Top 10 under arms là gì mới nhất 2022

Top 10 under arms là gì mới nhất 2022
Từ điển Anh Việt "underarms" - là gì?

1. Từ điển Anh Việt “underarms” – là gì?

Tác giả: vtudien.com

Ngày đăng: 7/8/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 67408 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về “underarms” là gì? Nghĩa của từ underarms trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: … xem ngay

UNDER ARMS | meaning in the Cambridge English Dictionary

2. UNDER ARMS | meaning in the Cambridge English Dictionary

Tác giả: dictionary.cambridge.org

Ngày đăng: 9/8/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 63943 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: 1. provided with weapons and willing to fight: 2. provided with weapons and…

Khớp với kết quả tìm kiếm: 6 days ago under arms definition: 1. provided with weapons and willing to fight: 2. provided with weapons and willing to fight:. Learn more…. xem ngay

UNDERARM | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

3. UNDERARM | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

Tác giả: dictionary.cambridge.org

Ngày đăng: 23/5/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 13361 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: 1. of or for use in the armpit (= hollow place under the arm where the arm…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Oct 27, 2021 underarm ý nghĩa, định nghĩa, underarm là gì: 1. of or for use in the armpit (= hollow place under the arm where the arm joins the body): 2…… xem ngay

4. UNDER ARMS – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt – từ điển bab.la

Tác giả: www.babla.vn

Ngày đăng: 23/3/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 80729 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về UNDER ARMS – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt – từ điển bab.la. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của “under arms” trong tiếng Việt. volume_up. under arms {trạng}. VI. binh khí sẵn sàng. Chi tiết. Bản dịch; Cách dịch tương tự …… xem ngay

5. underarm nghĩa là gì trong Tiếng Việt? – English Sticky

Tác giả: englishsticky.com

Ngày đăng: 16/6/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 6576 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về underarm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: bàn tay để dưới tầm vai, ném bóng dưới vai (trong cricket…) Từ điển Anh Anh – Wordnet. underarm. with the hand swung below shoulder level. throwing …… xem ngay

Under arms definition and meaning | Collins English Dictionary

6. Under arms definition and meaning | Collins English Dictionary

Tác giả: www.collinsdictionary.com

Ngày đăng: 17/4/2021

Đánh giá: 3 ⭐ ( 26195 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Under arms definition: If a country has people under arms, it has people trained to use weapons and to fight a… | Meaning, pronunciation, translations and examples

Khớp với kết quả tìm kiếm: There are nearly four million soldiers under arms in this country. See full dictionary entry for arm. COBUILD Advanced English Dictionary. Copyright © …Missing: là ‎gì… xem ngay

Underarm là gì, Nghĩa của từ Underarm | Từ điển Anh - Việt

7. Underarm là gì, Nghĩa của từ Underarm | Từ điển Anh – Việt

Tác giả: www.rung.vn

Ngày đăng: 15/2/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 47848 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Underarm là gì: / ´ʌndər¸a:m /, Tính từ: phía dưới cánh tay, dọc theo phía dưới cánh tay, (thuộc) nách; trong nách, cho nách, bàn tay để dưới tầm vai, ném bóng dưới vai (trong cricket…) (như)…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Aug 15, 2015 Underarm là gì: / ´ʌndər¸a:m /, Tính từ: phía dưới cánh tay, dọc theo phía dưới cánh tay, (thuộc) nách; trong nách, cho nách, …… xem ngay

8. underarm – Wiktionary tiếng Việt

Tác giả: vi.wiktionary.org

Ngày đăng: 8/6/2021

Đánh giá: 5 ⭐ ( 58721 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về underarm – Wiktionary tiếng Việt. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: underarm /ˈən.dɜː.ˈɑːrm/. (Thuộc) Nách; trong nách, cho nách. Bàn tay để dưới tầm vai, ném bóng dưới vai (trong cricket… )…. xem ngay

Introduction [to Handbook of American Indian Languages]

9. Introduction [to Handbook of American Indian Languages]

Tác giả: books.google.com

Ngày đăng: 20/3/2021

Đánh giá: 1 ⭐ ( 68033 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Introduction [to Handbook of American Indian Languages] – Franz Boas – Google Books. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Franz Boas · 1911 · ‎Indians of North America29. ttqot- with the arms. It is also the word for armpit. la sqotxa-gid’ riagani he had under arms G9.13 Ia gi sqd’tgddagAn (he) took him by the arm 65.12 L …… xem ngay

10. underarm – Ebook Y Học – Y Khoa

Tác giả: phacdochuabenh.com

Ngày đăng: 23/4/2021

Đánh giá: 4 ⭐ ( 40267 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ underarm, underarm là gì, Từ điển anh việt y khoa, Dịch trực tuyến, Online, Tra từ, Nghĩa tiếng việt. Đang cập nhật…

Xem thêm: Get on là gì

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ underarm – underarm là gì. Dịch Sang Tiếng Việt: Tính từ 1. (thuộc) nách 2. (trong cricket, .) bàn tay để dưới tầm vai.; dưới tầm vai… xem ngay

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.