all of a sudden trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

all of a sudden trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Why all of a sudden?

Sao đột nhiên lại thế ạ?

OpenSubtitles2018. v3

All of a sudden you tell them they have to stop doing that to do something else.

Tự nhiên tất cả chúng ta bảo họ ngừng lại để làm một việc khác .

QED

Did he get hot all of a sudden?

Có phải thằng bé đột nhiên nóng lên không?

OpenSubtitles2018. v3

Why all of a sudden, we gotta kill him?

Tại sao đột nhiên lại muốn giết cậu ta?

OpenSubtitles2018. v3

All of a sudden, boom.

Bỗng dưng nổ cái ầm.

OpenSubtitles2018. v3

You and Rachel seem very friendly, all of a sudden.

Cậu và Rachel trông rất thân thiện, khá bất ngờ đấy.

OpenSubtitles2018. v3

All of a sudden, all the material things we worked so hard to acquire do not matter.

Đột nhiên, tất cả các vật chất chúng ta đã làm việc chăm chỉ để có được trở nên không quan trọng.

LDS

All of a sudden the density of the air is no longer the same.

Thật giật mình, cơn gió định mệnh đã đổi chiều

QED

Why is he confessing this to you all of a sudden?

Sao tự nhiên anh ta thú nhận với cậu?

OpenSubtitles2018. v3

All of a sudden he’s more worried about some mutt.

Vậy mà tự nhiên hắn lại lo lắng cho một con chó hoang.

OpenSubtitles2018. v3

You can’t all of a sudden be my best friend just because you had a bad day.

Cha không thể, tự nhiên, trở thành bạn thân của con bởi vì Cha có một ngày không vui.

OpenSubtitles2018. v3

And at that moment, the thing that had been impossible all of a sudden wasn’t.

Vào thời điểm đó, điều trước đây bất khả thi bỗng chốc trở nên có thể.

ted2019

And then, all of a sudden, there’s no place for Tim.

Và rồi đột nhiên, không có chỗ cho Tim nữa.

OpenSubtitles2018. v3

Hey, Rocky Balboa is in the studio all of a sudden.

Rocky Balboa đang ở đây ngẫu nhiên thật.

OpenSubtitles2018. v3

All of a sudden, we were in their kitchens.

Tự nhiên, chúng tôi đã ở trong bếp của họ.

ted2019

Ah, what’s wrong all of a sudden?

Ah, tự nhiên lại sao vậy ?

QED

Then, all of a sudden, it gets done.

Rồi bỗng nhiên món nợ được trả.

OpenSubtitles2018. v3

Why is everybody so ashamed of sex all of a sudden?

Tại sao đột nhiên mọi người quá xấu hổ về tình dục thế nhỉ?

OpenSubtitles2018. v3

All of a sudden it’s not gravity… holding you to the planet.

Đột nhiên, không còn là trọng lực giữ mình đứng trên hành tinh nữa.

OpenSubtitles2018. v3

Then all of a sudden choice three was the best option.

Sau đó tất cả một đột ngột lựa chọn ba là lựa chọn tốt nhất.

QED

Why would he be hyper all of a sudden?

Sao nó lại phê nhỉ?

OpenSubtitles2018. v3

You know what’ s happened to me all of a sudden?

Cô biết cái gì đột ngột xảy đến với tôi không?

opensubtitles2

Why is she doing it all of a sudden?

Sao đột nhiên lại quyết định làm?

OpenSubtitles2018. v3

And people, all of a sudden, just sitting on their house, ended up with a lot of equity.

Và rồi đột nhiên, mọi người chỉ cần ngồi yên trong nhà cũng có trong tay rất nhiều vốn chủ sở hữu.

QED

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.