augment tiếng Anh là gì?

augment tiếng Anh là gì?
augment tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng augment trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ augment tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm augment tiếng Anh
augment
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ augment

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: augment tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

augment tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ augment trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ augment tiếng Anh nghĩa là gì.

augment /’ɔ:gmənt /

* danh từ
– (ngôn ngữ học) gia tố, yếu tố thêm[ɔ:g’ment]

* ngoại động từ
– làm tăng lên
– (ngôn ngữ học) thêm gia tố

* nội động từ
– tăng lên

augment
– (Tech) gia tố (d); làm tăng, tăng lên (đ)

augment
– tăng thêm, bổ sung

Thuật ngữ liên quan tới augment

Tóm lại nội dung ý nghĩa của augment trong tiếng Anh

augment có nghĩa là: augment /’ɔ:gmənt /* danh từ- (ngôn ngữ học) gia tố, yếu tố thêm[ɔ:g’ment]* ngoại động từ- làm tăng lên- (ngôn ngữ học) thêm gia tố* nội động từ- tăng lênaugment- (Tech) gia tố (d); làm tăng, tăng lên (đ)augment- tăng thêm, bổ sung

Đây là cách dùng augment tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ augment tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

augment /’ɔ:gmənt /* danh từ- (ngôn ngữ học) gia tố tiếng Anh là gì?
yếu tố thêm[ɔ:g’ment]* ngoại động từ- làm tăng lên- (ngôn ngữ học) thêm gia tố* nội động từ- tăng lênaugment- (Tech) gia tố (d) tiếng Anh là gì?
làm tăng tiếng Anh là gì?
tăng lên (đ)augment- tăng thêm tiếng Anh là gì?
bổ sung

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.