amenable tiếng Anh là gì?

amenable tiếng Anh là gì?
amenable tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng amenable trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ amenable tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm amenable tiếng Anh
amenable
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ amenable

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: amenable tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

amenable tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ amenable trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ amenable tiếng Anh nghĩa là gì.

amenable /ə’mi:nəbl/

* tính từ
– chịu trách nhiệm; phải chịu, đáng chịu
=amenable to someone+ chịu trách nhiệm với ai
=amenable to a fine+ đáng bị phạt
– tuân theo, vâng theo
=amenable to the law+ tuân theo pháp luật
– dễ bảo, biết nghe theo, phục tùng
=amenable to reason+ biết nghe theo lẽ phải

Thuật ngữ liên quan tới amenable

Tóm lại nội dung ý nghĩa của amenable trong tiếng Anh

amenable có nghĩa là: amenable /ə’mi:nəbl/* tính từ- chịu trách nhiệm; phải chịu, đáng chịu=amenable to someone+ chịu trách nhiệm với ai=amenable to a fine+ đáng bị phạt- tuân theo, vâng theo=amenable to the law+ tuân theo pháp luật- dễ bảo, biết nghe theo, phục tùng=amenable to reason+ biết nghe theo lẽ phải

Đây là cách dùng amenable tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ amenable tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

amenable /ə’mi:nəbl/* tính từ- chịu trách nhiệm tiếng Anh là gì?
phải chịu tiếng Anh là gì?
đáng chịu=amenable to someone+ chịu trách nhiệm với ai=amenable to a fine+ đáng bị phạt- tuân theo tiếng Anh là gì?
vâng theo=amenable to the law+ tuân theo pháp luật- dễ bảo tiếng Anh là gì?
biết nghe theo tiếng Anh là gì?
phục tùng=amenable to reason+ biết nghe theo lẽ phải

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *