Sau As Là Gì ? Cách Sử Dụng Cấu Trúc Từ A 5 Cách Dùng Từ As Trong Tiếng Anh

Sau As Là Gì ? Cách Sử Dụng Cấu Trúc Từ A 5 Cách Dùng Từ As Trong Tiếng Anh

Bạn có phân biệt được sự khác biệt giữa cách sử dụng của Like và As? Cả Like và As đều là các liên từ đồng thời là giới từ, có ý nghĩa khá giống nhau nhưng khi sử dụng trong ngữ pháp lại có nhiều sự khác biệt. Hãy cùng Step Up tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết dưới đây để nắm bắt được cách dùng cũng như phân biệt Like và As trong tiếng Anh nhé!

1. Cách dùng Like trong tiếng Anh

Like được sử dụng với vai trò giới từ

Like = similar to / the same as : mang hàm nghĩa là “ giống như ” ( thường diễn đạt ngoại hình hay thói quen ), và thường sẽ đi với những động từ như : look, sound, feel, taste, seem … ( động từ chỉ cảm xúc ) .

Bạn đang xem: Sau as là gì

Với cách dùng này của like, ta hoàn toàn có thể thêm những từ diễn đạt mức độ như : a bit, just, very, so … vào trước like .Like được sử dụng như một giới từ do đó có những đặc thù tương tự như giới từ như theo sau bởi danh động từ, cụm danh từ .

Ví dụ:

She looks like having a sleepless night .That smells very like burning .*( Cách dùng as )

As được sử dụng với vai trò liên từ

Trong trường hợp này, As sẽ thể hiện rất đa dạng những ngữ nghĩa khác nhau cơ bản sau đây.

As = When: có nghĩa là “khi”, miêu tả 1 hành động đang được diễn ra, 1 hành động khác xen vào. Mệnh đề theo sau as thường sẽ được chia ở thể tiếp diễn

Ví dụ:

She came as we were preparing for our dinner .

As = Since = Because: có nghĩa là “bởi vì”, dùng để diễn tả mối quan hệ nguyên nhân – kết quả, thường được dùng để đứng ở đầu câu, trong các tình huống văn phòng trang trọng.

Phân biệt với “Because”:

As = Since diễn tả các lý do, nguyên nhân đã biết, không phải nội dung cần thiết để nhấn mạnh. Mệnh đề As, Since không đứng riêng lẻ mà phải sử dụng tích hợp trong câu.Because dùng để diễn đạt những thông tin mới, lý do chưa biết, cần thông báo, nhấn mạnh. Mệnh đề Because có thể đứng 1 mình, được dùng như cấu trúc trả lời cho câu hỏi bắt đầu bằng Why.miêu tả những nguyên do, nguyên do đã biết, không phải nội dung thiết yếu để nhấn mạnh vấn đề. Mệnh đề As, Since không đứng riêng không liên quan gì đến nhau mà phải sử dụng tích hợp trong câu. dùng để diễn đạt những thông tin mới, nguyên do chưa biết, cần thông tin, nhấn mạnh vấn đề. Mệnh đề Because hoàn toàn có thể đứng 1 mình, được dùng như cấu trúc vấn đáp cho câu hỏi khởi đầu bằng Why .

Ví dụ:

As he wasn’t ready, we went without him .

Ví dụ:

Q: Why was she late for the meeting ?

A: Because she got traffic jam in 30 minutes.

As = In the way that: có nghĩa là “theo cách…” dùng để diễn tả cách thức

Ví dụ:

As I expected, Taylor ‘ s new tuy nhiên is amazing .
Download Ebook Hack Não Phương Pháp – Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.
Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, thuận tiện cho người không có năng khiếu sở trường và mất gốc. Hơnđã vận dụng thành công xuất sắc với lộ trình học mưu trí này .

3. Phân biệt Like và As trong tiếng Anh

Trong cùng một vai trò giới từ, like và as có nghĩa khác nhau:

like + noun  as + noun
 giống như vai trò, chức năng

Ví dụ:

– They looks like a friend .– Tunro was known as who invented light bulb .

Với vai trò là liên từ, thì as sẽ được ưu tiên dùng cũng phổ biến hơn so với like.

Cách sử dụng này của like sẽ bị hạn chế cũng như không thường được dùng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, đồng thời cả văn viết. Tuy nhiên trong văn nói, tất cả chúng ta vẫn hoàn toàn có thể dùng like để bộc lộ sự thân thiện như đã nói ở trên .

4. Bí quyết để học tốt ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh, hiểu một những đơn thuần là đặt câu đúng trật tự, đúng quan hệ và hòa giải giữa những từ, yếu tố để tạo nên một câu văn hoàn hảo. Như vậy, thứ nhất, muốn học được cách sắp xếp những yếu tố trong câu, ta cần phải biết được một câu tiếng Anh gồm những thành phần nào .Xem thêm : Tiểu Sử Hoa Hậu Phạm Hương, Quá Khứ Nghèo Khó Của Hh Phạm Hương

Các từ loại trong câu tiếng Anh

Từ loại (Part of Speech) là 1 nhóm gồm các từ được dùng theo một cách nhất định. 

Có toàn bộ 8 nhóm từ loại trong tiếng Anh :Noun (Danh từ)Pronoun (Đại từ)Adjective (Tính từ)Verb (Động từ)Adverb (Phó từ)Preposition (Giới từ)Conjunction (Liên từ)Interjection (Thán từ).Noun ( Danh từ ) Pronoun ( Đại từ ) Adjective ( Tính từ ) Verb ( Động từ ) Adverb ( Phó từ ) Preposition ( Giới từ ) Conjunction ( Liên từ ) Interjection ( Thán từ ) .Nói cách khác, toàn bộ những từ trong tiếng Anh được phân loại thành 8 nhóm khác nhau. Mỗi nhóm có một công dụng, vai trò khác nhau trong câu và tương đối giống với những nhóm từ trong tiếng Việt .Ví dụ : “ she ”, “ James ”, “ my cat ” đều là những từ để miêu tả một người, vật hoặc hiện tượng kỳ lạ nào đó và chúng đều là những danh từ .

Note: Một từ có thể thuộc nhiều từ loại khác nhau:

Trong tiếng Anh, có nhiều từ được dùng theo nhiều cách khác nhau. Điều này có nghĩa là một từ hoàn toàn có thể có công dụng của nhiều từ loại khác nhau .

Ví dụ:

I would like a drink” (Tôi muốn một đồ uống.)

He drinks too much” (Anh ta uống quá nhiều.)

Trong câu đầu tiên, từ “drink” là một danh từ. Trong câu thứ hai, “drink” lại là một động từ.

Cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh

Câu (Sentence) được hiểu là một đơn vị ngữ pháp gồm một hay nhiều từ có liên kết với nhau để thể hiện khẳng định, nghi vấn, cảm thán, yêu cầu hoặc đề nghị.

Câu tiếng Anh gồm 2 thành phần cơ bản : Chủ ngữ ( ai đó hoặc cái gì ) và Động từ ( một hành vi hoặc trạng thái ). Về cơ bản, một câu sẽ có cấu trúc như sau :

Someone or 

Something

Being or 

Doing something

Ví dụ: 

Tom (ai đó) calls me (hành động).

The book (cái gì) is interesting (trạng thái).

Một câu hoàn toàn có thể có những cách nói khác nhau Câu tiếng Anh có 3 thể : chứng minh và khẳng định, phủ định và nghi vấn .

Cụm từ trong tiếng Anh

Cụm từ (Phrase) là nhóm gồm từ hai từ trở lên nhưng không có cấu trúc Chủ ngữ + Động từ. Nó có thể chứa danh từ hoặc động từ nhưng sẽ không có chủ ngữ hoặc vị ngữ. Mục đích sử dụng của cụm từ để là bổ sung vài thông tin hoặc bối cảnh cho câu.

Ví dụ :

 “After lunch, I will visit grandma” (Sau bữa trưa, tôi sẽ đi thăm bà).

“She must have jump across the stream” (Cô ấy có thể để nhảy ra con suối).

Mệnh đề trong tiếng Anh

Mệnh đề (Clause) cũng là nhóm từ hai từ trở lên, tuy nhiên nó khác với cụm từ ở chỗ nó đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ, nói cách khác nó có thể đóng vai như một câu tiếng Anh. Có hai loại mệnh đề trong tiếng Anh: 

Mệnh đề độc lập (Independent clause): mệnh đề có ý nghĩa hoàn chỉnh, có thể đứng độc lập và đóng vai trò như một câu.Mệnh đề phụ thuộc (Subordinate clause): mệnh đề bổ nghĩa cho một mệnh đề độc lập.Mệnh đề độc lập ( Independent clause ) : mệnh đề có ý nghĩa hoàn hảo, hoàn toàn có thể đứng độc lập và đóng vai trò như một câu. Mệnh đề phụ thuộc vào ( Subordinate clause ) : mệnh đề bổ nghĩa cho một mệnh đề độc lập .

Ví dụ: 

“When the thief broke into the house, the dog barked at him”.

Mệnh đề tiên phong là mệnh đề phụ thuộc vào, nó không mang ý nghĩa hoàn hảo và có tính năng bổ trợ ý nghĩa cho mệnh đề thứ hai .
Download Ebook Hack Não Phương Pháp – Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.
Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, thuận tiện cho người không có năng khiếu sở trường và mất gốc. Hơnđã vận dụng thành công xuất sắc với lộ trình học mưu trí này .

Sơ đồ câu trong tiếng Anh

Sơ đồ câu (Sentence Diagram) là một biểu diễn bằng hình ảnh của cấu trúc ngữ pháp của một câu. 

Lúc chưa quen bạn hoàn toàn có thể sẽ thất sơ đồ câu khá phức tạp, nhưng bạn sẽ nhanh gọn nắm được những quy tắc .Với một câu nhất định, tất cả chúng ta sẽ viết những thành phần chính của câu lên dòng tiên phong ( Chủ ngữ, động từ chính và đại từ ). Các yếu tố bổ ngữ cho từng thành phần sẽ được bộc lộ bằng nét gạch xiên xuống dưới ứng với từng thành phần .

Ví dụ 1: 

The monkeys offer the bananas to the gorillas. 

( Những chú khỉ cho đười ươi chuối của mình. )( Cách học ngữ pháp tiếng Anh qua sơ đồ câu )

Ba thành phần chính là “monkey” (danh từ), “offer” (động từ) và “bananas” (đại từ). Các thành phần bổ ngữ sẽ được viết bên dưới.

Ví dụ 2:

I jumped when he popped the balloon.

( Tôi nhảy lên khi anh ta làm vỡ quả bóng. )

Câu này gồm 2 mệnh đề nói với nhau bằng liên từ “when”. Mỗi câu được viết trên một dòng tương ứng với nhau.

Hi vọng rằng, với bài viết này đã phần nào giúp cho các bạn hiểu rõ hơn cũng như phân biệt like và as trong tiếng Anh một cách tốt nhất. Step Up chúc bạn học tập tốt và sớm thành công!

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *