Away là gì

Away là gì
away /əwei/
* phó từ / əwei / * phó từAway rất phổ cập trong đời sống hàng ngày, cả văn nói và viết. Từ này có ý nghĩa rất phong phú, cùng liệt kê những ý nghĩa đó và những ví dụ dễ hiểu trong bài viết này :
Nội Dung Chính1 1. Xa, xa cách, rời xa, xa ra2 2. Biến đi, mất đi, hết đi3 3. Không ngừng liên tục4 4. Không chậm trễ, ngay lập tức5 5. Away back (từ Mỹ,nghĩa Mỹ): từ cách đây đã lâu6 6. Away with it!: vứt nó đi!; tống khứ nó đi!7 7. Far and away8 8. Out and away: bỏ xa, không thể so sánh được với; trội hẳn lên9 9 .To be away: vắng mặt

1. Xa, xa cách, rời xa, xa ra

1 1. Xa, xa cách, rời xa, xa ra2 2. Biến đi, mất đi, hết đi3 3. Không ngừng liên tục4 4. Không chậm trễ, ngay lập tức5 5. Away back (từ Mỹ,nghĩa Mỹ): từ cách đây đã lâu6 6. Away with it!: vứt nó đi!; tống khứ nó đi!7 7. Far and away8 8. Out and away: bỏ xa, không thể so sánh được với; trội hẳn lên9 9 .To be away: vắng mặt

Bạn đang đọc: Away là gì

Away có nghĩa phổ biến nhất đó là xa, xa cách, rời xa, xa ra, đi (xa)

=away from home+ xa nhà=to stand away from the rest+ đứng cách xa những người khác=to fly away+ bay đi=to go away+ rời đi, đi khỏi, đi xa=to throw away+ ném đi; ném ra xa=away with you!+ cút đi! ra chỗ khác! = away from home + xa nhà = to stand away from the rest + đứng cách xa những người khác = to fly away + bay đi = to go away + rời đi, đi khỏi, đi xa = to throw away + ném đi ; ném ra xa = away with you ! + cút đi ! ra chỗ khác !

Ex: I have been away from home for over 2 years.

Bạn đang xem: Away là gì

( Tôi đi xa nhà đã được hơn hai năm rồi. ) To stand away from the rest: đứng cách xa những người khác To stand away from the rest : đứng cách xa những người khácEx : People should stand away from the rest to avoid infecting others with Corona Virus. ( Mọi người nên đứng những xa những người khác để tránh lây nhiễm vi-rút Corona cho mọi người. ) To fly away: bay đi To fly away : bay điEx : Keep silent ! The flock of birds will fly away the tree if you shout again. ( Im lặng ! Đàn chim sẽ bay khỏi cây nếu cậu liên tục hét nữa. ) To throw away: ném đi; ném ra xa To throw away : ném đi ; ném ra xaEx : He is used to throwing all things in the room away when he gets angry. ( Anh ta có thói quen ném mọi thứ trong phòng đi mỗi khi tức giận. ) Away with you!: Ra chỗ khác! Away with you ! : Ra chỗ khác !Ex : Away with you. You’re bothering me ! ( Ra chỗ khác ! Anh đang làm phiền tôi đấy ! )

2. Biến đi, mất đi, hết đi

=to boil away+ sôi cạn đi=to gamble away all ones money+ cờ bạc hết sạch cả tiền của=to make away with oneself+ tự tử=to do away with somebody+ trừ khử ai đi=to pass away+ chết=to food away ones time+ lãng phí hết thời gian vào những việc làm nhảm, tầm phào = to boil away + sôi cạn đi = to gamble away all ones money + cờ bạc hết sạch cả tiền của = to make away with oneself + tự tử = to do away with somebody + trừ khử ai đi = to pass away + chết = to food away ones time + tiêu tốn lãng phí hết thời hạn vào những việc làm nhảm, tầm phào

Các ví dụ

To boil away: sôi cạn đi To boil away : sôi cạn điEx : The water in this kettle boiled away because I involved in reading books. ( Nước trong ấm đã sôi cạn đi vì tôi mải mê đọc sách. ) To gamble away all one’s money: cờ bạc hết sạch cả tiền của To gamble away all one’s money : cờ bạc hết sạch cả tiền củaEx : He asked me for a loan because he gamble away all his money. ( Anh ta hỏi vay tôi một khoản tiền lớn vì tổng thể tiền của đều mang đi cờ bạc hết sạch rồi. ) To make away with oneself: tự tử To make away with oneself : tự tửEx : She cannot overcome the pain of losing her child, so she decided to make away with herself. ( Cô ấy không hề vượt qua nỗi đâu mất con nên đã quyết định hành động tự tử. ) To do away with somebody: khử ai đi To do away with somebody : khử ai đi

Ex: After doing away with him, you will get a large amount of money.

( Sau khi khử hắn ta, anh sẽ nhận được một khoản tiền lớn. ) To pass away: chết To pass away : chếtEx : My grandmother passed away because of lung cancer. ( Bà của tôi chết vì bệnh ung thư phổi. ) To food away one’s time: lãng phí hết thời gian vào những việc làm nhảm, tầm phào To food away one’s time : tiêu tốn lãng phí hết thời hạn vào những việc làm nhảm, tầm phào

Ex: You should spend more time on studying instead of fooding away your time.

Xem thêm: Withdrawal Là Gì – Nghĩa Của Từ : Withdrawal

( Cậu nên dành nhiều thời hạn học tập hơn thay vì tiêu tốn lãng phí thời hạn vào những việc tầm phào. )

3. Không ngừng liên tục

To work (peg ) away: làm việc liên tục To work ( peg ) away : thao tác liên tụcEx : You have worked away for over six hours. ( Anh đã thao tác suốt hơn 6 tiếng đồng hồ đeo tay rồi đấy. )

4. Không chậm trễ, ngay lập tức

Speak away!: nói (ngay) đi! Speak away ! : nói ( ngay ) đi !Ex : Speak away or you will be sent to jail. ( Nói ngay nếu không anh sẽ bị tống vào tù. ) Right away: ngay tức thì Right away : ngay tức thìEx : If you don’t leave right away, you will miss the train. ( Nếu bạn không đi ngay, bạn sẽ lỡ chuyến tàu. )

5. Away back (từ Mỹ,nghĩa Mỹ): từ cách đây đã lâu

Ex : This region was discovered away back in 1800. ( Vùng đất này được phát hiện ra khá lâu vào năm 1800. )

6. Away with it!: vứt nó đi!; tống khứ nó đi!

Ex : Please away with it ! I feel tired whenever I catch sight of it. ( Làm ơn hãy vứt nó đi. Tôi cảm thấy căng thẳng mệt mỏi mỗi khi nhìn thấy nó. )

7. Far and away

Bỏ xa, hơn hẳn, không thể so sánh được Bỏ xa, hơn hẳn, không hề so sánh đượcEx : It was far and away the best meal he had ever eaten. ( Bữa ăn này ngon hơn hẳn tổng thể những bữa anh ta đã từng ăn. ) Tất nhiên, dĩ nhiên, chắc chắn, không nghi ngờ gì nữa Tất nhiên, đương nhiên, chắc như đinh, không hoài nghi gì nữaEx : Who’s the best shot ? – Mr. Smith, far and away. ( Ai bắn giỏi nhất ? – Tất nhiên là ông Smith chứ còn ai nữa. )

8. Out and away: bỏ xa, không thể so sánh được với; trội hẳn lên

Ex: He used to be out and away the best students in the class, but he has got lots of bad marks recently.

Xem thêm: Xã Hội Tin Học Hóa Là Gì – Tiền Đề Cho Sự Phát Triển Nền Kinh Tế Tri Thức

(Anh ta từng là học sinh xuất sắc nhất lớp, nhưng dạo gần đây, anh ấy thường xuyên bị điểm kém)

Xem thêm: Get on là gì

9 .To be away: vắng mặt

Ex : You want to see my father, don’t you ? – But he’s away. ( Ông cần gặp ba tôi phải không ? – Nhưng ba tôi không có ở nhà )

Chuyên mục: Chuyên mục : Hỏi Đáp

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.