authorized tiếng Anh là gì?

authorized tiếng Anh là gì?
authorized tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng authorized trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ authorized tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm authorized tiếng Anh
authorized
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ authorized

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: authorized tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

authorized tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ authorized trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ authorized tiếng Anh nghĩa là gì.

Xem thêm: Get on là gì

authorize /’ɔ:θəraiz/ (authorise) /’ɔ:θəraiz/

* ngoại động từ
– cho quyền, uỷ quyền, cho phép
=to authorize someone ro do something+ cho quyền ai được làm việc gì
– là căn cứ, là cái cớ chính đáng
=his conduct did authorize your suspicion+ tư cách của hắn thật là đúng là cái cớ để cho anh nghi ngờ

Thuật ngữ liên quan tới authorized

Tóm lại nội dung ý nghĩa của authorized trong tiếng Anh

authorized có nghĩa là: authorize /’ɔ:θəraiz/ (authorise) /’ɔ:θəraiz/* ngoại động từ- cho quyền, uỷ quyền, cho phép=to authorize someone ro do something+ cho quyền ai được làm việc gì- là căn cứ, là cái cớ chính đáng=his conduct did authorize your suspicion+ tư cách của hắn thật là đúng là cái cớ để cho anh nghi ngờ

Đây là cách dùng authorized tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ authorized tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

authorize /’ɔ:θəraiz/ (authorise) /’ɔ:θəraiz/* ngoại động từ- cho quyền tiếng Anh là gì?
uỷ quyền tiếng Anh là gì?
cho phép=to authorize someone ro do something+ cho quyền ai được làm việc gì- là căn cứ tiếng Anh là gì?
là cái cớ chính đáng=his conduct did authorize your suspicion+ tư cách của hắn thật là đúng là cái cớ để cho anh nghi ngờ

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.