Apply In Là Gì – Nghĩa Của Từ Apply

Apply In Là Gì – Nghĩa Của Từ Apply

Làm cách nào để chúng ta có thể biết được khi nào thì nên sử dụng từ nào trong số ba cụm từ Apply to, Apply for, và Apply with.

Đang xem : Apply in là gì

Khi muốn diễn đạt ý một sinh viên chưa tốt nghiệp muốn đăng ký vào chương trình cao học thì nên dùng apply với giới từ for hay to?Hoặc nếu muốn trình bày ý một người nào đó xin ứng tuyển vào một công ty thì dùng apply to hay apply with?

Những ví dụ sau đây sẽ minh họa cách sử dụng nhầm lẫn “apply for” và “apply with” trong các ngữ cảnh đúng ra phải dùng “apply to”. Hãy chú ý để tránh nhầm lẫn tương tự:

*
Apply for được dùng nếu như bạn có dự tính muốn giành được, đạt được một thứ gì đó .
>

Winston is applying for the teaching program at Harvard.

( Ý muốn diễn đạt : Winston đang chuyên tâm vào chương trình giảng dạy tại Đại học Harvard. )

Interested in applying with the world’s largest retailer?

( Ý muốn diễn đạt : Bạn có thích ứng tuyển vào thao tác tại đại lý kinh doanh nhỏ lớn nhất quốc tế không ? )

Customer Service Careers | Apply with DISH

( Ý muốn diễn đạt : Tuyển dụng việc làm chăm nom người mua / Đăng ký với DISH )

Apply to

Đây là cách diễn đạt được sử dụng khi bạn đang tự đặt mình vào vị trí một ứng viên cho một việc gì đó, ví dụ điển hình như một quy trình nghiên cứu và điều tra, hoặc một việc làm .

You apply to graduate school (Bạn đăng ký vào trường đại học).

You apply to a company for employment (Bạn ứng tuyển vào một công ty để làm việc).

You apply to a bank’s loan department for a loan (Bạn xin phép bộ phận vay vốn của ngân hàng cho bạn vay một khoản tiền).

Apply for

Đây là cụm từ được dùng nếu như bạn có dự tính muốn giành được, đạt được một thứ gì đó .
Xem thêm : Adobe After Effects Crack 2021 V17, Adobe After Effects 2020 Crack V17

You apply for scholarship money (Bạn muốn xin một xuất nhận tiền học bổng).

You apply for admission (Bạn xin nhập học).

You apply for a job (Bạn ứng tuyển một việc làm).

Apply with

Trong cụm từ này, từ with hàm ý sự trung gian, phương tiện đi lại, nghĩa là bạn vận dụng hay xin phép “ bằng cái gì đó ” .

You can apply with the click of a mouse (Bạn có thể đăng ký chỉ bằng một cái nhấp chuột).

You can apply with a printed application (Bạn có thể đưa ra đề nghị hoặc xin phép bằng một tờ đơn in sẵn).

You can apply with a program like Compass, or a service like Monster (Bạn có thể áp dụng hoặc đăng ký nhờ một chương trình như Compass, hay một dịch vụ như Monster).

Xem thêm : Grand Theft Auto 4 Cheats In Grand Theft Auto Iv, Tlad And Tbogt
Cách dùng đúng của ba ví dụ nêu trên là :

Winston is applying to the teaching program at Harvard.

Interested in applying to the world’s largest retailer?

Customer Service Careers | Apply to DISH

Dưới đây là một số cách dùng khác của động từ appy, có và không có giới từ phụ thuộc:

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.