advances tiếng Anh là gì?

advances tiếng Anh là gì?
advances tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng advances trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ advances tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm advances tiếng Anh
advances
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ advances

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: advances tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

advances tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ advances trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ advances tiếng Anh nghĩa là gì.

Advance
– (Econ) Tiền ứng trước.
+ Một khoản vay hoặc dựa vào luồng tiền đã xác định hoặc dự kiến. (Xem BANK LOAN).advance /əd’vɑ:ns/

* danh từ
– sự tiến lên, sự tiến tới, sự tiến bộ
– sự đề bạt, sự thăng, chức
– sự tăng giá
– tiền đặt trước, tiền trả trước
– tiền cho vay
– sự theo đuổi, sự làm thân
– (điện học) sự sớm pha
!advance copy
– bản (sách, tài liệu, …) đưa (cho tác giả…) trước khi xuất bản
!in advance
– trước, sớm
=to pay in advance+ trả tiền trước
!in advance of
– trước, đi trước
= Marx’s ideas ưere in advance of his age+ những tư tưởng của Mác đã đi trước thời đại của người

* ngoại động từ
– đưa lên, đưa ra phía trước
– đề xuất, đưa ra
=to advance an opinion+ đưa ra một ý kiến
– đề bạt, thăng chức (cho ai)
– làm cho tiến bộ, làm tiến mau (khoa học…)
– thúc đẩy (sự việc…)
– tăng, tăng lên
=to advance a price+ tăng giá
– trả trước, đặt trước
=to advance a money+ đặt tiền trước
– cho vay (tiền)

* nội động từ
– tiến lên, tiến tới, tiến bộ
=to advance in one’s studies+ tiến bộ trong học tập
=to advance in the world+ đang lên, đang tiến bộ
– tăng, tăng lên
=to advance in price+ giá tăng lên

advance
– (Tech) sớm (d); sớm, trước (tt); tiến tới (đ); cho chạy (đ)

Thuật ngữ liên quan tới advances

Tóm lại nội dung ý nghĩa của advances trong tiếng Anh

advances có nghĩa là: Advance- (Econ) Tiền ứng trước.+ Một khoản vay hoặc dựa vào luồng tiền đã xác định hoặc dự kiến. (Xem BANK LOAN).advance /əd’vɑ:ns/* danh từ- sự tiến lên, sự tiến tới, sự tiến bộ- sự đề bạt, sự thăng, chức- sự tăng giá- tiền đặt trước, tiền trả trước- tiền cho vay- sự theo đuổi, sự làm thân- (điện học) sự sớm pha!advance copy- bản (sách, tài liệu, …) đưa (cho tác giả…) trước khi xuất bản!in advance- trước, sớm=to pay in advance+ trả tiền trước!in advance of- trước, đi trước= Marx’s ideas ưere in advance of his age+ những tư tưởng của Mác đã đi trước thời đại của người* ngoại động từ- đưa lên, đưa ra phía trước- đề xuất, đưa ra=to advance an opinion+ đưa ra một ý kiến- đề bạt, thăng chức (cho ai)- làm cho tiến bộ, làm tiến mau (khoa học…)- thúc đẩy (sự việc…)- tăng, tăng lên=to advance a price+ tăng giá- trả trước, đặt trước=to advance a money+ đặt tiền trước- cho vay (tiền)* nội động từ- tiến lên, tiến tới, tiến bộ=to advance in one’s studies+ tiến bộ trong học tập=to advance in the world+ đang lên, đang tiến bộ- tăng, tăng lên=to advance in price+ giá tăng lênadvance- (Tech) sớm (d); sớm, trước (tt); tiến tới (đ); cho chạy (đ)

Đây là cách dùng advances tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ advances tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

Advance- (Econ) Tiền ứng trước.+ Một khoản vay hoặc dựa vào luồng tiền đã xác định hoặc dự kiến. (Xem BANK LOAN).advance /əd’vɑ:ns/* danh từ- sự tiến lên tiếng Anh là gì?
sự tiến tới tiếng Anh là gì?
sự tiến bộ- sự đề bạt tiếng Anh là gì?
sự thăng tiếng Anh là gì?
chức- sự tăng giá- tiền đặt trước tiếng Anh là gì?
tiền trả trước- tiền cho vay- sự theo đuổi tiếng Anh là gì?
sự làm thân- (điện học) sự sớm pha!advance copy- bản (sách tiếng Anh là gì?
tài liệu tiếng Anh là gì?
…) đưa (cho tác giả…) trước khi xuất bản!in advance- trước tiếng Anh là gì?
sớm=to pay in advance+ trả tiền trước!in advance of- trước tiếng Anh là gì?
đi trước= Marx’s ideas ưere in advance of his age+ những tư tưởng của Mác đã đi trước thời đại của người* ngoại động từ- đưa lên tiếng Anh là gì?
đưa ra phía trước- đề xuất tiếng Anh là gì?
đưa ra=to advance an opinion+ đưa ra một ý kiến- đề bạt tiếng Anh là gì?
thăng chức (cho ai)- làm cho tiến bộ tiếng Anh là gì?
làm tiến mau (khoa học…)- thúc đẩy (sự việc…)- tăng tiếng Anh là gì?
tăng lên=to advance a price+ tăng giá- trả trước tiếng Anh là gì?
đặt trước=to advance a money+ đặt tiền trước- cho vay (tiền)* nội động từ- tiến lên tiếng Anh là gì?
tiến tới tiếng Anh là gì?
tiến bộ=to advance in one’s studies+ tiến bộ trong học tập=to advance in the world+ đang lên tiếng Anh là gì?
đang tiến bộ- tăng tiếng Anh là gì?
tăng lên=to advance in price+ giá tăng lênadvance- (Tech) sớm (d) tiếng Anh là gì?
sớm tiếng Anh là gì?
trước (tt) tiếng Anh là gì?
tiến tới (đ) tiếng Anh là gì?
cho chạy (đ)

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.