advantages tiếng Anh là gì?

advantages tiếng Anh là gì?
advantages tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng advantages trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ advantages tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm advantages tiếng Anh
advantages
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ advantages

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: advantages tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

advantages tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ advantages trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ advantages tiếng Anh nghĩa là gì.

advantage /əb’vɑ:ntidʤ/

* danh từ
– sự thuận lợi, hoàn cảnh thuận lợi; mối lợi
=to be of great advantage to+ có lợi lớn cho
=to take advantage of an opportunity+ lợi dụng cơ hội
=to take advantage of somebody+ lợi dụng ai
=to turn something into advantage+ khai thác sử dụng cái gì
=to the best advantage+ cho có nhất
– thế lợi
=to gain (get) an advantage over somebody+ giành được thế lợi hơn ai
=to have the advantage of somebody+ có thể lợi hơn ai
!to take somebody at advantage
– bất ngờ chộp được ai, thình lình chộp được ai

* ngoại động từ
– đem lợi ích cho, có lợi cho, mang thuận lợi cho
– giúp cho; thúc đẩy, làm cho tiến lên

Thuật ngữ liên quan tới advantages

Tóm lại nội dung ý nghĩa của advantages trong tiếng Anh

advantages có nghĩa là: advantage /əb’vɑ:ntidʤ/* danh từ- sự thuận lợi, hoàn cảnh thuận lợi; mối lợi=to be of great advantage to+ có lợi lớn cho=to take advantage of an opportunity+ lợi dụng cơ hội=to take advantage of somebody+ lợi dụng ai=to turn something into advantage+ khai thác sử dụng cái gì=to the best advantage+ cho có nhất- thế lợi=to gain (get) an advantage over somebody+ giành được thế lợi hơn ai=to have the advantage of somebody+ có thể lợi hơn ai!to take somebody at advantage- bất ngờ chộp được ai, thình lình chộp được ai* ngoại động từ- đem lợi ích cho, có lợi cho, mang thuận lợi cho- giúp cho; thúc đẩy, làm cho tiến lên

Đây là cách dùng advantages tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ advantages tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

advantage /əb’vɑ:ntidʤ/* danh từ- sự thuận lợi tiếng Anh là gì?
hoàn cảnh thuận lợi tiếng Anh là gì?
mối lợi=to be of great advantage to+ có lợi lớn cho=to take advantage of an opportunity+ lợi dụng cơ hội=to take advantage of somebody+ lợi dụng ai=to turn something into advantage+ khai thác sử dụng cái gì=to the best advantage+ cho có nhất- thế lợi=to gain (get) an advantage over somebody+ giành được thế lợi hơn ai=to have the advantage of somebody+ có thể lợi hơn ai!to take somebody at advantage- bất ngờ chộp được ai tiếng Anh là gì?
thình lình chộp được ai* ngoại động từ- đem lợi ích cho tiếng Anh là gì?
có lợi cho tiếng Anh là gì?
mang thuận lợi cho- giúp cho tiếng Anh là gì?
thúc đẩy tiếng Anh là gì?
làm cho tiến lên

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.