“approach” là gì? Nghĩa của từ approach trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

“approach” là gì? Nghĩa của từ approach trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

approach

approach /ə’proutʃ/

 • danh từ
  • sự đến gần, sự lại gần
   • easy of approach: dễ đến (địa điểm); dễ gần (người)
   • difficult of approach: khó đến (địa điểm); khó gần (người)
  • sự gần như, sự gần giống như
   • some approach to truth: một cái gì gần như là chân lý
  • đường đi đến, lối vào
   • the approach to a city: lối vào thành phố
  • (số nhiều) (quân sự) đường để lọt vào trận tuyến địch; đường hào để đến gần vị trí địch
  • sự thăm dò ý kiến; sự tiếp xúc để đặt vấn đề
  • cách bắt đầu giải quyết, phương pháp bắt đầu giải quyết (một vấn đề)
  • (toán học) sự gần đúng; phép tính gần đúng
   • approach velocity: vận tốc gần đúng
  • sự gạ gẫm (đàn bà)
  • động từ
   • đến gần, lại gần, tới gần
    • winter is approaching: mùa đông đang đến
   • gần như
    • his eccentricity approaches to madness: tính lập dị của anh ta gần như là điên
   • thăm dò ý kiến; tiếp xúc để đặt vấn đề
    • to approach someone on some matter: thăm dò ý kiến ai về vấn đề gì
   • bắt đầu giải quyết (một vấn đề)
   • gạ gẫm (đàn bà)


   cách tiếp cận
 • phenomenological approach: cách tiếp cận hiện tượng luận
 • system approach: cách tiếp cận hệ thống
 •  đến gần
 • velocity of approach: vận tốc đến gần
 •  gần như
   giống như
   lối vào
   sự gần đúng
   tiệm cận
 • approach ramp: cầu dốc tiệm cận
 •  tiếp cận
 • algorithmic approach: phép tiếp cận thuật toán
 • approach flow: dòng tiếp cận
 • approach path: đường tiếp cận
 • approach point: điểm tiếp cận
 • approach speed: tốc độ tiếp cận
 • approach zone: vùng tiếp cận
 • heuristic approach: phép tiếp cận nghiệm suy
 • landing approach speed: tốc độ tiếp cận hạ cánh
 • phenomenological approach: cách tiếp cận hiện tượng luận
 • precision approach radar: rađa tiếp cận
 • reference landing approach speed: tốc độ tiếp cận hạ cánh chuẩn (động cơ tắt)
 • system approach: cách tiếp cận hệ thống
 • system approach: phép tiếp cận hệ thống
 • working approach angle: góc tiếp cận làm việc
 • Lĩnh vực: toán & tin
   phép xấp xỉ
 • graphic approach: phép xấp xỉ đồ thị
 • probabilistic approach: phép xấp xỉ xác suất
 • radial approach: phép xấp xỉ theo tia
 • statistical approach: phép xấp xỉ thống kê
 • Lĩnh vực: y học
   phương thức tiếp cận
  Lĩnh vực: cơ khí & công trình
   sự đến gần
   sự lại gần
  angle of approach
   góc an toàn
  angle of approach
   góc vào khớp
  approach and landing
   hệ thống giữa vệ tinh
  approach and landing
   hệ thống liền vệ tinh
  approach bank
   cầu dẫn
  approach bank
   đường dẫn vào
  approach cone
   phễu rót
  approach cone
   phễu vào (bộ lọc)
  approach cut
   sự cắt ướm
  approach cutting
   sự đào đất gần
  approach drift
   lò bằng dẫn
  approach embankment
   đường đắp dẫn lên cầu
  approach embankment
   nền đắp đầu cầu
  approach embankment
   nền đất dẫn vào
  approach flow
   dòng đến (công trình)
  approach flow direction
   hướng dòng chảy tới
  approach grade
   độ dốc đường dẫn vào
  approach light
   ánh sáng vào
  approach light
   đèn báo cân
  approach light
   đèn báo cận
  approach light
   đèn vào
  approach ramp
   đoạn đường dốc dẫn vào
  approach required
   cần được chuẩn nhận

   khảo hướng
   phương pháp tiếp cận
 • economic approach: phương pháp tiếp cận kinh tế
 • CAPM approach to investment analysis
   phương pháp sử dụng phương trình CAPM để phân tích đầu tư
  absorption approach
   phương pháp hấp thụ
  analytical approach
   cách phân tích
  approach (outdoor)
   cự ly tiếp vận
  behaviour approach
   phương pháp nghiên cứu hành vi
  bottom-up approach to investing
   phương pháp đầu tư xét từ dưới lên
  business approach
   nghiên cứu thương nghiệp
  capital theoretic approach
   sự tiếp cận lý thuyết về vốn
  capital theoretic approach
   tiếp cận lý thuyết về vốn
  commodity approach
   sự tiếp cận sản phẩm
  commodity-by-commodity approach
   phương pháp xử lý từng loại hàng hóa
  concerted approach
   phương châm nhất trí
  contribution approach to pricing
   phương pháp đóng góp để lập giá (trong kế toán)
  copy approach cached
   cách để đề cập đề tài
  cost comparison approach
   phương pháp so sánh phí tổn
  ecologic approach
   quan điểm sinh thái
  functional approach
   phương pháp (nghiên cứu theo) chức năng
  group approach
   phương pháp nhóm
  piecemeal approach
   biện pháp điều chỉnh linh tinh
  sales approach
   sự tiếp cận thị trường
  top-down approach to investing
   phương pháp đầu tư đi từ trên xuống

  .

  top-down approach to investing
   phương pháp đầu tư xét từ trên xuống
  value approach
   phương pháp định giá

  Từ điển chuyên ngành Thể thao: Bóng chuyền

  Approach

  Tiếp cận lưới, vào đà

  Từ điển chuyên ngànhThể thao: Bóng chuyền

  APPROACH : a fast run toward the net by a spiker before he jumps in the air. [14th century. Via Old French aproch(i)er < late Latin appropiare "go nearer to" < prope "near"]

  VÀO ĐÀ: động tác di chuyển nhanh từ xa vào gần lưới trước khi nhảy đập. 1. vào ( đgt ) : di chuyển đến vị trí phía trong 2. đà ( dt ): sức hướng tới để vượt lên mạnh mẽ hơn. [Từ Hán Việt]

  Xem thêm: attack, plan of attack, approaching, coming, access, approach path, glide path, glide slope, approaching, overture, advance, feeler, approaching, coming, approach shot, near, come on, go up, draw near, draw close, come near, border on, set about, go about, come near

  admin

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.