Gain admission là gì

Gain admission là gì

Thực tế, không hề ít tín đồ học tiếng Anh cạnh tranh khác nhau những trường đoản cú. Dưới đây, Cửa Hàng chúng tôi dịch công chứng Phú Ngọc Việt giới thiệu những ví dụ thực tế, với phần đa Tóm lại hưu ích, xúc tích và ngắn gọn giúp chúng ta tránh phần đông sai trái, trường đoản cú đó cần sử dụng đúng, đúng đắn rất nhiều từ rất dễ gây nên lầm lẫn này. công ty chúng tôi dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên ổn học tập viên hãy dùng tài liệu này với những từ điển Anh-Anh khác ví như Oxford, Cambridge đã là hành trang không thể thiếu mang đến gần như ai mong nắm vững cách cần sử dụng từ bỏ tiếng Anh mặc dầu ở ngẫu nhiên trường hợp nào.

Bạn đang xem: Admission là gì

Nội dung chính

 • Phân biệt phương pháp cần sử dụng admittance, admission
 • 9 ngôn ngữ dịch trong ngày
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Ms Xuân -0909185513
 • Bài viết xem các nhất
 • Thông Tin Hữu Ích
 • Xem nkhô hanh các dịch vụ bên trên Youtube
 • DỊCH VỤ KHÁC
 • THÔNG TIN BỔ SUNG PNVT
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
 • ad·mis·sion
 • Video liên quan

*Phân biệt giải pháp sử dụng admittance, admission

Phân biệt phương pháp cần sử dụng admittance, admission

Whats the admission? L 3 a head.

Bạn đang đọc: Gain admission là gì

Tiền vào cửa bao nhiêu ? 3 bảng 1 người( Không sử dụng * admittance * )dich tieng lao lịch sự tieng viet( = the cost of entry = tiền vào cửa )

You need to lớn be accompanied by a member lớn gain admission/admittance lớn the club.

Xem thêm: An Toàn Là Gì

Cần gồm một member đi thuộc thi anh bắt đầu được vào câu lạc cỗ.

Xem thêm: So Sánh Là Gì – Có Mấy Kiểu So Sánh

dich vu visa( admission = được phxay vào, admittance được những bên chức trách rưới đến vào ; chú ý No addmission = ko được phnghiền vào với No Addmittance = nhà chức trách nát không cho vào ; so sánh entry / entrance, không đối sánh tương quan đến việc đến phép )Nếu thấy hữu dụng, hãy nhìn nhận SAO ( thang điểm 1-10 ) đến bài viết này và trình làng mang đến tất cả chúng ta không giống thuộc học tập cùng với https://dichthuatvì chưng chúng tôi đang update hằng ngày để ngày càng phong phú mẫu mã thêm kho tài liệu này .
3.5/5(11bình chọn )

Vui lòng liên hệ cùng với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn cùng cung cấp xuất sắc nhất!CÔNG TY DỊCH THUẬT PHÚ NGỌC VIỆT DỊCH THUẬT VÀ CÔNG CHỨNG NHANH TRONG NGÀY 217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P..17, Q. Q. Bình Thạnh, TPHCM

gmail; pnvt08
gmail; pnvt911
gmail; pnvt15
email.com; pnvt07
gmail.com

Than phiền lành cùng góp ý: pnvtvn

TweetPin It

*
0
majority, most
*
0
badly, very, very much

0
economical, cheap, economic

0
other, others, another

0
l&, country, countryside
0
labourer, workman

9 ngôn ngữ dịch trong ngày

THÔNG TIN LIÊN HỆ

tin nhắn.com
email.com
email.com

Ms Xuân -0909185513

gmail.com
gmail.com

Bài viết xem các nhất

Thông Tin Hữu Ích

Xem nkhô hanh các dịch vụ bên trên Youtube

DỊCH VỤ KHÁC

THÔNG TIN BỔ SUNG PNVT

THÔNG TIN LIÊN HỆ

gmail| pnvt08
gmailpnvt911
gmail| pnvt15
email.com

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Cách xẻ tứ Hàng Xanh 50m, đoạn 2 chiều, hướng Quận 1, sau sống lưng Cao đẳngKent

Chuyên mục: Hỏi Đáp

admission

( redirected from hospital admission )
Also found in: Thesaurus, Medical, Legal.

admission

Admission is on the side of the building .; entrance fee:For the price of admission, you get to see two shows ; confession of guilt:His admission of the crime got him a lighter sentence .
Not to be confused with:

admittance the act of entering; the permission to enter:Only members are allowed admittance .

access : ; entrance fee : confession of guilt :Abused, Confused, và Misused Words by Mary Embree Copyright © 2007, 2013 by Mary Embree

ad·mis·sion

( ăd-mĭshən )1.

a. The act of admitting or allowing to enter: The admission of new students occurs in the spring .

b. The right to enter or be accepted: The ticket grants admission to the show .

c. The price required or paid for entering; an entrance fee.

d. The people admitted, as to an institution: Hospital admissions rose last month .

2.

a. A disclosure or confession, as of having made a mistake or done something wrong.

b. A voluntary acknowledgment of a fact or truth; a concession: By his own admission the project was underfunded .

c. Law A statement against one’s personal interests that can be used as evidence in a law case.

n .

[Middle English, from Latin admissiō, admissiōn -, from admissus, past participle of admittere, to admit; see admit.]

ad·missive ( – mĭsĭv ) adj.

American Heritage ® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. Copyright © 2016 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved .

admission

(ədˈmɪʃən)

1. permission to enter or the right, authority, etc, to enter

2. the price charged for entrance

3. acceptance for a position, office, etc

4. a confession, as of a crime, mistake, etc

5. an acknowledgment of the truth or validity of something

[ C15 : from Latin admissiōn -, from admittere to admit ]

adˈmissive adj

Collins English Dictionary Complete and Unabridged, 12 th Edition năm trước © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, năm trước

admission

( ædˈmɪʃ ən )

n.n .

1. the act of allowing to enter; entrance granted, as by permission or monetary means.

2. right or permission to enter: to grant admission .

3. the price paid for entrance, as to a theater.

4. the act or condition of being received or accepted in a profession, office, etc.

5. confession of a charge, error, or crime; acknowledgment.

6. an acknowledgment of the truth of something.

7. a point or statement admitted; concession.

[ 140050 ; < Latin admissiō = admitt ( ere ) to admit + - tiō - tion ]

admissive ( – ˈmɪs ɪv )adj.

Random House Kernerman Webster’s College Dictionary, © 2010 K Dictionaries Ltd. Copyright 2005, 1997, 1991 by Random House, Inc. All rights reserved .

Thes aurus

AntonymsRelated WordsSynonyms

Legend:

Switch to new thesaurus

Noun1.admission - the act of admitting someone to enteradmission – the act of admitting someone to enter; “the surgery was performed on his second admission to the clinic”- the act of admitting someone to enter ; ” the surgery was performed on his second admission to the clinic “admittanceincoming, ingress, entering, entrance, entry – the act of entering ; ” she made a grand entrance “readmission – the act of admitting someone again ; ” the surgery was performed on his readmission to the clinic “matric, matriculation – admission to a group ( especially a college or university )2.admission - an acknowledgment of the truth of somethingadmission – an acknowledgment of the truth of something- an acknowledgment of the truth of somethingacknowledgement, acknowledgment – a statement acknowledging something or someone ; ” she must have seen him but she gave no sign of acknowledgment ” ; ” the preface contained an acknowledgment of those who had helped her “confession – an admission of misdeeds or faults3.admission - the fee charged for admissionadmission – the fee charged for admission – the fee charged for admissionadmission charge, admission fee, admission price, entrance fee, entrance money, price of admissionfee – a fixed charge for a privilege or for professional services4.admission - the right to enteradmission – the right to enter – the right to enteraccess, admittance, entree, accessionright – an abstract idea of that which is due to a person or governmental body toàn thân by law or tradition or nature ; ” they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights ” ; ” Certain rights can never be granted to the government but must be kept in the hands of the people ” – Eleanor Roosevelt ; ” a right is not something that somebody gives you ; it is something that nobody can take away “door – anything providing a means of access ( or escape ) ; ” we closed the door to Haitian immigrants ” ; ” education is the door to success “Based on WordNet 3.0, Farlex clipart collection. © 2003 – 2012 Princeton University, Farlex Inc .

admission

1. admittance, access, entry, introduction, entrance, acceptance, initiation, entrée, ingress There have been increases in hospital admissions of children .

2.

entry fee, entry, entrance, entrance fee, admission fee, entry charge

Gates open at 9 and admission is không tính tiền .

3. confession, admitting, profession, declaration, revelation, concession, allowance, disclosure, acknowledgement, affirmation, unburdening, avowal, divulgence, unbosoming She wanted an admission of guilt from her father .

nounCollins Thes aurus of the English Language Complete and Unabridged 2 nd Edition. 2002 © HarperCollins Publishers 1995, 2002

admission

noun1. The state of being allowed entry:admittance, entrance, ingress, ingression, introduction, intromission .The state of being allowed entry :2. The right to enter or make use of:access, admittance, entrance, entrée, entry, ingress .The right to enter or make use of :3. The act of admitting to something:acknowledgment, avowal, confession .The act of admitting to something :nounThe American Heritage ® Roget’s Thes aurus. Copyright © 2013, năm trước by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved .

Translations

دُخُولإعْتِرَاف

přijetípřipuštěnípřiznánívstup

adgangindrømmelseoptagelse

AufnahmeEingeständnisEinlassEintrittKonzessionάδεια εισόδουείσοδοςπαραδοχήadmisiónreconocimientoconfesiónentrada

pääsymaksu

entréeadmissionaveuabordaccès

prijem

beismerés

aîgangurviîurkenning, játning

ammissioneingressodivieto d’ingressoentrataammissibile

入場

입장

toegangadganginngangspengerinnrømmelsewstępadmissãoдопускнаборпризнание

pripustenie

priznanjevstopnina

tillträde

การอนุญาตให้เข้า

Kabulgirişitiraf

sự cho vào

允许进入入场承认

admission

[ ədˈmɪʃən ]A. N

1. (to building) entrada f
admission is không tính tiền on Sundays la entrada es gratuita los domingos
“admission free” entrada gratis
“no admission” prohibida la entrada, se prohíbe la entrada
we gained admission by a window logramos entrar por una ventana

2. (to institution as member) ingreso m (to en)

3. (= acknowledgement) confesión f, reconocimiento m
it would be an admission of defeat sería un reconocimiento de la derrota, sería reconocer la derrota
by or on his own admission él mismo lo reconoce
he made an admission of guilt hizo una confesión de culpabilidad, se confesó culpable

B. CPD admission fee N cuota f de entrada
admissions form N (US) (Univ) impreso m de matrícula
admissions office N (US) (Univ) secretaría f

Collins Spanish Dictionary – Complete and Unabridged 8 th Edition 2005 © William Collins Sons và Co. Ltd. 1971, 1988 © HarperCollins Publishers 1992, 1993, 1996, 1997, 2000, 2003, 2005

admission

[ ədˈmɪʃən ] n

(= admittance) (to college) admission f; (to country) entrée f; (to exhibition, night club etc) entrée f
Poland wanted admission to the European Community
BUT La Pologne a voulu entrer dans l’Union européenne .
hospital admissions admissions hospitalières
increases in hospital admissions l’augmentation des admissions hospitalières
admission to hospital admission à l’hôpital, hospitalisation f
to gain admission être admis ( e )
to gain admission to être admis ( e ) dans
“admission free”, “free admission” ” entrée libre “
“admission £2.50″ ” entrée £ 2.50 “

(= confession) aveu m
by his own admission de son propre aveu
an admission of guilt un aveu de culpabilité
an admission of failure un aveu d’échecadmission charge n (to club) droits mpl d’admission; (to museum, concert) prix m d’entréeadmission fee n (to club, organization) droits mpl d’admission; (to museum, concert) prix m d’entréeadmission price n (to club, organization) droits mpl d’admission; (to museum, concert) prix m d’entréeadmissions office n [university] bureau m des inscriptionsadmissions tutor n [university] responsable mf des inscriptions ( dans université, faculté )

Collins English / French Electronic Resource. © HarperCollins Publishers 2005

admission

( = entry ) Zutritt m; (to university) Zulassung f; (to hospital) Einlieferung f ( to in +acc); ( = price ) Eintritt m;

no admission to minors

Zutritt für Minderjährige verboten;

to gain admission to a building

Zutritt zu einem Gebäude erhalten;

he had gained admission to a whole new world

er hatte Zugang zu einer ganz neuen Welt gefunden;

a visa is necessary for admission to the country

für die Einreise ist ein Visum nötig;

unrestricted admission to a country

unbegrenzte Einreiseerlaubnis;

admission fee

Eintrittspreis m

(Jur, of evidence etc) Zulassung f

( = confession ) Eingeständnis nt;

on or by his own admission

nach eigenem Eingeständnis;

that would be an admission of failure

das hieße, sein Versagen eingestehen

Collins German Dictionary Complete and Unabridged 7 th Edition 2005. © William Collins Sons và Co. Ltd. 1980 © HarperCollins Publishers 1991, 1997, 1999, 2004, 2005, 2007

admission

[ ədˈmɪʃ / ən ] n

a. (entry, to society, school) ammissione f; (to exhibition, night club, building) entrata, ingresso; (price) prezzo del biglietto ( d’ingresso )
“admission free” or “free admission” ” ingresso gratuito “

b. (confession) ammissione f, confessione f
it would be an admission of defeat sarebbe come dichiararsi sconfitto
by his own admission per sua ammissione

Collins Italian Dictionary 1 st Edition © HarperCollins Publishers 1995

admit

(ədˈmit) past tense, past participle adˈmitted verb) past tense, past participleverb

1. to allow to enter. This ticket admits one person .is vir, geld virي َ س ْ م َ ح ب ِ الد ُ ّ خ ُ ولдопускамadmitirvpustitZutritt gewährengive adgangεπιτρέπω την είσοδοadmitir, permitir la entradasissepääsu võimaldamaاجازه دخول دادنmyöntää pääsyoikeuslaisser entrerל ְ ה ַ כנ ִ יסप ् रव े श द े न ाdopuštatibeengeddapat dipakaiheimila aðgangfar entrare入場を許可する입장을 허락하다leisti įeitiielaistkebenaran masuktoelatenslippe inn, gi adgangumożliwiać wstępدننوتلو اجازه ورکولadmitira permite accesulвпускатьvpustiťpripustitiprimitisläppa in, antaยอมให ้ เข ้ าiçeri almak, kabul etmek允許 … 進入впускати ; прийматиداخل ہونے کی اجازت دیناcho vào允许 … 进入

2. to say that one accepts as true. He admitted ( that ) he was wrong .toegeeي َ ع ْ ت َ ر ِ فприемамreconhecerpřipustitzugebenindrømmeπαραδέχομαιadmitir, reconocermöönmaاعتراف کردنmyöntää

reconnaître

ל ְ הו ֹ דו ֹ ת ב -स ् व ी क ा र करन ाpriznatibeismermengakuiviðurkennaammettere, riconoscere認める인정하다pri ( si ) pažintiatzīt ; piekristmengakutoegeveninnrømmeprzyznawaćاعتراف کولreconhecera recunoaşteпризнаватьpripustiť, priznať, uznaťpriznatipriznatimedgeยอมร ั บความจร ิ งkabul etmek, itiraf etmek承認допускатиتسلیم کرناthừa nhận承认

adˈmissible (- səbl) adjective) adjective

allowable. admissible evidence .toelaatbaarم َ ق ْ ب ُ ول ، ج َ د ِ ير ب ِ الق ُ ب ُ ولдопустимиadmissívelpřípustný, přijatelnýzulässiggyldigαποδεκτόςadmisiblevastuvõetavقابل قبولhyväksyttäväacceptableקבילस ् व ी क ृ त ि य ो ग ् यdopustivelfogadhatóbisa diterimagildur, lögmæturammissibile, accettabile容認される허용할 수 있는priimtinas, įtikinantispieļaujams ; pieņemamsboleh diterimatoelaatbaartillatelig, godtattdopuszczalnyد منلو وړadmissíveladmisibilдопустимыйprípustný, prijateľnýsprejemljivprihvatljivtilllåten, godtagbarซ ึ ่ งยอมร ั บได ้kabul edilebilir可採納的допустимий, прийнятнийقابل تسلیم ، قابل قبول ، قابل تقررhoàn toàn có thể gật đầu可采纳的

adˈmission (- ʃən) noun) noun

1. being allowed to enter; entry. They charge a high price for admission .toegangد ُ خ ُ ولдопусканеadmissãovstupder Zutritt ; der Eintrittadgang ; optagelseδικαίωμα εισόδουadmisiónsissepääsورودیهsisäänpääsyentréeר ְ שו ּ ת כ ְ ּ נ ִ יס ָ הप ् रव े शpristupbelépésizin masukaðgangurentrata, ingresso入ること입장įėjimasieejakebenaran masuktoelatingadgang ; inngangspengerwstępدننوتلو حقadmissãointrareдоступ, входvstupvstopno dovoljenje, vstop ( nina )cena ulazniceinträdeส ิ ทธ ิ ์ ในการเข ้ าไปgiriş允許入場 , 允許入學вхід, вступداخلہsự được cho phép vào允许进入

2. (an) act of accepting the truth of (something). an admission of guilt .erkentenisإع ْ ت ِ ر َ افприеманеreconhecimentopřipuštění, přiznánídas Eingeständnisindrømmelseαναγνώριση, ομολογίαconfesión, reconocimientomöönmineپذیرشmyöntäminenaveuהודאהस ् व ी क ृ त िpriznanjebeismeréspengakuanviðurkenning, játningammissione認めること승인, 용인pri ( si ) pažinimasatzīšanās ; atzīšana ; pieļaušanapengakuanerkenninginnrømmelseprzyznanie sięننوتلreconhecimentorecunoaştereпризнаниеpripustenie, priznaniepriznanjepriznanjemedgivandeคำสารภาพKabul, itiraf承認припущенняاعترافsự thừa nhận承认

adˈmittance nounnoun

the right or permission to enter. The notice said ` No admittance ‘ .toegangإذ ْ ن ب ِ الد ُ ّ خ ُ ولдостъпentradavstupder Zutrittadgangείσοδος, άδεια εισόδουentrada, permiso de entradasissepääsپذیرش ؛ ورودsisäänpääsyentréeר ְ שו ּ ת כ ְ ּ נ ִ יס ָ הप ् रव े श क ी आज ् ञ ाpristupbelépésizin masukaðganguringresso入場許可입장권įėjimas, leidimas įeitiieeja ; iekļūšanamembenarkan masuktoegangadgangwstępدننوتلو حقdireito de ingressoac ­ ces, in ­ trareразрешение на входvstupvstoppristuptillträdeการอน ุ ญาตให ้ เข ้ าได ้giriş izni / hakkı有權或獲准進入доступ ; дозвіл на вхідگزر ، داخلہsự cho vào允许进入

adˈmittedly adverbadverb

as is generally accepted. Admittedly, she is not well .toegegeeب ِ اع ْ ت ِ ر َ اف الج َ م ِ يعестестевеноde fatonespornězugegebenutvivlsomt ; rigtignokομολογουμένωςmanifiestamente, declaradamentemööndavastiمسلما ًmyönnettäköönde l’aveu généralי ֶ ש ל ְ הו ֹ דו ֹ תस ् व ी क ा र करत े ह ु एdodušebevallottandiakui umum, tak dapat disangkalóneitanlegadichiaratamente, per ammissione generale明らかに명백히reikia pripažintipēc vispārēja atzinuma ; jāatzīst, ka …diakuitoegegevenutvilsomt, riktignoktrzeba przyznaćمسلما ُde factodupă cum se ştieпо общему признаниюnespornepo splošnem mnenjudodušemedgivet, onekligenเป ็ นท ี ่ ยอมร ั บก ั นbilindiği üzere, itiraf etmek gerekirse公認地за загальним визнаннямتسلیم کہphải thừa nhận là公认地

Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006 – 2013 K Dictionaries Ltd .

admission

د ُ خ ُ ولpřijetíadgangEinlassάδεια εισόδουentradapääsymaksuadmissionprijemingresso入場입장toegangadgangwstępadmissãoдопускtillträdeการอน ุ ญาตให ้ เข ้ าkabulsự cho vào入场Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009

admission

___ diagnosis diagnóstico del ___ .

n. [ to a hospital ] ingreso ; internación, admisión ;English-Spanish Medical Dictionary © Farlex 2012

admission

n ingreso

English-Spanish / Spanish-English Medical Dictionary Copyright © 2006 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved .

Want to thank TFD for its existence? Tell a friend about us, add a link to this page, or visit the webmaster’s page for free fun content.

Link to this page:

 • Facebook
 • Twitter

Also found in : Thes aurus, Medical, Legal. Want to thank TFD for its existence ? Tell a friend about us, add a link to this page, or visit the webmaster’s page for không tính tiền fun content. Link to this page :

Video liên quan

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *