All nghĩa là gì ? | Từ Điển Anh Việt EzyDict

All nghĩa là gì ? | Từ Điển Anh Việt EzyDict

Phát âm

Ý nghĩa

tính từ

  tất cả, hết thảy, toàn bộ, suốt trọn, mọi
all my life → suốt đời tôi, trọn đời tôi
all day → suốt ngày

with all speed

→ hết tốc độ
for all that → mặc dù tất cả những cái đó
all Vietnam → toàn nước Việt Nam
in all respects → về mọi phương diện

danh từ

  tất cả, tất thảy, hết thảy, toàn thể, toàn bộ
all of us → tất cả chúng tôi; tất cả chúng ta

all is over → thế là xong tất cả!

all are unanimous to vote → tất cả đều nhất trí bầu
that’s all I know → đó là tất cả những điều tôi biết
all but he → tất cả trừ nó ra
‘ expamle ‘ > above all
  (xem) above
after all
  (xem) after
all but
  gần như, hầu như, suýt
=all but impossible → gần như không thể làm được
he was all but drowned → hắn suýt chết đuối
‘ expamle ‘ > all and sundry
  toàn thể và từng người một, tất cả và từng cái một
all one
  cũng vây thôi
=it’s all one to me → đối với tôi thì cái đó cũng vậy thôi
at all → chút nào, chút nào chăng
I don’t know him at all → tôi không biết hắn ta một chút nào
in all → tổng cộng, tất cả, cả thảy
‘ expamle ‘ > not at all
  không đâu, không chút nào
  không dám (lời đáp khi ai cảm ơn mình)
nothing at all
  không một chút nào, không một tí gì
once for all
  (xem) once
one and all
  tất cả không trừ một ai; tất cả không trừ một cái gì
* phó từ
  hoàn toàn, toàn bộ, tất cả, trọn vẹn
=to be dressed all in white → mặc toàn trắng
that’s all wrong → cái đó sai cả rồi

‘expamle’>all alone

  một mình, đơn độc
  không ai giúp đỡ, tự làm lấy
all at once
  cùng một lúc
  thình lình, đột nhiên
all in
  mệt rã rời, kiệt sức
all over
  khắp cả
=all over the world → khắp thế giới
to be covered all over with mud → bùn bẩn khắp người
  xong, hết, chấm dứt
it’s all over → thế là xong, thế là hết
  hoàn toàn đúng là, y như hệt
she is her mother all over → cô ta y hệt như bà mẹ
‘ expamle ‘ > all there
  (thông tục) trí óc sáng suốt lành mạnh, không mất trí, không điên
=he is not quite all there → anh ta mất trí rồi; trí óc anh ta không còn sáng suốt nữa rồi
‘ expamle ‘ > all the same
  cũng thế thôi, cũng vậy thôi, không có gì khác
=it was all the same to him → cái đó đối với hắn thì cũng vậy thôi
if it’s all the same to you → nếu đối với anh không phiền gì, nếu không phiền gì anh
  mặc dù thế nào, dù sao đi nữa
he was punished all the same → mặc dù thế nào hắn cũng cứ bị phạt
all the same I ought to have stayed → dù sao chăng nữa tôi phải ở lại thì phải
thank you all the same → tuy vậy tôi vẫn xin cám ơn anh (chị…)
all the better
  càng hay, càng tốt
all the more
  càng
all the worse
  mặc kệ
to be all attention
  rất chăm chú
to be all ears
  (xem) ear
to be all eyes
  (xem) eye
to be all smimles
  luôn luôn tươi cười
to be all legs
  (xem) leg
graps all, lose all
  (xem) grasp
it’s all up with him
it’s all over with him

it’s all U.P. with him

  (từ lóng) thế là nó tong rồi, thế là nó tiêu ma rồi thế là nó đi đời rồi
that’s all there’s to it
  (thông tục) đấy chỉ có thế thôi, không có gỉ phải nói thêm nữa
it’s ( that’s ) all very well but …
  (xem) well

@all
  toàn bộ, tất cảtổng thể, hết thảy, hàng loạt, suốt trọn, mọi → suốt đời tôi, trọn đời tôi → suốt ngày → hết vận tốc → mặc dầu tổng thể những cái đó → toàn nước Nước Ta → về mọi phương diệntất cả, tất thảy, hết thảy, toàn thể, hàng loạt → tổng thể chúng tôi ; tổng thể tất cả chúng ta → tổng thể đều nhất trí bầu → đó là tổng thể những điều tôi biết → tổng thể trừ nó ra ( xem ) above ( xem ) aftergần như, hầu hết, suýt = all but impossible → gần như không hề làm được → hắn suýt chết đuốitoàn thể và từng người một, toàn bộ và từng cái mộtcũng vây thôi = it’s all one to me → so với tôi thì cái đó cũng vậy thôi → chút nào, chút nào chăng → tôi không biết hắn ta một chút ít nào → tổng số, toàn bộ, cả thảykhông đâu, không chút nàokhông dám ( lời đáp khi ai cảm ơn mình ) không một chút ít nào, không một tí gì ( xem ) oncetất cả không trừ một ai ; tổng thể không trừ một cái gì * phó từhoàn toàn, hàng loạt, toàn bộ, toàn vẹn = to be dressed all in white → mặc toàn trắng → cái đó sai cả rồimột mình, đơn độckhông ai giúp sức, tự làm lấycùng một lúcthình lình, đột nhiênmệt rã rời, kiệt sứckhắp cả = all over the world → khắp quốc tế → bùn bẩn khắp ngườixong, hết, chấm hết → thế là xong, thế là hếthoàn toàn đúng là, y hệt như hệt → cô ta y hệt như bà mẹ ( thông tục ) trí óc sáng suốt lành mạnh, không mất trí, không điên = he is not quite all there → anh ta mất trí rồi ; trí óc anh ta không còn sáng suốt nữa rồicũng thế thôi, cũng vậy thôi, không có gì khác = it was all the same to him → cái đó so với hắn thì cũng vậy thôi → nếu so với anh không phiền gì, nếu không phiền gì anhmặc dù thế nào, dù sao đi nữa → mặc dầu thế nào hắn cũng cứ bị phạt → dù sao chăng nữa tôi phải ở lại thì phải → tuy nhiên tôi vẫn xin cám ơn anh ( chị … ) càng hay, càng tốtcàngmặc kệrất chú ý ( xem ) ear ( xem ) eyeluôn luôn tươi cười ( xem ) leg ( xem ) grasp ( từ lóng ) thế là nó tong rồi, thế là nó tiêu ma rồi thế là nó đi đời rồi ( thông tục ) đấy chỉ có thế thôi, không có gỉ phải nói thêm nữa ( xem ) well @ alltoàn bộ, toàn bộ

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *