ask tiếng Anh là gì?

ask tiếng Anh là gì?
ask tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng ask trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ ask tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm ask tiếng Anh
ask
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ ask

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: ask tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

ask tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ ask trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ ask tiếng Anh nghĩa là gì.

ask /ɑ:sk/

* động từ
– hỏi
=to ask the time+ hỏi giờ
– xin, yêu cầu, thỉnh cầu
=to ask a favour of someone+ xin ai một đặc ân
=to ask somebody to do something+ yêu cầu ai làm gì
– mời
=to ask someone to dinner+ mời cơm ai
– đòi hỏi
=it asks [for] attention+ điều đó đòi hỏi sự chú ý
– đòi
=to ask 600đ for a bicycle+ đòi 600đ một cái xe đạp
– (thông tục) chuốc lấy
=to ask for trouble; to ask for it+ chuốc lấy sự phiền luỵ
!to ask about
– hỏi về
!to ask after
– hỏi thăm
!ask me another!
– (thông tục) không biết, đừng hỏi tôi nữa!
!to ask the banns
– (xem) bann

Thuật ngữ liên quan tới ask

Tóm lại nội dung ý nghĩa của ask trong tiếng Anh

ask có nghĩa là: ask /ɑ:sk/* động từ- hỏi=to ask the time+ hỏi giờ- xin, yêu cầu, thỉnh cầu=to ask a favour of someone+ xin ai một đặc ân=to ask somebody to do something+ yêu cầu ai làm gì- mời=to ask someone to dinner+ mời cơm ai- đòi hỏi=it asks [for] attention+ điều đó đòi hỏi sự chú ý- đòi=to ask 600đ for a bicycle+ đòi 600đ một cái xe đạp- (thông tục) chuốc lấy=to ask for trouble; to ask for it+ chuốc lấy sự phiền luỵ!to ask about- hỏi về!to ask after- hỏi thăm!ask me another!- (thông tục) không biết, đừng hỏi tôi nữa!!to ask the banns- (xem) bann

Đây là cách dùng ask tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ ask tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

ask /ɑ:sk/* động từ- hỏi=to ask the time+ hỏi giờ- xin tiếng Anh là gì?
yêu cầu tiếng Anh là gì?
thỉnh cầu=to ask a favour of someone+ xin ai một đặc ân=to ask somebody to do something+ yêu cầu ai làm gì- mời=to ask someone to dinner+ mời cơm ai- đòi hỏi=it asks [for] attention+ điều đó đòi hỏi sự chú ý- đòi=to ask 600đ for a bicycle+ đòi 600đ một cái xe đạp- (thông tục) chuốc lấy=to ask for trouble tiếng Anh là gì?
to ask for it+ chuốc lấy sự phiền luỵ!to ask about- hỏi về!to ask after- hỏi thăm!ask me another!- (thông tục) không biết tiếng Anh là gì?
đừng hỏi tôi nữa!!to ask the banns- (xem) bann

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.