hai tuổi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

hai tuổi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

7. a) Khi Giê-su mười hai tuổi, điều gì đã xảy ra?

7. (a) What happened when Jesus was 12 years old?

jw2019

Bà không đi học toàn thời gian cho đến khi bà mười hai tuổi.

She did not attend school full-time until she was twelve years old.

WikiMatrix

Những trẻ từ hai tuổi sấp xuống.—Ma-thi-ơ 2:1-16.

Those two years of age and under. —Matthew 2:1-16.

jw2019

Khi tôi được hai tuổi, gia đình tôi chuyển đến thành phố Melbourne, nước Úc.

When I was two years old, my family moved to Melbourne, Australia.

jw2019

Kể từ khi em mười hai tuổi.

Since I was twelve.

OpenSubtitles2018. v3

Một vũng nước cạn chỉ mấy centimét cũng đủ cho trẻ nhỏ một hay hai tuổi chết đuối.

Only a few inches of water is enough for a one- or two-year-old child to drown.

jw2019

Khi Chishou lên hai tuổi, mẹ cô, Oda Tsuru, qua đời.

When Chishō was two years old, her mother, Oda Tsuru, died.

WikiMatrix

Lily nhỏ hơn Daisy ba tuổi, và Pippen là cậu con trai hai tuổi của cô.

Lily was three years younger than Daisy, and Pippen was her two-year-old son.

Literature

Cô có một anh trai, Sebastian Marzol, hơn cô hai tuổi.

She has a brother, Sebastian Marzol, two years her senior.

WikiMatrix

Còn cháu Mark hai tuổi thì được phát hiện là đang trôi nổi trên đại dương.

Two-year-old Mark was found floating in the ocean.

jw2019

Ông sinh tại Malacca trong một gia đình Peranakan, đến Singapore khi được hai tuổi.

Born in Malacca in the Straits Settlements into a Peranakan family, he came to Singapore at the age of two years.

WikiMatrix

Em mười hai tuổi, và chúng tôi đang nhận những em lớp bốn.

She was 12 years old, and we were taking girls who were in fourth grade .

QED

Một bé trai hai tuổi không có khả năng trò chuyện và có vốn từ rất hạn chế.

A two-year-old boy could not carry on a conversation and had a limited vocabulary.

jw2019

Lúc tôi khoảng hai tuổi, mẹ và chồng mới của mẹ đến cô nhi viện đón tôi về.

When I was about two years old, my mother and her new husband took me out of the orphanage.

jw2019

Bạn có thể giúp được đứa con hai tuổi thay đổi cách cư xử.

You can help your twoyear-old to change his behavior.

jw2019

Hai tuổi ta lừa gạt.

Twoyearolds bluff.

QED

Năm 1992, con gái hai tuổi của Gunn, Francesca, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu.

In 1992, Gunn’s two-year-old daughter, Francesca, was diagnosed with leukaemia.

WikiMatrix

Nó mười hai tuổi rồi.

He’s 12 years old.

OpenSubtitles2018. v3

Winston Churchill đã mô tả Elizabeth khi bà được hai tuổi là “một nhân cách.

Others echoed such observations: Winston Churchill described Elizabeth when she was two as “a character.

WikiMatrix

Chúng tôi nhận Nicole hai tuổi làm con nuôi và rồi sau đó là bé sơ sinh Nikolai.

We adopted two-year-old Nicole and then newborn Nikolai.

LDS

Sinh năm 1773 tại Milverton, Somerset, Young biết đọc trôi chảy khi mới lên hai tuổi.

Born in 1773 in Milverton, Somerset, Young was able to read fluently at the age of two.

Literature

Nó lớn hơn hai tuổi và to con hơn 30 em học sinh khác.

He was two years older and four years larger than the other 30 students.

LDS

Khi chiến tranh nổ ra, bà là một sinh viên khoa sinh vật học hai mươi hai tuổi.

At the outbreak of the war, she said, she was a twenty-two-year-old biology student, one year away from her degree.

Literature

Mình đã ‘đong đưa’ với hai bạn nam hơn mình hai tuổi.

I was flirting with a couple of them who were two years older than I was.

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.