appliance tiếng Anh là gì?

appliance tiếng Anh là gì?
appliance tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng appliance trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ appliance tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm appliance tiếng Anh
appliance
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ appliance

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: appliance tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

appliance tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ appliance trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ appliance tiếng Anh nghĩa là gì.

appliance /ə’plaiəns/

* danh từ
– sự gắn vào, sự áp vào, sự ghép vào, sự đính vào, sự đắp vào, sự tra vào ((cũng) appliance) ((cũng) application)
– đồ thiết bị, trang thiết bị, dụng cụ
=appliances of war+ dụng cụ chiến tranh
=domestic electric appliances+ dụng cụ điện dùng trong nhà
– (số nhiều) đồ phụ tùng (của một cái máy)

appliance
– (Tech) máy, thiết bị, phụ tùng

Thuật ngữ liên quan tới appliance

Tóm lại nội dung ý nghĩa của appliance trong tiếng Anh

appliance có nghĩa là: appliance /ə’plaiəns/* danh từ- sự gắn vào, sự áp vào, sự ghép vào, sự đính vào, sự đắp vào, sự tra vào ((cũng) appliance) ((cũng) application)- đồ thiết bị, trang thiết bị, dụng cụ=appliances of war+ dụng cụ chiến tranh=domestic electric appliances+ dụng cụ điện dùng trong nhà- (số nhiều) đồ phụ tùng (của một cái máy)appliance- (Tech) máy, thiết bị, phụ tùng

Đây là cách dùng appliance tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ appliance tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

appliance /ə’plaiəns/* danh từ- sự gắn vào tiếng Anh là gì?
sự áp vào tiếng Anh là gì?
sự ghép vào tiếng Anh là gì?
sự đính vào tiếng Anh là gì?
sự đắp vào tiếng Anh là gì?
sự tra vào ((cũng) appliance) ((cũng) application)- đồ thiết bị tiếng Anh là gì?
trang thiết bị tiếng Anh là gì?
dụng cụ=appliances of war+ dụng cụ chiến tranh=domestic electric appliances+ dụng cụ điện dùng trong nhà- (số nhiều) đồ phụ tùng (của một cái máy)appliance- (Tech) máy tiếng Anh là gì?
thiết bị tiếng Anh là gì?
phụ tùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *