Across From Là Gì – Across Là Gì, Nghĩa Của Từ Across

Across From Là Gì – Across Là Gì, Nghĩa Của Từ Across

Giới từ chỉ vị trí (hay nơi chốn) là những giới từ được dùng với các danh từ chỉ nơi chốn, địa điểm, vị trí. Chúng xác định vị trí của chủ ngữ, nơi xảy ra hành động được mô tả bởi động từ trong câu.

Bạn đang xem: Across from là gì

Các giới từ chỉ nơi chốn thường gặp : at, in, on, above, over, before, behind, under, near, between …

In front of / Phía trước của cái gì…

A band plays their music in front of an audience. / Một ban nhạc chơi nhạc phía trước buổi trình diễn. The teacher stands in front of the students. / Giáo viên đứng phía trước học sinh. The man standing in the line in front of me smells bad. / Người đàn ông đang đứng phía trước tôi có mùi hôi. Teenagers normally squeeze their zits in front of a mirror. / Thanh thiếu niên thường luyện thanh trước một cái gương.

Behind / Phía sau của các gì…

A band plays their musican audience. / Một ban nhạc chơi nhạc phía trước buổi trình diễn. The teacher standsthe students. / Giáo viên đứng phía trước học viên. The man standing in the lineme smells bad. / Người đàn ông đang đứng phía trước tôi có mùi hôi. Teenagers normally squeeze their zitsa mirror. / Thanh thiếu niên thường luyện thanh trước một cái gương .

Behind is the opposite of In front of. It means at the back (part) of something.

When the teacher writes on the whiteboard, the students are behind him (or her). / Khi giáo viên viết trên bảng, học sinh ở phía sau ông ấy. Who is that person behind the mask? / AI là người phía sau mặt nạ? I slowly down because there was a police car behind me. / Tôi giảm tốc độ bởi vì có một chiếc xe cảnh sát ở phía sau tôi.

Between / Ở giữa 2 vật hoặc thứ gì đó.

When the teacher writes on the whiteboard, the students arehim ( or her ). / Khi giáo viên viết trên bảng, học viên ở phía sau ông ấy. Who is that personthe mask ? / AI là người phía sau mặt nạ ? I slowly down because there was a police carme. / Tôi giảm vận tốc do tại có một chiếc xe công an ở phía sau tôi .Between normally refers to something in the middle of two objects or things ( or places ). There are mountains between Chile and Argentina. / Có những ngọn núi giữa Chile và Argentina. The number 5 is between the number 4 and 6. Số 5 nằm giữa số 4 và 6. There is a sea (The English Channel) between England and France. / Có một biển giữa Anh và Pháp.

Across From / Opposite / Đối diện.

There are mountainsChile and Argentina. / Có những ngọn núi giữa Chile và Argentina. The number 5 isthe number 4 and 6. Số 5 nằm giữa số 4 và 6. There is a sea ( The English Channel ) England and France. / Có một biển giữa Anh và Pháp .Across from and Opposite mean the same thing. It usually refers to something being in front of something else BUT there is normally something between them like a street or table. It is similar to saying that someone ( or a place ) is on the other side of something. I live across from a supermarket (= it is on the other side of the road) / Tôi sống phía bên kia của siêu thị. The chess players sat opposite each other before they began their game. / Người chơi cờ vui ngồi đối diện nhau trước khi họ bắt đầu chơi.
(= They are in front of each other and there is a table between them)

Next to / Beside / Kế bên, bên cạnh.

I livea supermarket ( = it is on the other side of the road ) / Tôi sống phía bên kia của nhà hàng. The chess players sateach other before they began their game. / Người chơi cờ vui ngồi đối lập nhau trước khi họ khởi đầu chơi. ( = They are in front of each other and there is a table between them )Next to and Beside mean the same thing. It usually refers to a thing ( or person ) that is at the side of another thing. At a wedding, the bride stands next to the groom. / Ở đám cưới, cô dâu đứng bạn cạnh chú rể. Guards stand next to the entrance of the bank./ Lính canh đứng bên cạnh lối vào của ngân hàng.  He walked beside me as we went down the street. / Anh ấy đi bộ cạnh tôi khi chúng tôi đi xuống đường. In this part of town there isn’t a footpath beside the road so you have to be careful. / Trong khu này của thị trấn không có lối đi bộ bên cạnh đường vì vậy bạn phải cẩn thận.

Near / Close to / Gần giữa hai vật hoặc thứ gì đó.

Xem thêm: Engineering Là Gì – Engineer Là Gì, Nghĩa Của Từ Engineer

At a wedding, the bride standsthe groom. / Ở đám cưới, cô dâu đứng bạn cạnh chú rể. Guards standthe entrance of the ngân hàng. / Lính canh đứng bên cạnh lối vào của ngân hàng nhà nước. He walkedme as we went down the street. / Anh ấy đi bộ cạnh tôi khi chúng tôi đi xuống đường. In this part of town there isn’t a footpaththe road so you have to be careful. / Trong khu này của thị xã không có lối đi bộ bên cạnh đường vì thế bạn phải cẩn trọng .Near and Close to mean the same thing. It is similar to next to / beside but there is more of a distance between the two things. The receptionist is near the front door. / Quầy tiếp tân gần cửa trước. This building is near a subway station. / Tòa nhà này gần ga tàu điện ngầm. We couldn’t park the car close to the store. / Chúng tôi không thể đỗ xe gần cửa hàng. Our house is close to a supermarket. / Nhà của chúng tôi gần siêu thị.

On / Trên, trong.

The receptionist isthe front door. / Quầy tiếp tân gần cửa trước. This building isa subway station. / Tòa nhà này gần ga tàu điện ngầm. We couldn’t park the carthe store. / Chúng tôi không hề đỗ xe gần shop. Our house isa supermarket. / Nhà của chúng tôi gần nhà hàng siêu thị .

On means that something is in a position that is physically touching, covering or attached to something.

The clock on the wall is slow. / Đồng hồ trên tường thì chậm He put the food on the table. / Anh ta đặt thức ăn trên bàn. I can see a spider on the ceiling. / Tôi có thể thấy một con nhện trên trần nhà. We were told not to walk on the grass. / Chúng tôi được bảo không được đi bộ trên cỏ.

Above / Over / Trên, phía trên.

The clockthe wall is slow. / Đồng hồ trên tường thì chậm He put the foodthe table. / Anh ta đặt thức ăn trên bàn. I can see a spiderthe ceiling. / Tôi hoàn toàn có thể thấy một con nhện trên trần nhà. We were told not to walkthe grass. / Chúng tôi được bảo không được đi bộ trên cỏ .Above and Over have a similar meaning. The both mean ” at a higher position than X ” but above normally refers to being directly ( vertically ) above you. Planes normally fly above the clouds. / Máy bay thường bay trên những đám mây. There is a ceiling above you. / Có một trần nhà phía trên bạn. There is a halo over my head. / Có một quần sáng trên đầu tôi. We put a sun umbrella over the table so we wouldn’t get so hot. / Chúng tôi đặt một cái ô che nắng trên bàn vì vậy chúng tôi không hề thấy nóng. Our neighbors in the apartment above us are rally noisy. / Hàng xóm sống phía trên của chúng tôi thì rất ồn ào. Planes normally flythe clouds. / Máy bay thường bay trên những đám mây. There is a ceilingyou. / Có một trần nhà phía trên bạn. There is a halomy head. / Có một quần sáng trên đầu tôi. We put a sun umbrellathe table so we wouldn’t get so hot. / Chúng tôi đặt một cái ô che nắng trên bàn thế cho nên chúng tôi không hề thấy nóng. Our neighbors in the apartmentus are rally noisy. / Hàng xóm sống phía trên của chúng tôi thì rất ồn ào .Over can also mean : physically covering the surface of something and is often used with the word All as in All over. There water all over the floor. / Có nước trên sàn. I accidentally spilled red wine all over the new carpet. / Tôi vô tình đổ rượu vang đỏ trên thảm. There waterthe floor. / Có nước trên sàn. I accidentally spilled red winethe new carpet. / Tôi vô tình đổ rượu vang đỏ trên thảm .Over is often used as a Preposition of Movement too.

Under / Below / Dưới, phía dưới.

Under and Below have a similar meaning. They mean at a lower level. ( Something is above it ). Your legs are under the table. / Chân của bạn ở dưới bàn. Monsters live under your bed. / Quái vật sống dưới gầm giường của bạn. A river flows under a bridge. / Một dòng sông chảy dưới một cái cầu. How long can you stay under the water? / Bạn có thể ở dưới nước bao lâu? Miners work below the surface of the Earth. / Những người thợ mỏ làm việc dưới bề mặt Trái Đất. Your legs arethe table. / Chân của bạn ở dưới bàn. Monsters liveyour bed. / Quái vật sống dưới gầm giường của bạn. A river flowsa bridge. / Một dòng sông chảy dưới một cái cầu. How long can you staythe water ? / Bạn hoàn toàn có thể ở dưới nước bao lâu ? Miners workthe surface of the Earth. / Những người thợ mỏ thao tác dưới bề mặt Trái Đất .

Sometimes we use the word underneath instead of under and beneath instead of below. There is no difference in meaning those they are less common nowadays.

Xem thêm: Vidiq Là Gì – Hướng Dẫn

Under is often used as a Preposition of Movement too. **

Chuyên mục: Chuyên mục : Hỏi Đáp

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *