attempted tiếng Anh là gì?

attempted tiếng Anh là gì?
attempted tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng attempted trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ attempted tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm attempted tiếng Anh
attempted
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ attempted

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: attempted tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

attempted tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ attempted trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ attempted tiếng Anh nghĩa là gì.

attempt /ə’tempt/

* danh từ
– sự cố gắng, sự thử
=to make an attempt at doing something (to do something)+ thử làm một việc gì
=to fail in one’s attempt+ thử làm nhưng thất bại
– (attemper on, upon) sự mưu hại, sự xâm phạm, sự phạm đến
=an attempt on somebody’s life+ sự mưu hại ai
=an attempt on somebody’s prerogatives+ sự phạm đến đặc quyền của ai

* ngoại động từ
– cố gắng; thử, toan
=to attempt a hard task+ cố gắng làm một việc khó khăn
– mưu hại; xâm phạm, phạm đến
=to attempt someone’s life+ mưu hại ai
– gắng, chiếm lấy, thử đánh chiếm (một đồn…)
– gắng, vượt qua (quả núi…)
=to attempt a fortress+ thử đánh chiếm một pháo đài
=to attempt a mountain peak+ thử vượt qua một ngọn núi

Xem thêm: Get on là gì

Thuật ngữ liên quan tới attempted

Tóm lại nội dung ý nghĩa của attempted trong tiếng Anh

attempted có nghĩa là: attempt /ə’tempt/* danh từ- sự cố gắng, sự thử=to make an attempt at doing something (to do something)+ thử làm một việc gì=to fail in one’s attempt+ thử làm nhưng thất bại- (attemper on, upon) sự mưu hại, sự xâm phạm, sự phạm đến=an attempt on somebody’s life+ sự mưu hại ai=an attempt on somebody’s prerogatives+ sự phạm đến đặc quyền của ai* ngoại động từ- cố gắng; thử, toan=to attempt a hard task+ cố gắng làm một việc khó khăn- mưu hại; xâm phạm, phạm đến=to attempt someone’s life+ mưu hại ai- gắng, chiếm lấy, thử đánh chiếm (một đồn…)- gắng, vượt qua (quả núi…)=to attempt a fortress+ thử đánh chiếm một pháo đài=to attempt a mountain peak+ thử vượt qua một ngọn núi

Đây là cách dùng attempted tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ attempted tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

attempt /ə’tempt/* danh từ- sự cố gắng tiếng Anh là gì?
sự thử=to make an attempt at doing something (to do something)+ thử làm một việc gì=to fail in one’s attempt+ thử làm nhưng thất bại- (attemper on tiếng Anh là gì?
upon) sự mưu hại tiếng Anh là gì?
sự xâm phạm tiếng Anh là gì?
sự phạm đến=an attempt on somebody’s life+ sự mưu hại ai=an attempt on somebody’s prerogatives+ sự phạm đến đặc quyền của ai* ngoại động từ- cố gắng tiếng Anh là gì?
thử tiếng Anh là gì?
toan=to attempt a hard task+ cố gắng làm một việc khó khăn- mưu hại tiếng Anh là gì?
xâm phạm tiếng Anh là gì?
phạm đến=to attempt someone’s life+ mưu hại ai- gắng tiếng Anh là gì?
chiếm lấy tiếng Anh là gì?
thử đánh chiếm (một đồn…)- gắng tiếng Anh là gì?
vượt qua (quả núi…)=to attempt a fortress+ thử đánh chiếm một pháo đài=to attempt a mountain peak+ thử vượt qua một ngọn núi

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.