t sell anymore.

OpenSubtitles2018. v3

Tính đến tháng 12 năm 2014, đây cũng là quyển sách bán chạy nhất năm.

As of December 2014, it is the fastest selling book of the year.

WikiMatrix

Chuột chơi game Razer DeathAdder là sản phẩm bán chạy nhất của công ty.

The Razer DeathAdder gaming mouse is the company’s most popular product by sales numbers.

WikiMatrix

Vào tháng 9 năm 2017, cuốn sách được phát hành và trở thành cuốn sách bán chạy nhất.

In September 2017, the book was released and went on to become a best-seller.

WikiMatrix

Đến hết năm 1985, “We Are the World” trở thành đĩa đơn bán chạy nhất của năm.

By the end of 1985, “We Are the World” had become the best selling single of the year.

WikiMatrix

Đây cũng là tạp chí nam bán chạy nhất ở Mỹ.

It is also the best-selling men’s magazine on U.S. newsstands.

WikiMatrix

Đây là loạt truyện tranh bán chạy nhất đứng thứ 35 tại Nhật Bản vào năm 2011, với 1.264.317 bản.

It was the 35th best-selling manga series in Japan in 2011, with 1,264,317 copies.

WikiMatrix

Ferro hiện một trong những nghệ sĩ bán chạy nhất ở Ý.

Ferro is currently one of the best-selling artists in Italy.

WikiMatrix

Có những quyển sách phát hành trên thị trường và nhanh chóng trở thành sách bán chạy nhất.

There are books that are released to the market and quickly become best sellers.

LDS

Mười bốn tuần trên danh sách bán chạy nhất, tám lần tái bản, và vẫn còn bán chạy.

Fourteen weeks on the Best Seller list, eight printings, and still going strong.

ted2019

bán chạy nhất hay những món phô mai mà mọi người đang nhắc tới

Probably our best seller and the cheese that started it all, as they say.

OpenSubtitles2018. v3

Danh sách album bán chạy nhất thế giới ^ “Backstreet Boys – Backstreet’s Back”.

” American album certifications – Backstreet Boys – Backstreet Boys ” .

WikiMatrix

Nhưng tủ sách bán chạy.

But big selling bookcase.

QED

Theo tạp chí “Newsweek”, “trò chơi điện tử bán chạy nhất năm ngoái là Grand Theft Auto 3”.

“Last year’s best-selling videogame,” according to “Newsweek” magazine, “was Grand Theft Auto 3.”

jw2019

Album nằm trong top 10 trong 3 tuần và là album bán chạy thứ 18 tại Vương quốc Anh năm 2008.

The album spent three weeks in the top ten and was the 18th best selling album in the UK of 2008.

WikiMatrix

Chưa bao giờ bán chạy.

Never a big seller.

ted2019

Đây là album bán chạy nhất năm 2015 với 17,4 triệu bản.

It was the best-selling album worldwide of 2015 with 17.4 million copies sold.

WikiMatrix

Đây là album bán chạy thứ bảy trong năm 2015 với doanh số đạt 2,2 triệu bản trên toàn cầu.

It was the seventh best-selling album of 2015 with 2.2 million copies sold worldwide.

WikiMatrix

Weekly Shōnen Jump là tạp chí manga bán chạy nhất tại Nhật Bản.

Weekly Shōnen Jump is the bestselling manga magazine in Japan.

WikiMatrix

Chúng bán chạy đấy.

I’ve had good sales.

OpenSubtitles2018. v3

DVD thứ 18 nằm trong tốp tám đĩa DVD anime bán chạy nhất Nhật Bản vào tháng 6 năm 2000.

The 18th DVD volume was the eighth best selling anime DVD in Japan in June 2000.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.